Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CEFTRIAXON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CEFTRIAXON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01DD04 CEFTRIAXON Infusievloeistof, Poeder injectievloeistof, Poeder voor infuus, Poeder voor injectie/infuus
J01DD04 ROCEPHIN (CEFTRIAXON) Infuus, Injectie
J01DD04 ROCEPHIN (CEFTRIAXON/LIDOCAINE) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Ceftriaxon and hepatitis 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 25-2-2020.


CEFTRIAXON

Aantal meldingen 121
Ernstig 38
Geslacht
Man
Vrouw
48
(40%)
73
(60%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
Faryngeale zwelling : 1
kortademigheid : 4
neusverstopping : 1
niezen : 1
obstructieve luchtwegaandoening : 1
Bloed- en lymfestelsel : 24
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 5
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 5
immune trombocytopenische purpura : 1
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 1
overmatig blozen : 1
Hart : 8
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 4
snel hartritme : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 37
angio-oedeem : 1
galbulten : 4
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 11
huidverkleuring : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 1
puntbloedingen : 2
roodheid : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 5
anafylactische reactie : 3
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
Clostridium difficile-colitis : 1
Lever en galwegen : 11
afwijkende leverfunctie : 1
galstenen : 4
galstuwing : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 2
ontsteking van de galblaas : 1
Pseudocholelithiasis : 1
Maag-darmstelsel : 47
aften : 1
alvleesklierontsteking : 2
braken : 3
buikpijn : 1
diarree : 17
droge mond : 1
gingiva-pijn : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 11
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 2
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
Nier en urinewegen : 8
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 3
nierstenen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ongemak in het oog : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 3
depressieve stemming : 1
paniekstoornis : 1
slaapstoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
periartritis : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 10
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verlaagd : 1
INR verhoogd : 2
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 38
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
koorts : 8
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 2
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
reactie gerelateerd aan infusie : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
val : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 43
aandachtstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 8
epilepsie : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 14
perifere zenuwpijn : 1
peroneale zenuwverlamming : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 3
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 2
verstoorde smaak : 6
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CEFTRIAXON

Aantal meldingen 128.460
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
69.853
(54%)
56.591
(44%)
2.016
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.401
(1%)
10.309
(8%)
97.598
(76%)
17.150
(13%)
2.002
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 11.813
Bloed- en lymfestelsel : 4.641
Bloedvaten : 5.001
Chirurgische en medische verrichtingen : 135
Congenitale en genetische afwijkingen : 72
Endocrien syteem : 19
Hart : 5.037
Huid- en onderhuid : 71.150
Immuunsysteem : 12.549
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.926
Intoxicaties en letsels : 1.118
Lever en galwegen : 2.665
Maag-darmstelsel : 18.086
Neoplasmata : 76
Nier en urinewegen : 1.450
Oog : 2.828
Oor en evenwichtsorgaan : 488
Product aanlegenheden : 83
Psychisch : 1.412
Sociale omstandigheden : 24
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.196
Testuitslagen en onderzoeken : 4.876
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 18.904
Voeding en stofwisseling : 714
Voortplantingsstelsel en borsten : 162
Zenuwstelsel : 7.930
Zwangerschap en perinatale periode : 116
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01DD01 CEFOTAXIM Infuus, Poeder injectievloeistof
2 J01DD01 CLAFORAN (CEFOTAXIM) Injectie
3 J01DD02 CEFTAZIDIM Infusievloeistof, Infuus, Poeder injectievloeistof
4 J01DD02 CEFTAZIDIM Overige toedieningsvormen
5 J01DD02 FORTUM (CEFTAZIDIM) Injectie
6 J01DD08 CEFIXIM Overige toedieningsvormen
7 J01DD14 CEDAX (CEFTIBUTEN) Capsule
8 J01DD52 ZAVICEFTA (CEFTAZIDIM/AVIBACTAM) Poeder voor infuus