Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CLINDAMYCINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CLINDAMYCINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01FF01 CLINDAMYCINE Capsule, Drank, Injectie
J01FF01 DALACIN (CLINDAMYCINE) Capsule, Drank, Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
4 Bar-Oz B., Berlin M., Vries de L. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Safety 2012 35(7):589-98
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Clindamycin and acute generalised exanthematous pustulosis 2012
2 Clindamycin and dysgeusia 2010
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

CLINDAMYCINE

Aantal meldingen 327
Ernstig 58
Geslacht
Man
Vrouw
111
(34%)
216
(66%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 32
bloedneus : 2
hoesten : 2
kortademigheid : 15
laryngeale ulceratie : 1
longaandoening : 1
luchtwegaandoening : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 2
piepen : 1
pijnlijke ademhaling : 1
productieve hoest : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verstikking : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
eosinofilie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 9
flauwvallen : 1
hemodynamische instabiliteit : 2
hypovolemische shock : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
vaatontsteking : 1
veneuze trombose : 1
vorming van bloedprop in ledemaat : 1
Hart : 11
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
hartkloppingen : 3
perifeer oedeem : 3
pols afwezig : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 111
allergische huidontsteking : 3
angio-oedeem : 4
brandend gevoel van de huid : 1
galbulten : 6
gegeneraliseerd erytheem : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 22
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 3
huidverkleuring : 1
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 7
nagelverkleuring : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 2
overmatige afscheiding van talg : 1
pruritus gegeneraliseerd : 2
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 6
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 4
roodheid : 5
Stevens-Johnson-syndroom : 3
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zwelling aangezicht : 4
Immuunsysteem : 11
allergie voor chemische stoffen : 1
anafylactische shock : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 24
caries tanden : 3
cellulitis : 1
Clostridia-infectie : 1
Clostridium difficile-colitis : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 5
hepatitis A : 1
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
koortsuitslag : 1
orale candida infectie : 2
pseudomembraneuze colitis : 2
schimmelinfectie : 1
vaginale infectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 13
blaar : 2
branderig gevoel slokdarm : 10
wond : 1
Lever en galwegen : 8
acuut leverfalen : 1
galstuwing : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 2
hepatitis cholestatisch : 2
leverweefselversterf : 1
Maag-darmstelsel : 184
aandoening maag-darmstelsel : 1
aandoening slokdarm : 2
aandoening van anus en endeldarm : 1
abnormale ontlasting : 2
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 2
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 8
branderige tong : 4
buikklachten : 7
buikpijn : 12
diarree : 31
droge mond : 1
dyschezie : 1
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 3
hypertrofie van tongpapillen : 1
irritatie keel : 5
kramp van de slokdarm : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 3
maagklachten : 8
misselijkheid : 14
obstipatie, verstopping : 1
oesofaguspijn : 12
ontsteking mondholte : 3
ontsteking van de dikke darm : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 4
opgezette buik : 2
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 15
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 2
pijn in de mond : 2
slikken pijnlijk : 2
tandpijn : 1
tandverkleuring : 3
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 2
tongverkleuring : 6
Trichoglossia : 2
verkleurde ontlasting : 2
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Nier en urinewegen : 4
nierfunctie verminderd : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 3
icterus van het oog : 1
rood oog : 1
verwijding van de pupillen : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 6
depressie : 1
depressieve stemming : 1
ijlen : 1
psychotische stoornis : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21
botpijn : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 3
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 1
perifere zwelling : 1
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 14
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
niet-meetbare bloeddruk : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 2
zuurstofsaturatie onmeetbaar : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 73
begeleidende ziekte vooruitgang : 1
dorst : 1
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 8
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 1
koorts : 11
koude rillingen : 3
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 2
oogcomplicatie geassocieerd met medisch hulpmiddel : 1
pijn : 4
pijn in de borstkas : 11
pijn op de injectieplaats : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
slijmvliesaandoening : 1
vermoeidheid : 11
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 8
diabetes mellitus : 1
honger : 1
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
bekkenpijn : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
tepelpijn : 1
vaginale laceratie : 1
vulvovaginale pruritus : 2
vulvovaginale zwelling : 3
Zenuwstelsel : 92
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 1
duizeligheid : 8
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 2
hoofdpijn : 14
initiële insomnia : 1
niet kunnen ruiken : 1
perifere zenuwpijn : 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 3
presyncope : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
smaakverlies : 2
tintelingen : 1
tintelingen mond : 2
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 42
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

CLINDAMYCINE

Aantal meldingen 47.215
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
27.554
(58%)
18.465
(39%)
1.196
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
96
(0%)
10.654
(23%)
26.819
(57%)
8.879
(19%)
767
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.780
Bloed- en lymfestelsel : 982
Bloedvaten : 1.530
Chirurgische en medische verrichtingen : 125
Congenitale en genetische afwijkingen : 69
Endocrien syteem : 26
Hart : 1.648
Huid- en onderhuid : 21.624
Immuunsysteem : 3.747
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.825
Intoxicaties en letsels : 885
Lever en galwegen : 637
Maag-darmstelsel : 10.764
Neoplasmata : 55
Nier en urinewegen : 934
Oog : 862
Oor en evenwichtsorgaan : 375
Product aanlegenheden : 224
Psychisch : 769
Sociale omstandigheden : 55
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 981
Testuitslagen en onderzoeken : 1.486
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.597
Voeding en stofwisseling : 550
Voortplantingsstelsel en borsten : 323
Zenuwstelsel : 6.981
Zwangerschap en perinatale periode : 103
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.