Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CLINDAMYCINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CLINDAMYCINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01FF01 CLINDAMYCINE Capsule, Drank, Injectie
J01FF01 DALACIN (CLINDAMYCINE) Capsule, Drank, Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
4 Bar-Oz B., Berlin M., Vries de L. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Safety 2012 35(7):589-98
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Clindamycin and acute generalised exanthematous pustulosis 2012
2 Clindamycin and dysgeusia 2010
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 20-8-2019.


CLINDAMYCINE

Aantal meldingen 392
Ernstig 45
Geslacht
Man
Vrouw
130
(33%)
262
(67%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 37
bloedneus : 3
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 4
kortademigheid : 15
laryngeale ulceratie : 1
longaandoening : 1
luchtwegaandoening : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 4
pijnlijke ademhaling : 1
productieve hoest : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
eosinofilie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 6
hemodynamische instabiliteit : 2
hypovolemische shock : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
vaatontsteking : 1
veneuze trombose : 1
Hart : 10
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 3
perifeer oedeem : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 145
allergische huidontsteking : 3
angio-oedeem : 5
brandend gevoel van de huid : 1
galbulten : 8
gegeneraliseerd erytheem : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haaruitval : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 2
huiduitslag : 26
huiduitslag ( maculo-papulair) : 5
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag (toxisch) : 3
huidverkleuring : 1
Jeuk : 16
jeukende huiduitslag : 12
nagelverkleuring : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 2
overmatige afscheiding van talg : 1
papel : 1
pruritus gegeneraliseerd : 4
rash gegeneraliseerd : 6
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 8
roodheid : 8
Stevens-Johnson-syndroom : 3
vervellen : 2
vlekkerige huiduitslag : 3
zweet verkleurd : 1
zwelling aangezicht : 5
Immuunsysteem : 9
allergie voor chemische stoffen : 1
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 6
Infecties en parasitaire aandoeningen : 24
caries tanden : 3
Clostridium difficile-colitis : 1
Clostridium difficile-infectie : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 5
faryngitis : 1
hepatitis A : 1
infectie van het oor : 1
koortsuitslag : 1
orale candida infectie : 2
pseudomembraneuze colitis : 2
schimmelinfectie : 1
vaginale infectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 2
Intoxicaties en letsels : 17
blaar : 4
branderig gevoel slokdarm : 10
Foreign body in respiratory tract : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 9
acuut leverfalen : 1
galstuwing : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 2
leverweefselversterf : 1
Maag-darmstelsel : 248
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandoening slokdarm : 2
aandoening van anus en endeldarm : 1
abnormale ontlasting : 2
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 9
branderige tong : 4
buikklachten : 8
buikpijn : 18
diarree : 42
droge mond : 2
dyschezie : 1
erosieve oesofagitis : 1
frequente darmbewegingen : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 7
gezwollen tong : 3
hypertrofie van tongpapillen : 1
irritatie keel : 5
kramp van de slokdarm : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 4
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 10
misselijkheid : 21
obstipatie, verstopping : 1
oesofaguspijn : 15
ontsteking mondholte : 4
ontsteking van de dikke darm : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 6
opgezette buik : 5
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 19
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 2
pijn in de mond : 2
slikken pijnlijk : 2
slokdarm ongemak : 2
tandpijn : 1
tandverkleuring : 3
tandvlees bloeding : 1
tong droog : 1
tongaandoening : 2
tongblaren : 1
tongverkleuring : 11
Trichoglossia : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 3
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Nier en urinewegen : 5
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 9
asthenopie : 1
dubbelzien : 1
icterus van het oog : 1
lichtschuwheid : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 7
depressie : 1
depressieve stemming : 2
ijlen : 1
psychotische stoornis : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 25
botpijn : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 4
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 2
osteitis : 1
perifere zwelling : 1
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 9
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 71
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 8
gevoel abnormaal : 1
gevoel van vreemd lichaam : 3
griepachtige verschijnselen : 3
het koud hebben : 1
koorts : 8
koude rillingen : 2
malaise : 3
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 5
onverwacht effect : 2
oogcomplicatie geassocieerd met medisch hulpmiddel : 1
pijn : 3
pijn in de borstkas : 14
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 13
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 6
honger : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
bekkenpijn : 1
genitaal ongemak : 1
genitale ontsteking : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
tepelpijn : 1
vaginale laceratie : 1
vulvovaginale pruritus : 2
vulvovaginale zwelling : 3
Zenuwstelsel : 116
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
branderig gevoel : 1
branderige slijmvliezen : 2
duizeligheid : 12
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 19
neuromusculaire blokkage : 1
niet kunnen ruiken : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 8
smaakverlies : 2
stemstoornis : 1
tintelingen : 1
tintelingen mond : 2
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 52
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLINDAMYCINE

Aantal meldingen 49.463
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
29.018
(59%)
19.128
(39%)
1.317
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
101
(0%)
11.980
(24%)
27.273
(55%)
9.333
(19%)
776
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.868
Bloed- en lymfestelsel : 1.013
Bloedvaten : 1.553
Chirurgische en medische verrichtingen : 130
Congenitale en genetische afwijkingen : 71
Endocrien syteem : 28
Hart : 1.679
Huid- en onderhuid : 22.444
Immuunsysteem : 4.641
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.965
Intoxicaties en letsels : 1.017
Lever en galwegen : 655
Maag-darmstelsel : 11.175
Neoplasmata : 60
Nier en urinewegen : 974
Oog : 897
Oor en evenwichtsorgaan : 385
Product aanlegenheden : 243
Psychisch : 807
Sociale omstandigheden : 64
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.043
Testuitslagen en onderzoeken : 1.540
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.871
Voeding en stofwisseling : 576
Voortplantingsstelsel en borsten : 336
Zenuwstelsel : 7.110
Zwangerschap en perinatale periode : 147
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.