Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

OFLOXACINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OFLOXACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01MA01 OFLOXACINE Filmomhulde tablet
J01MA01 TARIVID (OFLOXACINE) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Appelo D.A., Bouwman S.N., Diemont W.L., Derijks H.J. Achterliggend mechanisme van fototoxiciteit bij fluorochinolonen PW 2005 140(17):563-565
2 Weits G. Bittere Pil: Fluorchinolonen Antibiotica Gezondgids 2014 november 2014
3 Zweers P. Convulsies bij gebruik van ciprofloxacine en andere fluorchinolonen GeBu 2002 36(8):90-91
4 Kabel J.S., Puijenbroek van E.P. Fluorchinolonen en peesaandoeningen GeBu 2004 38(6):41-42
5 Scholl, J. Fluorchinolonen en stomatitis GeBu 2011 45: 93
6 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
7 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
8 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
9 Linden van der P., Puijenbroek van E.P., Feenstra F. Tendon disorders attributed to fluoroquinolones: a study on 42 spontaneous reports in the period 1988 to 1998. Arthritis Care Res. 2001 45(3):235-239
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluorochinolones and stomatitis 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

OFLOXACINE

Aantal meldingen 227
Ernstig 37
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
139
(61%)
87
(38%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 7
onsteking van het neusslijmvlies : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloedvaten : 5
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
veneuze trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 10
hartkloppingen : 8
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 1
Huid- en onderhuid : 39
angio-oedeem : 5
brandend gevoel van de huid : 2
galbulten : 1
haaruitval : 2
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 2
oedeem mond : 1
overmatig zweten : 7
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 3
zweet verkleurd : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
koortsstuip : 1
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
tinea versicolor : 1
Intoxicaties en letsels : 20
cornealitteken : 1
overdosis : 1
ruptuur pees : 16
spierscheur : 2
Lever en galwegen : 6
geelzucht : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
hepatitis cholestatisch : 2
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 47
aandoening maag-darmstelsel : 3
alvleesklierontsteking : 1
boeren : 1
braken : 4
buikklachten : 1
buikpijn : 7
buikvliesontsteking : 1
diarree : 7
irritatie keel : 1
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 11
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking tandvlees : 1
tandvlees bloeding : 1
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 3
bloed in de urine : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinewegontsteking : 1
Oog : 16
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 2
lichtschuwheid : 3
metamorfopsie : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 3
oogpijn : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 13
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 3
overgevoeligheid voor geluid : 1
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 3
ziekte van Ménière : 1
Psychisch : 74
abnormale dromen : 4
angst : 6
Apathisch : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 6
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
nachtmerrie : 15
negatieve gedachten : 1
onrust : 1
paniekreactie : 2
psychotische stoornis : 4
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 15
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 3
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 1
fysieke handicap : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 79
artritis reactief : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 11
pees pijn : 2
peesafwijking : 7
peesontsteking : 37
pijn in arm of been : 1
pijnlijk stuitje : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
Spierpijn : 11
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
protrombinetijd verlengd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 4
malaise : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 2
vermoeidheid : 5
vertraagde genezing : 1
Voeding en stofwisseling : 4
jicht : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
Zenuwstelsel : 64
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
duizeligheid : 13
epilepsie : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugenverlies : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 9
multipele sclerose : 1
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 2
smaakverlies : 2
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stemstoornis : 2
tintelingen : 5
tintelingen mond : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 2
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 6
zenuwontsteking : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

OFLOXACINE

Aantal meldingen 22.992
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.354
(54%)
9.375
(41%)
1.263
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
177
(1%)
3.861
(17%)
6.213
(27%)
12.731
(55%)
10
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.061
Bloed- en lymfestelsel : 1.277
Bloedvaten : 669
Chirurgische en medische verrichtingen : 27
Congenitale en genetische afwijkingen : 68
Endocrien syteem : 17
Hart : 728
Huid- en onderhuid : 7.207
Immuunsysteem : 907
Infecties en parasitaire aandoeningen : 648
Intoxicaties en letsels : 615
Lever en galwegen : 626
Maag-darmstelsel : 3.988
Neoplasmata : 23
Nier en urinewegen : 592
Oog : 1.111
Oor en evenwichtsorgaan : 509
Product aanlegenheden : 8
Psychisch : 3.465
Sociale omstandigheden : 25
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.169
Testuitslagen en onderzoeken : 798
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.793
Voeding en stofwisseling : 371
Voortplantingsstelsel en borsten : 118
Zenuwstelsel : 3.805
Zwangerschap en perinatale periode : 98
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01MA02 CIPROFLOXACINE Drank, Infuus, Omhulde tablet, Tablet
2 J01MA02 CIPROXIN (CIPROFLOXACINE) Drank, Infuus, Omhulde tablet
3 J01MA03 PEFLOXACINE Overige toedieningsvormen
4 J01MA06 NORFLOXACINE Tablet
5 J01MA11 GREPAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
6 J01MA12 LEVOFLOXACINE Infuus, Omhulde tablet, Vernevelvloeistof
7 J01MA12 QUINSAIR (LEVOFLOXACINE) Vernevelvloeistof
8 J01MA12 TAVANIC (LEVOFLOXACINE) Infuus, Omhulde tablet
9 J01MA13 TROVAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
10 J01MA14 AVELOX (MOXIFLOXACINE) Filmomhulde tablet, Infuus
11 J01MA14 MOXIFLOXACINE Filmomhulde tablet, Infuus