Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

OFLOXACINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OFLOXACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01MA01 OFLOXACINE Filmomhulde tablet
J01MA01 TARIVID (OFLOXACINE) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Appelo D.A., Bouwman S.N., Diemont W.L., Derijks H.J. Achterliggend mechanisme van fototoxiciteit bij fluorochinolonen PW 2005 140(17):563-565
2 Weits G. Bittere Pil: Fluorchinolonen Antibiotica Gezondgids 2014 november 2014
3 Zweers P. Convulsies bij gebruik van ciprofloxacine en andere fluorchinolonen GeBu 2002 36(8):90-91
4 Kabel J.S., Puijenbroek van E.P. Fluorchinolonen en peesaandoeningen GeBu 2004 38(6):41-42
5 Scholl, J. Fluorchinolonen en stomatitis GeBu 2011 45: 93
6 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
7 Weits, G. Peesklachten bij fluorochinolonen Uitsluitend Apotheek (UA) 2019 9(4):17
8 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
9 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
10 Linden van der P., Puijenbroek van E.P., Feenstra F. Tendon disorders attributed to fluoroquinolones: a study on 42 spontaneous reports in the period 1988 to 1998. Arthritis Care Res. 2001 45(3):235-239
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluorochinolones and stomatitis 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-3-2020.


OFLOXACINE

Aantal meldingen 233
Ernstig 31
Geslacht
Man
Vrouw
143
(61%)
90
(39%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 8
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Bloedvaten : 6
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
opvlieger : 1
veneuze trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 11
hartkloppingen : 9
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 1
Huid- en onderhuid : 39
angio-oedeem : 5
brandend gevoel van de huid : 1
galbulten : 1
haaruitval : 2
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 2
oedeem mond : 1
overmatig zweten : 8
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 3
zweet verkleurd : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
koortsstuip : 1
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
tinea versicolor : 1
Intoxicaties en letsels : 19
overdosis : 1
peesletsel : 1
ruptuur pees : 16
spierscheur : 1
Lever en galwegen : 4
geelzucht (cholestatisch) : 1
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 53
aandoening maag-darmstelsel : 3
alvleesklierontsteking : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 4
buikklachten : 1
buikpijn : 7
buikvliesontsteking : 1
diarree : 7
irritatie keel : 1
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking tandvlees : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
tandvlees bloeding : 1
tongverkleuring : 3
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 4
bloed in de urine : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinewegontsteking : 1
Oog : 13
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 2
lichtschuwheid : 1
metamorfopsie : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 3
oogpijn : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 12
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
oorongemak : 1
oorsuizen : 4
slechthorendheid : 3
ziekte van Ménière : 1
Psychisch : 76
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 4
angst : 8
Apathisch : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 7
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
nachtmerrie : 15
onrust : 1
paniekreactie : 2
psychotische stoornis : 4
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 16
verwarde toestand : 3
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 1
fysieke handicap : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 84
artritis reactief : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 12
pees pijn : 2
peesafwijking : 6
peesongemak : 1
peesontsteking : 39
pijn in arm of been : 1
pijnlijk stuitje : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
Spierpijn : 13
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
protrombinetijd verlengd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 4
malaise : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 2
slijmvliesdroogheid : 1
vermoeidheid : 5
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 6
jicht : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
Zenuwstelsel : 72
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
duizeligheid : 12
epilepsie : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugenverlies : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 10
multipele sclerose : 1
perifere zenuwpijn : 2
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stemstoornis : 2
tintelingen : 6
tintelingen mond : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 2
verandering reukvermogen : 3
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 6
zenuwontsteking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OFLOXACINE

Aantal meldingen 24.004
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.964
(54%)
9.754
(41%)
1.286
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
189
(1%)
3.910
(16%)
6.846
(29%)
13.049
(54%)
10
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.101
Bloed- en lymfestelsel : 1.290
Bloedvaten : 695
Chirurgische en medische verrichtingen : 29
Congenitale en genetische afwijkingen : 69
Endocrien syteem : 17
Hart : 760
Huid- en onderhuid : 7.575
Immuunsysteem : 954
Infecties en parasitaire aandoeningen : 688
Intoxicaties en letsels : 673
Lever en galwegen : 649
Maag-darmstelsel : 4.169
Neoplasmata : 25
Nier en urinewegen : 618
Oog : 1.210
Oor en evenwichtsorgaan : 556
Product aanlegenheden : 16
Psychisch : 3.539
Sociale omstandigheden : 35
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.268
Testuitslagen en onderzoeken : 824
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.981
Voeding en stofwisseling : 390
Voortplantingsstelsel en borsten : 133
Zenuwstelsel : 3.951
Zwangerschap en perinatale periode : 98
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01MA02 CIPROFLOXACINE Infusievloeistof, Tablet
2 J01MA02 CIPROXIN (CIPROFLOXACINE) Drank (suspensie)
3 J01MA03 PEFLOXACINE Overige toedieningsvormen
4 J01MA06 NORFLOXACINE Tablet
5 J01MA11 GREPAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
6 J01MA12 LEVOFLOXACINE Infusievloeistof, Omhulde tablet
7 J01MA12 QUINSAIR (LEVOFLOXACINE) Vernevelvloeistof
8 J01MA12 TAVANIC (LEVOFLOXACINE) Infusievloeistof
9 J01MA13 TROVAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
10 J01MA14 AVELOX (MOXIFLOXACINE) Infusievloeistof
11 J01MA14 MOXIFLOXACINE Filmomhulde tablet, Infusievloeistof