Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

FLUCONAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUCONAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J02AC01 DIFLUCAN (FLUCONAZOL) Capsule, Drank, Infuus
J02AC01 FLUCONAZOL Capsule, Drank, Infuus
J02AC01 FLUCONAZOL REDIBAG (FLUCONAZOL) Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Zweers P.G.M.A., Blom W.A.M., Puijenbroek van E.P. Fixed Drug Eruption Induced by Fluconazole PEDS 2003 12(S2):S274
2 Zweers P.G.M.A Fluconazol en fixed drug eruption GeBu 2009 43: 51-52
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluconazol en fixed drug eruptions 2007
2 Fluconazole and fixed drug eruption 2003
3 Fluconazole and fixed drug eruption - Update 2015
4 Toxisch anticholinerg delier bij gelijktijdig gebruik van tolterodine en fluconazol 2000
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

FLUCONAZOL

Aantal meldingen 210
Ernstig 50
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
37
(18%)
171
(81%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
bloedneus : 2
kortademigheid : 5
longbloeding : 1
neusaandoening : 1
schadelijk effect op de long : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
Bloedarmoede : 1
pancytopenie : 2
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 7
Bloeding : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 2
vaatontsteking : 1
verhoging van de onderwaarde bloeddruk : 1
Hart : 13
hartkloppingen : 4
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartspieraandoening : 1
onregelmatige hartslag : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 78
angio-oedeem : 4
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 5
haaruitval : 6
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 15
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 12
huiduitslag met blaasjes : 2
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 1
pigmentatieaandoening : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 5
toename huidpigment : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 3
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
blaasontsteking : 1
Candida-infectie : 1
cryptococcose : 1
galweginfectie door schimmels : 1
gordelroos : 1
pathogeenresistentie : 2
pseudomembraneuze colitis : 1
Trichosporon-infectie : 2
Intoxicaties en letsels : 3
blaar : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 3
auto-immuunhepatitis : 1
hepatitis acuut : 1
ontsteking van de galwegen : 1
Maag-darmstelsel : 52
Aphthous ulcer : 4
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 6
buikcompartiment-syndroom : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 2
darmulcus : 1
diarree : 4
droge mond : 1
groene ontlasting : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 3
maagaandoening : 1
misselijkheid : 11
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 4
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
tandverkleuring : 1
Nier en urinewegen : 6
Acute kidney injury : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 2
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 7
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
jeuk aan oog : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogzwelling : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 2
Psychisch : 10
depressie : 2
depressieve stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 2
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 15
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 1
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 2
Spierpijn : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 23
afwijkend ECG (QT verlengd) : 4
amylase verhoogd : 1
bloed creatinine verlaagd : 1
bloed ureum verlaagd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 2
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 6
leverfunctietests abnormaal : 1
low density lipoproteïne verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 58
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 25
geneesmiddelresistentie : 1
het heet hebben : 1
koorts : 3
koude rillingen : 3
malaise : 2
mislukte behandeling : 1
Multiple organ dysfunction syndrome : 3
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 5
pijn : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
val : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 2
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 9
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
metabole acidose : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
aandoening van vulva : 1
genitale zwelling : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 1
oedeem van vulva : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
Zenuwstelsel : 26
bewustzijnsverlies : 2
coma : 1
duizeligheid : 3
epilepsie : 1
Facial paralysis : 1
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 6
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
Seizure : 2
slaperigheid : 2
smaakverlies : 2
tintelingen : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 3
miskraam : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

FLUCONAZOL

Aantal meldingen 18.975
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.903
(57%)
6.806
(36%)
1.266
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
292
(2%)
7.517
(40%)
4.044
(21%)
6.594
(35%)
528
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.008
Bloed- en lymfestelsel : 1.454
Bloedvaten : 578
Chirurgische en medische verrichtingen : 91
Congenitale en genetische afwijkingen : 136
Endocrien syteem : 113
Hart : 806
Huid- en onderhuid : 5.494
Immuunsysteem : 804
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.114
Intoxicaties en letsels : 925
Lever en galwegen : 1.478
Maag-darmstelsel : 3.543
Neoplasmata : 146
Nier en urinewegen : 780
Oog : 433
Oor en evenwichtsorgaan : 204
Product issues : 102
Psychisch : 708
Sociale omstandigheden : 42
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 679
Testuitslagen en onderzoeken : 2.493
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.537
Voeding en stofwisseling : 804
Voortplantingsstelsel en borsten : 372
Zenuwstelsel : 2.258
Zwangerschap en perinatale periode : 292
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J02AC02 ITRACONAZOL Capsule, Drank, Infuus
2 J02AC02 TRISPORAL (ITRACONAZOL) Capsule, Drank, Infuus
3 J02AC03 VFEND (VORICONAZOL) Drank, Filmomhulde tablet, Infuus
4 J02AC03 VORICONAZOL Drank, Filmomhulde tablet, Infuus
5 J02AC04 NOXAFIL (POSACONAZOL) Drank, Infuus, Maagsapresistente tablet
6 J02AC05 CRESEMBA (ISAVUCONAZOL) Capsule, Infuus