Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

RIBAVIRIN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RIBAVIRIN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Boer, J.L., Hunsel, F.P.A.M. van Psychotische klachten door gebruik van antivirale middelen Psyfar 2017 12(3):28-31
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-1-2020.


RIBAVIRIN

Aantal meldingen 31
Ernstig 14
Geslacht
Man
Vrouw
17
(55%)
14
(45%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 3
hypocapnie : 1
kortademigheid : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 1
trombose ader : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
off-label gebruik : 1
Hart : 3
hartinfarct : 1
hartspieraandoening : 1
ontsteking van de hartspier : 1
Huid- en onderhuid : 4
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
psoriasis : 1
Maag-darmstelsel : 3
alvleesklierontsteking : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
Neoplasmata : 1
maligne melanoom : 1
Nier en urinewegen : 2
nierfalen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
Oog : 2
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
Psychisch : 4
agressie : 1
psychotische stoornis : 1
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
gewrichtspijn : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 1
Spierpijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5
geneesmiddelinteractie : 2
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 1
Voeding en stofwisseling : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
Zenuwstelsel : 7
afwijkend coördinatievermogen : 1
cluster hoofdpijn : 1
duizeligheid : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 1
tintelingen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RIBAVIRIN

Aantal meldingen 90.165
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
38.634
(43%)
46.018
(51%)
5.513
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
3.065
(3%)
52.749
(59%)
14.397
(16%)
19.330
(21%)
624
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 10.238
Bloed- en lymfestelsel : 17.687
Bloedvaten : 3.371
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.019
Congenitale en genetische afwijkingen : 271
Endocrien syteem : 1.282
Hart : 3.147
Huid- en onderhuid : 20.140
Immuunsysteem : 1.475
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10.493
Intoxicaties en letsels : 6.205
Lever en galwegen : 3.577
Maag-darmstelsel : 21.988
Neoplasmata : 1.431
Nier en urinewegen : 3.214
Oog : 4.150
Oor en evenwichtsorgaan : 1.264
Product aanlegenheden : 598
Psychisch : 14.506
Sociale omstandigheden : 638
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7.957
Testuitslagen en onderzoeken : 18.971
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 36.140
Voeding en stofwisseling : 7.916
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.002
Zenuwstelsel : 18.953
Zwangerschap en perinatale periode : 464
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J05AP02 INCIVO () Tablet
2 J05AP07 DAKLINZA (DACLATASVIR) Tablet
3 J05AP08 SOVALDI (SOFOSBUVIR) Tablet
4 J05AP51 HARVONI (LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR) Tablet
5 J05AP53 VIEKIRAX (OMBITASVIR/PARITAPREVIR/RITONAVIR) Tablet
6 J05AP54 ZEPATIER (ELBASVIR/GRAZOPREVIR) Tablet
7 J05AP55 EPCLUSA (SOFOSBUVIR/VELPATASVIR) Tablet
8 J05AP57 MAVIRET (GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR) Tablet