Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

PALIVIZUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PALIVIZUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J06BB16 SYNAGIS (PALIVIZUMAB) Injectie, Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Grootheest van A.C. Mogelijke bijwerkingen van palivizumab (Synagis) GeBu 2000 34(7):86-87
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 19-11-2019.


PALIVIZUMAB

Aantal meldingen 23
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
13
(57%)
10
(43%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
ademhalingsproblemen (apneu) : 3
ademstilstand : 1
hoesten : 1
piepen : 1
snelle ademhaling : 1
Bloedvaten : 1
bleekheid : 1
Hart : 3
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 6
galbulten : 1
huiduitslag : 2
rash gegeneraliseerd : 2
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
longontsteking : 1
Maag-darmstelsel : 4
aandoening maag-darmstelsel : 1
diarree : 2
obstipatie, verstopping : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 4
Apathisch : 1
huilen : 1
rusteloosheid : 1
voedingsprobleem : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
leverenzym verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
hoge koorts : 1
injectieplaatsvesikels : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 2
zwelling van injectieplaats : 1
Zenuwstelsel : 10
bewustzijnsverlies : 1
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 1
coma : 1
een verlaagde spierspanning : 1
hyporesponsief voor stimuli : 1
slaperigheid : 1
spasmen bij een kind : 1
toeval (convulsie) : 2
verminderd bewustzijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PALIVIZUMAB

Aantal meldingen 9.320
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.611
(39%)
4.786
(51%)
923
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
48
(1%)
5.834
(63%)
581
(6%)
2.851
(31%)
6
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.848
Bloed- en lymfestelsel : 136
Bloedvaten : 282
Chirurgische en medische verrichtingen : 233
Congenitale en genetische afwijkingen : 147
Endocrien syteem : 12
Hart : 583
Huid- en onderhuid : 541
Immuunsysteem : 111
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.803
Intoxicaties en letsels : 363
Lever en galwegen : 49
Maag-darmstelsel : 1.044
Neoplasmata : 26
Nier en urinewegen : 81
Oog : 117
Oor en evenwichtsorgaan : 39
Product aanlegenheden : 12
Psychisch : 364
Sociale omstandigheden : 13
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 93
Testuitslagen en onderzoeken : 928
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.947
Voeding en stofwisseling : 555
Voortplantingsstelsel en borsten : 21
Zenuwstelsel : 640
Zwangerschap en perinatale periode : 35
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J06BB01 RHEDQUIN (RHESUS (D)IMMUNOGLOBULINE) Injectievloeistof
2 J06BB01 RHEDQUIN (RHESUS(D)IMMUNOGLOBULINE) Injectie
3 J06BB01 RHESUS(D)IMMUNOGLOBULINE Injectie
4 J06BB01 RHOPHYLAC (RHESUS (D)IMMUNOGLOBULINE) Injectievloeistof
5 J06BB01 RHOPHYLAC (RHESUS(D)IMMUNOGLOBULINE) Injectie
6 J06BB02 TETANUS GAMMA (TETANUSIMMUNOGLOBULINE) Injectievloeistof
7 J06BB02 TETANUSIMMUNOGLOBULINE Injectie, Injectievloeistof
8 J06BB02 TETAQUIN (TETANUSIMMUNOGLOBULINE) Injectie, Injectievloeistof
9 J06BB03 VARICELLAZOSTERIMMUNOGLOBULINE Injectie, Injectievloeistof
10 J06BB03 VARIQUIN (VARICELLAZOSTERIMMUNOGLOBULINE) Injectie, Injectievloeistof
11 J06BB03 VARIZIG (VARICELLAZOSTERIMMUNOGLOBULINE) Injectievloeistof
12 J06BB04 HEPATECT (HEPATITIS-B-IMMUNOGLOBULINE) Infusievloeistof, Infuus
13 J06BB04 HEPATITIS-B-IMMUNOGLOBULINE Infuus, Injectie, Injectievloeistof
14 J06BB04 HEPBQUIN (HEPATITIS-B-IMMUNOGLOBULINE) Injectie, Injectievloeistof
15 J06BB04 IMMUNOHBS (HEPATITIS-B-IMMUNOGLOBULINE) Injectievloeistof
16 J06BB04 ZUTECTRA (HEPATITIS-B-IMMUNOGLOBULINE) Injectie, Injectievloeistof
17 J06BB09 CYTOMEGALIE-IMMUNOGLOBULINE Infuus
18 J06BB09 MEGALOTECT (CYTOMEGALIE-IMMUNOGLOBULINE) Infusievloeistof, Infuus
19 J06BB11 HEPATITIS A-IMMUNOGLOBULINE Overige toedieningsvormen
20 J06BB21 ZINPLAVA (BEZLOTOXUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus