Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DIFTERIE-POLIOMYELITIS-TETANUS

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DIFTERIE-POLIOMYELITIS-TETANUS behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07CA01 DTP VACCIN Injectie
J07CA01 DTP VACCIN (DTP VACCIN) Suspensie voor injectie
J07CA01 REVAXIS (DTP VACCIN) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcy S.M., Kohl K.S., Labadie J. Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
2 Marcy SM, Kohl KS, Dagan R, Nalin D, Blum M, Jones MC, Hansen J, Labadie J, Lee L, Martin BL, O'Brien K, Rothstein, Vermeer P Fever as an adverse event following immunization: case definition and guidelines of data collection, analysis, and presentation Vaccine 2004 22(5-6):551-556
3 Steenvoorden, G. Gemelde bijwerkingen ’14 en ’15 van reizigersvaccins en malariaprofylaxe bij Bijwerkingencentrum Lareb LCR Update 2016 18(3):6-7
4 Labadie J., Grootheest van A.C. Meldingen van bijwerkingen van vaccins bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb in 2004-2006 NTVG 2007 151(49):2738-2742
5 Labadie J., Vermeer-de Bondt P.E. Passive surveillance of adverse events following immunization in the Netherlands (abstract) PEDS 2002 11(2):S287
6 Labadie J. Vakcinas Cito (Latvian Drug Bulletin) 2005 5(17):4
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Analysis of suspected batch AC20B199AA of Infanrix-IPV® vaccine 2013
2 Overview of reports of extensive swelling of the vaccinated limb (ELS) after DTP NVI® vaccine 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


DIFTERIE-POLIOMYELITIS-TETANUS

Aantal meldingen 1.815
Ernstig 120
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
832
(46%)
978
(54%)
5
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 96
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
afwijkende ademhaling : 1
astma : 7
bloedneus : 6
Faryngeale zwelling : 3
geeuwen : 1
hoesten : 23
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 21
loopneus : 3
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 24
Bloed- en lymfestelsel : 53
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 1
immune trombocytopenische purpura : 4
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 3
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
trombocytopenische purpura : 4
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 37
Bloedvaten : 123
bleekheid : 101
Bloeduitstorting : 4
flauwvallen : 3
Henoch-Schönlein purpura : 5
herseninfarct : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 1
lymfoedeem : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
anesthesie : 1
Hart : 18
aanvalsgewijze snel hartritme : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 4
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 4
perifeer oedeem : 5
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 408
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 4
droge huid : 2
eczeem : 9
galbulten : 64
galbulten (urticaria vesiculosa) : 1
gele huid : 1
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 9
huid warm : 6
huidlaesie : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 95
huiduitslag ( maculo-papulair) : 7
huiduitslag (morbilliform) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 19
huiduitslag met blaasjes : 6
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
injectieplaatsrash : 7
Jeuk : 55
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 19
kneuzing : 2
nachtzweten : 1
ooglidzwelling : 1
overmatig zweten : 21
puntbloedingen : 8
pyogeen granuloom : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 8
roodheid : 17
vasculitische rash : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 9
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 9
zweten en rillen : 9
Immuunsysteem : 18
anafylactische reactie : 4
overgevoeligheid : 12
seizoensgebonden allergie : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 56
abces : 1
bof : 1
bofhersenvliesontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 2
buikgriep : 5
erysipelas : 1
faryngitis : 3
gordelroos : 3
griep : 2
huidinfectie : 1
infectie van het oor : 2
koortsstuip : 7
maagdarminfectie : 3
mazelen : 1
middenoorontsteking : 3
neus-keelontsteking : 10
ontsteking van de speekselklier : 1
ontsteking van de teelbal : 2
orale herpes : 1
streptokokkeninfectie : 1
virale encefalitis : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 18
blaar : 6
breuk : 1
hersenschudding : 2
huidabrasie : 2
lage lichaamstemperatuur : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
ongeval : 1
Producttoedieningsfout : 1
tandletsel : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 7
geelzucht : 2
gelijktijdige vergroting van de lever en de milt : 1
Hepatitis : 4
Maag-darmstelsel : 487
aandoening maag-darmstelsel : 4
abnormale ontlasting : 2
anorectaal ongemak : 1
bloedbraken : 1
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 174
buikklachten : 10
buikpijn : 76
diarree : 31
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
irritatie keel : 1
lip droog : 1
lipblaar : 2
lipzwelling : 5
maag-darm pijn : 3
maagklachten : 3
misselijkheid : 150
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 11
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
speekselklierpijn : 1
vergroting speekselklier : 1
verkleurde ontlasting : 2
Neoplasmata : 2
acute myeloïde leukemie : 1
lymfocytaire leukemie : 1
Nier en urinewegen : 7
blaaspijn : 1
incontinentie : 2
nefrotisch syndroom : 1
nierziekte : 1
urinegeur abnormaal : 1
vaak plassen : 1
Oog : 44
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) : 1
Afwijking oogbeweging : 1
blindheid : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 7
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 11
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogirritatie : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 3
periorbitale zwelling : 1
ptosis van een ooglid : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 17
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 5
oorongemak : 1
oorpijn : 4
oorsuizen : 2
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
vestibulaire neuronitis : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 200
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 1
achterdochtigheid : 2
ADHD : 3
agressie : 1
angst : 6
angststoornis : 1
Apathisch : 2
autismespectrumstoornis : 3
dagdromen : 2
delirium febrile : 9
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 2
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 3
Disorganised speech : 1
dissociatieve stoornis : 1
emotionele labiliteit : 2
gedragsproblemen : 1
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 5
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
huilen : 61
ijlen : 3
Illness anxiety disorder : 2
Lusteloos : 32
nachtmerrie : 3
onrust : 3
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 3
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 3
schreeuwen : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 10
somnabulisme : 1
Speech sound disorder : 1
staren : 4
stemmingswisselingen : 2
stress : 1
verwarde toestand : 4
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 1
Sociale omstandigheden : 2
mentale handicap : 1
onderwijsprobleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 342
fibromyalgie : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 4
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 2
gewrichtspijn : 34
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
juveniele idiopathische artritis : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
nekpijn : 6
pees pijn : 1
perifere zwelling : 6
pijn in arm of been : 57
pijn in kaak : 2
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 10
reumatoïde artritis : 3
rugpijn : 6
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 24
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 1
spierhypertrofie : 1
Spierpijn : 158
spierspasmen : 1
spierzwakte : 12
Systemic scleroderma : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 51
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 5
BSE verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
lichaamstemperatuur abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 39
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2263
abces op de injectie plaats : 4
bloeding op de injectieplaats : 4
dorst : 1
erytheem op vaccinatieplaats : 2
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddelenbijwerking : 1
gestoorde beweging op injectieplaats : 1
gevoel abnormaal : 6
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 40
het heet hebben : 2
het koud hebben : 5
hoge koorts : 10
injectieplaatscellulitis : 1
injectieplaatsgranuloom : 1
injectieplaatshematoom : 18
injectieplaatsinfectie : 2
injectieplaatskneuzing : 4
injectieplaatsparesthesie : 2
injectieplaatsverharding : 24
injectieplaatsverkleuring : 5
injectieplaatsvesikels : 2
injectieplaatswarmte : 82
jeuk op de injectieplaats : 35
koorts : 626
koude rillingen : 36
lichaamszwakte : 13
litteken op injectieplaats : 1
littekenvorming op de injectieplaats : 1
lokale reactie : 2
loopstoornis : 6
malaise : 124
nodule : 1
nodule op injectieplaats : 4
oedeem : 1
okselpijn : 4
onbestendig gevoel borstkas : 3
ongemak op injectieplaats : 8
ontsteking : 52
ontsteking op de injectieplaats : 290
pijn : 100
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 258
reactie op de injectieplaats : 45
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 101
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 52
vaccinatieplaatsontsteking : 2
vaccinatieplaatspijn : 1
val : 3
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 17
vermoeidheid : 105
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zwelling : 15
zwelling op vaccinatieplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 126
Voeding en stofwisseling : 45
diabetes mellitus : 1
slecht gevoede zuigeling : 2
type 1 diabetes mellitus : 2
verminderde eetlust : 40
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
genitale uitslag : 1
genitale zwelling : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
Zenuwstelsel : 891
aandachtstoornis : 4
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 2
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
ataxie : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 36
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 2
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 1
coma : 2
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 109
dyskinesie : 1
een verlaagde spierspanning : 43
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 125
gedeeltelijke verlamming : 1
gedeeltelijke verlamming : 2
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 2
Guillain-Barré-syndroom : 2
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
herseninfectie (encefalitis) : 3
hoofdpijn : 408
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
kwijlen : 1
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 2
multipele sclerose : 1
myasthenia gravis : 1
neuralgische amyotrofie : 1
niet kunnen ruiken : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 4
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 17
radiculopathie : 1
slaperigheid : 12
Smaakstoornis : 1
spierspasmen : 7
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stemstoornis : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 3
tintelingen : 18
tintelingen mond : 2
toeval (convulsie) : 18
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 8
verhoogde spanning : 5
verlamming : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 2
verminderd bewustzijn : 11
verminderde gevoeligheid : 2
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 2
zenuwstelselaandoening : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 5
borstvoeding verminderd : 1
foetale dood : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DIFTERIE-POLIOMYELITIS-TETANUS

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07CA02 BOOSTRIX (DKTP VACCIN) Injectie
2 J07CA02 BOOSTRIX POLIO (DKTP VACCIN) Suspensie voor injectie
3 J07CA02 DKTP VACCIN Injectie
4 J07CA02 INFANRIX-IPV (DKTP VACCIN) Injectie
5 J07CA02 TRIAXIS POLIO (DKTP VACCIN) Suspensie voor injectie
6 J07CA06 INFANRIX-IPV () Injectie
7 J07CA06 PEDIACEL (DKTP-HIB VACCIN) Injectie
8 J07CA09 INFANRIX HEXA (DKTP-HIB-HEPB VACCIN) Injectie
9 J07CA09 INFANRIX HEXA (DKTP-HIB-HEPB) Suspensie voor injectie
10 J07CA09 VAXELIS (DKTP-HIB-HEPB) Suspensie voor injectie