Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

RITUXIMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RITUXIMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XC02 MABTHERA (RITUXIMAB) Infuus, Injectie
L01XC02 RITUXIMAB Infuus, Injectie
L01XC02 RIXATHON (RITUXIMAB) Infuus
L01XC02 TRUXIMA (RITUXIMAB) Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

RITUXIMAB

Aantal meldingen 508
Ernstig 450
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
219
(43%)
241
(47%)
48
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 51
bloedneus : 1
bronchospasme : 2
chylothorax : 2
falen van de ademhaling : 4
interstitiële longziekte : 9
kortademigheid : 13
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
longaandoening : 1
longblaasjesontsteking : 1
longinfiltraat : 1
longontsteking : 4
oedeem van het strottenhoofd : 1
orofaryngeale pijn : 1
pleurale effusie : 8
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 72
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 6
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 14
Bloedarmoede : 8
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
bloedstollingsstoornis : 1
febriele neutropenie : 22
hematotoxiciteit : 1
leukocytose : 1
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 3
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 30
embolie : 1
flauwvallen : 3
hersenbloeding : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 3
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
longembolie : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 2
trombose ader : 1
trombusvorming in hart : 1
vaatontsteking : 2
vena cava superior syndroom : 1
verhoogde bloeddruk : 7
wisselende bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 6
chemokuur : 1
off-label gebruik : 5
Endocrien syteem : 4
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
syndroom van Cushing : 3
Hart : 32
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 3
hartfalen : 2
hartinfarct : 1
hartinfarct : 10
hartkloppingen : 1
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 5
kransslagadertrombose : 2
perifeer oedeem : 1
snel hartritme : 2
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
Huid- en onderhuid : 39
afsterven huid : 1
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
eczeem : 2
galbulten : 1
haaruitval : 1
huidaandoening : 2
huidlaesie : 4
huidreactie : 1
huidstriae : 2
huiduitslag : 8
ingroeiende nagel : 1
Jeuk : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 2
pustuleuze rash : 1
roodheid : 4
Stevens-Johnson-syndroom : 1
vervellen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 58
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 11
anafylactische reactie : 1
cytokinenvrijgavesyndroom : 1
graft-versus-host-ziekte : 2
graft-versus-host-ziekte in huid : 1
graft-versus-host-ziekte in lever : 1
graft-versus-host-ziekte in maag-darmkanaal : 1
immuunsysteemaandoening : 1
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 14
lineaire IgA ziekte (van de nier) : 1
overgevoeligheid : 20
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 2
transplantaat afstoting : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 190
abces : 2
acarodermatitis : 1
amandelontsteking : 2
anaal abces : 2
Aspergillus-infectie : 2
bovenste luchtweginfectie : 3
Bovenste luchtweginfectie : 3
bronchitis : 3
buikabces : 3
buikgriep : 1
Clostridia-infectie : 1
encefalitis enteroviraal : 1
enterovirusinfectie : 1
erysipelas : 4
gastro-enteritis viraal : 2
gordelroos : 3
Haemophilus-infectie : 1
Hepatitis B reactivation : 1
hepatitis-E : 1
herpes zoster verspreid : 1
herpesvirusinfectie : 2
hersentoxoplasmose : 2
humaan polyomavirus infectie : 1
infectie : 15
infectie bij verminderde weerstand : 1
infectie met cytomegalovirus : 3
infectie met de Pseudomonas bacterie : 2
John Cunningham virus : 3
Kaposi's varicelliforme eruptie : 1
Klebsiella-infectie : 1
koortsuitslag : 2
krentenbaard (impetigo) : 2
lepra : 1
longinfectie : 3
longontsteking : 17
miltcandidiase : 1
neutropene infectie : 2
neutropenische sepsis : 2
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
ontsteking van de teelbal : 4
parvovirus B19 infectie : 1
Pneumocystis jiroveci-infectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 27
pneumokokken-sepsis : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 18
psoas-abces : 1
sepsis : 5
septische stafylokokkenartritis : 1
Serratia-infectie : 1
shunt infectie : 1
speekselklierontsteking : 1
stafylokokkenbacteriëmie : 2
stafylokokken-infectie : 1
stafylokokken-sepsis : 1
ureumplasma-infectie : 3
urineweginfectie : 7
urosepsis : 4
Varicella zoster virus infection : 2
virale bovenste luchtweginfectie : 1
virale hemorragische cystitis : 1
virale infectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
waterpokken : 1
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob : 1
ziekte van Lyme : 1
Intoxicaties en letsels : 12
blootstelling tijdens zwangerschap : 3
foetale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
harttoxiciteit : 1
kransslagader restenose : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Product use in unapproved indication : 3
toxiciteit voor diverse middelen : 2
Lever en galwegen : 7
ernstig beloop geelzucht : 1
leveraandoening : 1
niet-alcoholische steatohepatitis : 1
ontsteking van de galwegen : 3
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 63
aambeien : 2
abnormale ontlasting : 1
bloederige diarree : 1
braken : 7
buikpijn : 1
darmfistel (intestinale fistel) : 1
darm-perforatie : 2
darmulcus : 1
diarree : 12
diverticulitis : 2
gastro-intestinale perforatie : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
ingewandenischemie : 1
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de dikke darm : 4
onvoldoende ontwikkeling van de tanden : 1
tandmisvorming : 1
tandverkleuring : 2
tandvlees bloeding : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
zweer in slokdarm : 1
Neoplasmata : 26
acute myeloïde leukemie : 1
acute myeloïde leukemie recidief : 1
B-cellymfoom : 1
cervixcarcinoom stadium 0 : 1
chronische lymfocytaire leukemie : 1
grootcellig B-cellymfoom diffuus recidief : 2
hersenneoplasma : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 2
kwaadaardige longkanker : 1
mantelcellymfoom : 1
metastase : 1
metastase naar de hersenvliezen : 1
myelodysplastisch syndroom : 2
neoplasma maligne progressief : 1
posttransplantie lymfoproliferatieve stoornis : 1
prostaatkanker : 1
slokdarmcarcinoom : 1
tumorlysissyndroom : 2
tumoropflakkering : 2
vergrote lymfklier : 1
Waldenströms macroglobulinemie : 1
Nier en urinewegen : 13
Acute kidney injury : 2
bloed in de urine : 2
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 2
nefrotisch syndroom : 1
nierfunctie verminderd : 4
urineblaasbloeding : 2
Oog : 5
afsluiting netvliesader : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogaandoening : 1
staar : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 1
Psychisch : 12
depressie : 1
emotionele armoede : 2
ijlen : 2
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 32
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 5
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 1
ontsteking gewrichtskapsel : 2
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 1
reumatoïde artritis : 2
rugpijn : 4
spiernecrose : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 2
spierzwakte : 3
wekedelenaandoening : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 44
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
afwijkend ECG : 1
bloed albumine verlaagd : 2
bloed creatinefosfokinase MB verhoogd : 2
bloed immunoglobuline G verlaagd : 1
bloed magnesium verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 3
B-lymfocytentelling verlaagd : 4
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
ejectiefractie verlaagd : 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd : 1
geneesmiddelspecifiek antistof aanwezig : 1
geneesmiddelspiegel : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 3
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
kweek positief : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lichamelijk onderzoek abnormaal : 1
Liver function test increased : 2
prostaat specifiek antigeen : 1
troponine T verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
volbloedtelling verlaagd : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 150
afsterven van weefsel (necrose) : 1
extravasatie : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel niet werkzaam voor niet-goedgekeurde indicatie : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 7
geneesmiddeleffect onvolledig : 3
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelenintolerantie : 1
geneesmiddelinteractie : 1
geneesmiddelresistentie : 4
gevoel abnormaal : 1
groeivertraging : 1
koorts : 36
koude rillingen : 11
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 2
malaise : 7
multi-orgaanfalen : 1
oedeem : 1
onverwacht effect : 1
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 4
pijn : 2
pijn in de borstkas : 7
reactie gerelateerd aan infusie : 25
Remission not achieved : 1
serum ziekteachtige reactie : 2
slaapzucht (lethargie) : 2
slecht gedefinieerde aandoening : 2
slijmvliesonsteking : 3
systemische ontstekingsreactiesyndroom : 1
Therapy non-responder : 1
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 1
zweertje op slijmvliezen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 8
diabetes mellitus : 3
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
uitdroging : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
impotentie : 1
menstruaties met grote tussenpozen : 1
symptomen overgang : 1
voortijdige menopauze : 1
Zenuwstelsel : 60
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 2
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
cognitieve aandoening : 3
coma : 1
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
demyeliniserende polyneuropathie : 3
duizeligheid : 4
epilepsie : 1
extensoren voetzool respons : 1
flauwvallen : 2
gezichtsvelduitval : 2
herseninfectie (encefalitis) : 1
hersenzenuwaandoening : 2
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 5
kaakklem : 2
leuko-encefalopathie : 2
migraine : 1
Motorische disfunctie : 1
neurotoxiciteit : 1
perifere motorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 1
peroneale zenuwverlamming : 1
Polyneuropathie : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 2
tintelingen mond : 1
Toxic leukoencephalopathy : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 1
ziekte van Parkinson : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 9
aandoening bij pasgeborene : 1
foetale hypokinesie : 1
premature baby : 3
premature bevalling : 3
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

RITUXIMAB

Aantal meldingen 68.156
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
32.578
(48%)
27.715
(41%)
7.863
(12%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
494
(1%)
31.783
(47%)
11.295
(17%)
23.135
(34%)
1.449
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 10.966
Bloed- en lymfestelsel : 11.086
Bloedvaten : 5.957
Chirurgische en medische verrichtingen : 567
Congenitale en genetische afwijkingen : 169
Endocrien syteem : 248
Hart : 4.464
Huid- en onderhuid : 10.045
Immuunsysteem : 4.147
Infecties en parasitaire aandoeningen : 14.986
Intoxicaties en letsels : 7.849
Lever en galwegen : 1.384
Maag-darmstelsel : 9.175
Neoplasmata : 4.689
Nier en urinewegen : 2.177
Oog : 1.488
Oor en evenwichtsorgaan : 609
Product aanlegenheden : 145
Psychisch : 2.023
Sociale omstandigheden : 229
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.946
Testuitslagen en onderzoeken : 8.583
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 21.532
Voeding en stofwisseling : 2.716
Voortplantingsstelsel en borsten : 417
Zenuwstelsel : 8.268
Zwangerschap en perinatale periode : 312
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XC12 ADCETRIS (BRENTUXIMAB VEDOTINE) Infuus
2 L01XC10 ARZERRA (OFATUMUMAB) Infuus
3 L01XC07 AVASTIN (BEVACIZUMAB) Infuus
4 L01XC26 BESPONSA (INOTUZUMAB OZOGAMICINE) Infuus
5 L01XC07 BEVACIZUMAB Infuus
6 L01XC19 BLINATUMOMAB Infuus
7 L01XC19 BLINCYTO (BLINATUMOMAB) Infuus
8 L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTINE Infuus
9 L01XC09 CATUMAXOMAB Infuus
10 L01XC06 CETUXIMAB Infuus
11 L01XC21 CYRAMZA (RAMUCIRUMAB) Infuus
12 L01XC24 DARATUMUMAB Infuus
13 L01XC24 DARZALEX (DARATUMUMAB) Infuus
14 L01XC23 ELOTUZUMAB Infuus
15 L01XC23 EMPLICITI (ELOTUZUMAB) Infuus
16 L01XC06 ERBITUX (CETUXIMAB) Infuus
17 L01XC15 GAZYVARO (OBINUTUZUMAB) Infuus
18 L01XC03 HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) Infuus, Injectie
19 L01XC11 IPILIMUMAB Infuus
20 L01XC14 KADCYLA (TRASTUZUMAB EMTANSINE) Infuus
21 L01XC18 KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB) Infuus
22 L01XC04 MABCAMPATH () Infuus
23 L01XC22 NECITUMUMAB Infuus
24 L01XC17 NIVOLUMAB Infuus
25 L01XC15 OBINUTUZUMAB Infuus
26 L01XC10 OFATUMUMAB Infuus
27 L01XC17 OPDIVO (NIVOLUMAB) Infuus
28 L01XC08 PANITUMUMAB Infuus
29 L01XC18 PEMBROLIZUMAB Infuus
30 L01XC13 PERJETA (PERTUZUMAB) Infuus
31 L01XC13 PERTUZUMAB Infuus
32 L01XC22 PORTRAZZA (NECITUMUMAB) Infuus
33 L01XC21 RAMUCIRUMAB Infuus
34 L01XC09 REMOVAB (CATUMAXOMAB) Infuus
35 L01XC03 TRASTUZUMAB Infuus, Injectie
36 L01XC14 TRASTUZUMAB EMTANSINE Infuus
37 L01XC08 VECTIBIX (PANITUMUMAB) Infuus
38 L01XC11 YERVOY (IPILIMUMAB) Infuus