Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

NIVOLUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NIVOLUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XC17 NIVOLUMAB Infuus
L01XC17 OPDIVO (NIVOLUMAB) Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

NIVOLUMAB

Aantal meldingen 52
Ernstig 48
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
30
(58%)
20
(38%)
2
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
ademhalingswegen ontsteking : 1
falen van de ademhaling : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 2
longaandoening : 1
longontsteking : 1
productieve hoest : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
Bloedarmoede : 1
immune trombocytopenische purpura : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
dialyse : 1
transfusie : 1
Endocrien syteem : 9
diabetes insipidus : 1
hypofysitis : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 2
schildklieraandoening : 1
schildklierontsteking : 2
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 2
hartfalen : 1
ontsteking van de hartspier : 1
Huid- en onderhuid : 5
angio-oedeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
huidontsteking : 2
Jeuk : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
herpesvirusinfectie : 1
longontsteking : 1
Parvovirus-infectie : 1
sepsis : 1
systemische mycose : 1
Intoxicaties en letsels : 1
Product use issue : 1
Lever en galwegen : 6
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 3
ontsteking van de galblaas : 1
ontsteking van de galwegen : 1
Maag-darmstelsel : 10
acuut abdomen : 1
alvleesklierontsteking : 1
buikpijn : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
mondbloeding : 1
ontsteking van de dikke darm : 2
pijn in de mond : 1
Neoplasmata : 5
gezwel : 1
neoplasma maligne progressief : 4
Nier en urinewegen : 8
Acute kidney injury : 1
End stage renal disease : 1
nefrotisch syndroom : 2
nierontsteking : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 1
ptosis van een ooglid : 1
Psychisch : 6
depressie : 1
emotionele stoornis : 1
slapeloosheid : 2
stress : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 1
reumatische aandoening (syndroom van Sjögren) : 1
rugpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 12
beenmerg myelogram abnormaal : 1
ejectiefractie verlaagd : 1
gewicht abnormaal : 1
gewicht verlaagd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
neutrofielentelling verlaagd : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 1
hernia : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
loopstoornis : 2
malaise : 1
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 3
toename van ziekte : 1
Voeding en stofwisseling : 5
diabetes mellitus : 2
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 3
Zenuwstelsel : 15
ataxie : 2
evenwichtsstoornis : 2
Guillain-Barré-syndroom : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
myasthenia gravis : 2
perifere zenuwpijn : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
verlamming : 1
verlamming van 4 ledematen : 1
verminderd bewustzijn : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

NIVOLUMAB

Aantal meldingen 32.223
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.244
(32%)
18.108
(56%)
3.871
(12%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
101
(0%)
14.619
(45%)
5.875
(18%)
10.930
(34%)
698
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.773
Bloed- en lymfestelsel : 1.555
Bloedvaten : 988
Chirurgische en medische verrichtingen : 528
Congenitale en genetische afwijkingen : 21
Endocrien syteem : 2.583
Hart : 1.325
Huid- en onderhuid : 3.334
Immuunsysteem : 457
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.068
Intoxicaties en letsels : 4.029
Lever en galwegen : 1.853
Maag-darmstelsel : 5.288
Neoplasmata : 5.076
Nier en urinewegen : 1.321
Oog : 725
Oor en evenwichtsorgaan : 166
Product aanlegenheden : 29
Psychisch : 767
Sociale omstandigheden : 49
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.724
Testuitslagen en onderzoeken : 2.916
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.564
Voeding en stofwisseling : 2.390
Voortplantingsstelsel en borsten : 111
Zenuwstelsel : 2.981
Zwangerschap en perinatale periode : 19
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XC12 ADCETRIS (BRENTUXIMAB VEDOTINE) Infuus
2 L01XC10 ARZERRA (OFATUMUMAB) Infuus
3 L01XC07 AVASTIN (BEVACIZUMAB) Infuus
4 L01XC26 BESPONSA (INOTUZUMAB OZOGAMICINE) Infuus
5 L01XC07 BEVACIZUMAB Infuus
6 L01XC19 BLINATUMOMAB Infuus
7 L01XC19 BLINCYTO (BLINATUMOMAB) Infuus
8 L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTINE Infuus
9 L01XC09 CATUMAXOMAB Infuus
10 L01XC06 CETUXIMAB Infuus
11 L01XC21 CYRAMZA (RAMUCIRUMAB) Infuus
12 L01XC24 DARATUMUMAB Infuus
13 L01XC24 DARZALEX (DARATUMUMAB) Infuus
14 L01XC23 ELOTUZUMAB Infuus
15 L01XC23 EMPLICITI (ELOTUZUMAB) Infuus
16 L01XC06 ERBITUX (CETUXIMAB) Infuus
17 L01XC15 GAZYVARO (OBINUTUZUMAB) Infuus
18 L01XC03 HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) Infuus, Injectie
19 L01XC11 IPILIMUMAB Infuus
20 L01XC14 KADCYLA (TRASTUZUMAB EMTANSINE) Infuus
21 L01XC18 KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB) Infuus
22 L01XC04 MABCAMPATH () Infuus
23 L01XC02 MABTHERA (RITUXIMAB) Infuus, Injectie
24 L01XC22 NECITUMUMAB Infuus
25 L01XC15 OBINUTUZUMAB Infuus
26 L01XC10 OFATUMUMAB Infuus
27 L01XC08 PANITUMUMAB Infuus
28 L01XC18 PEMBROLIZUMAB Infuus
29 L01XC13 PERJETA (PERTUZUMAB) Infuus
30 L01XC13 PERTUZUMAB Infuus
31 L01XC22 PORTRAZZA (NECITUMUMAB) Infuus
32 L01XC21 RAMUCIRUMAB Infuus
33 L01XC09 REMOVAB (CATUMAXOMAB) Infuus
34 L01XC02 RITUXIMAB Infuus, Injectie
35 L01XC02 RIXATHON (RITUXIMAB) Infuus
36 L01XC03 TRASTUZUMAB Infuus, Injectie
37 L01XC14 TRASTUZUMAB EMTANSINE Infuus
38 L01XC02 TRUXIMA (RITUXIMAB) Infuus
39 L01XC08 VECTIBIX (PANITUMUMAB) Infuus
40 L01XC11 YERVOY (IPILIMUMAB) Infuus