Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

RAMUCIRUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RAMUCIRUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XC21 CYRAMZA (RAMUCIRUMAB) Infuus
L01XC21 RAMUCIRUMAB Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


RAMUCIRUMAB

Aantal meldingen 2
Ernstig 2
Geslacht
Man
Vrouw
1
(50%)
1
(50%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Bloedvaten : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Maag-darmstelsel : 1
gastro-intestinale perforatie : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1
geneesmiddelinteractie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RAMUCIRUMAB

Aantal meldingen 4.445
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.256
(28%)
2.834
(64%)
355
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1
(0%)
829
(19%)
2.520
(57%)
1.092
(25%)
3
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 546
Bloed- en lymfestelsel : 879
Bloedvaten : 329
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
Congenitale en genetische afwijkingen : 5
Endocrien syteem : 5
Hart : 139
Huid- en onderhuid : 230
Immuunsysteem : 56
Infecties en parasitaire aandoeningen : 350
Intoxicaties en letsels : 219
Lever en galwegen : 95
Maag-darmstelsel : 1.079
Neoplasmata : 364
Nier en urinewegen : 241
Oog : 27
Oor en evenwichtsorgaan : 13
Product aanlegenheden : 2
Psychisch : 44
Sociale omstandigheden : 14
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 145
Testuitslagen en onderzoeken : 625
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 904
Voeding en stofwisseling : 222
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
Zenuwstelsel : 422
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XC12 ADCETRIS (BRENTUXIMAB VEDOTINE) Infuus
2 L01XC10 ARZERRA (OFATUMUMAB) Infuus
3 L01XC32 ATEZOLIZUMAB Infuus
4 L01XC07 AVASTIN (BEVACIZUMAB) Infuus
5 L01XC31 BAVENCIO (AVELUMAB) Oplossing voor infuus
6 L01XC26 BESPONSA (INOTUZUMAB OZOGAMICINE) Infuus
7 L01XC07 BEVACIZUMAB Infuus
8 L01XC19 BLINATUMOMAB Infuus
9 L01XC19 BLINCYTO (BLINATUMOMAB) Infuus
10 L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTINE Infuus
11 L01XC09 CATUMAXOMAB Infuus
12 L01XC06 CETUXIMAB Infuus
13 L01XC24 DARATUMUMAB Infuus
14 L01XC24 DARZALEX (DARATUMUMAB) Infuus
15 L01XC16 DINUTUXIMAB BETA Oplossing voor infuus
16 L01XC23 ELOTUZUMAB Infuus
17 L01XC23 EMPLICITI (ELOTUZUMAB) Infuus
18 L01XC06 ERBITUX (CETUXIMAB) Infuus
19 L01XC15 GAZYVARO (OBINUTUZUMAB) Infuus
20 L01XC03 HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) Infuus, Injectie
21 L01XC03 HERZUMA (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
22 L01XC11 IPILIMUMAB Infuus
23 L01XC14 KADCYLA (TRASTUZUMAB EMTANSINE) Infuus
24 L01XC03 KANJINTI (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
25 L01XC18 KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB) Infuus
26 L01XC27 LARTRUVO (OLARATUMAB) Oplossing voor infuus
27 L01XC04 MABCAMPATH () Infuus
28 L01XC02 MABTHERA (RITUXIMAB) Infuus, Injectie
29 L01XC05 MYLOTARG (GEMTUZUMAB OZOGAMICINE) Poeder voor infuus
30 L01XC22 NECITUMUMAB Infuus
31 L01XC17 NIVOLUMAB Infuus
32 L01XC15 OBINUTUZUMAB Infuus
33 L01XC10 OFATUMUMAB Infuus
34 L01XC03 OGIVRI (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
35 L01XC27 OLARATUMAB Infuus
36 L01XC17 OPDIVO (NIVOLUMAB) Infuus
37 L01XC08 PANITUMUMAB Infuus
38 L01XC18 PEMBROLIZUMAB Infuus
39 L01XC13 PERJETA (PERTUZUMAB) Infuus
40 L01XC13 PERTUZUMAB Infuus
41 L01XC22 PORTRAZZA (NECITUMUMAB) Infuus
42 L01XC16 QARZIBA (DINUTUXIMAB BETA) Oplossing voor infuus
43 L01XC09 REMOVAB (CATUMAXOMAB) Infuus
44 L01XC02 RITUXIMAB Infuus, Injectie
45 L01XC02 RIXATHON (RITUXIMAB) Infuus
46 L01XC32 TECENTRIQ (ATEZOLIZUMAB) Oplossing voor infuus
47 L01XC03 TRASTUZUMAB Infuus, Injectie
48 L01XC14 TRASTUZUMAB EMTANSINE Infuus
49 L01XC03 TRAZIMERA (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
50 L01XC02 TRUXIMA (RITUXIMAB) Infuus
51 L01XC08 VECTIBIX (PANITUMUMAB) Infuus
52 L01XC11 YERVOY (IPILIMUMAB) Infuus