Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

HYDROXYCARBAMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in HYDROXYCARBAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XX05 HYDROXYCARBAMIDE Capsule, Tablet
L01XX05 SIKLOS (HYDROXYCARBAMIDE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


HYDROXYCARBAMIDE

Aantal meldingen 80
Ernstig 21
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
42
(52%)
37
(46%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
hoesten : 4
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 2
longontsteking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
Bloedvaten : 1
opvlieger : 1
Huid- en onderhuid : 36
dunne huid : 1
erythema multiforme : 1
haaruitval : 6
huidaandoening : 1
huiduitslag : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 2
nagelverkleuring : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 3
pigmentatieaandoening : 1
toename huidpigment : 2
verandering haartextuur : 1
vervellen : 2
vlekkerige huiduitslag : 1
zweer : 7
Immuunsysteem : 1
immuunsysteemaandoening : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
caries tanden : 1
neus-keelontsteking : 1
Maag-darmstelsel : 11
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
braken : 1
diarree : 2
droge mond : 1
misselijkheid : 1
speekselklierpijn : 1
tandverlies : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
tongkanker : 1
Oog : 4
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogpijn : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 6
abnormale dromen : 1
hallucinatie (visueel) : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
bindweefselaandoening : 1
botpijn : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 2
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hematocriet verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 2
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 54
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
gevoel abnormaal : 2
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
koorts : 20
koude rillingen : 7
malaise : 3
onverwacht effect : 8
pijn : 1
product chargenummeraangelegenheid : 1
ulcus : 1
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 1
voedselinteractie : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
menopauze : 1
Zenuwstelsel : 20
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 4
hoofdpijn : 2
migraine : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 1
spierspasmen : 1
tintelingen : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

HYDROXYCARBAMIDE

Aantal meldingen 7.016
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.269
(47%)
3.253
(46%)
494
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
40
(1%)
2.190
(31%)
925
(13%)
3.677
(52%)
184
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 676
Bloed- en lymfestelsel : 1.492
Bloedvaten : 288
Chirurgische en medische verrichtingen : 94
Congenitale en genetische afwijkingen : 31
Endocrien syteem : 21
Hart : 248
Huid- en onderhuid : 1.731
Immuunsysteem : 74
Infecties en parasitaire aandoeningen : 558
Intoxicaties en letsels : 639
Lever en galwegen : 208
Maag-darmstelsel : 1.124
Neoplasmata : 602
Nier en urinewegen : 230
Oog : 149
Oor en evenwichtsorgaan : 80
Product aanlegenheden : 58
Psychisch : 245
Sociale omstandigheden : 15
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 425
Testuitslagen en onderzoeken : 920
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.762
Voeding en stofwisseling : 327
Voortplantingsstelsel en borsten : 85
Zenuwstelsel : 839
Zwangerschap en perinatale periode : 52
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XX44 AFLIBERCEPT Infuus
2 L01XX01 AMSACRINE Infuus
3 L01XX01 AMSIDINE (AMSACRINE) Infuus, Oplossing voor infuus
4 L01XX35 ANAGRELIDE Capsule
5 L01XX27 ARSEENTRIOXIDE Infuus
6 L01XX02 ASPARAGINASE Infuus, Injectie, Injectie/infuus
7 L01XX32 BORTEZOMIB Injectie, Injectievloeistof
8 L01XX19 CAMPTO (IRINOTECAN) Infuus
9 L01XX45 CARFILZOMIB Infuus
10 L01XX41 ERIBULINE Injectie, Injectie/infuus
11 L01XX43 ERIVEDGE (VISMODEGIB) Capsule
12 L01XX02 ERWINASE (ASPARAGINASE) Injectie, Poeder injectievloeistof
13 L01XX11 ESTRACYT (ESTRAMUSTINE) Capsule
14 L01XX42 FARYDAK (PANOBINOSTAT) Capsule
15 L01XX41 HALAVEN (ERIBULINE) Injectie, Injectievloeistof
16 L01XX17 HYCAMTIN (TOPOTECAN) Capsule, Infuus, Poeder voor infuus
17 L01XX51 IMLYGIC (TALIMOGEEN LAHERPAREPVEC) Injectie, Injectievloeistof
18 L01XX19 IRINOTECAN Infuus, Oplossing voor infuus
19 L01XX45 KYPROLIS (CARFILZOMIB) Infuus, Poeder voor infuus
20 L01XX46 LYNPARZA (OLAPARIB) Capsule, Tablet
21 L01XX23 LYSODREN (MITOTAAN) Tablet
22 L01XX50 NINLARO (IXAZOMIB) Capsule
23 L01XX24 ONCASPAR (PEGASPARGASE) Injectie / infuus, Oplossing voor injectie/infuus, Poeder voor injectie/infuus
24 L01XX19 ONIVYDE (IRINOTECAN) Infuus, Oplossing voor infuus
25 L01XX02 PARONAL (ASPARAGINASE) Injectie
26 L01XX24 PEGASPARGASE Injectie / infuus, Injectie/infuus
27 L01XX08 PENTOSTATINE Overige toedieningsvormen
28 L01XX02 SPECTRILA (ASPARAGINASE) Infuus, Poeder voor infuus
29 L01XX51 TALIMOGEEN LAHERPAREPVEC Injectie
30 L01XX25 TARGRETIN (BEXAROTEEN) Capsule
31 L01XX17 TOPOTECAN Capsule, Infuus, Oplossing voor infuus
32 L01XX27 TRISENOX (ARSEENTRIOXIDE) Infuus, Oplossing voor infuus
33 L01XX32 VELCADE (BORTEZOMIB) Injectie, Poeder injectievloeistof
34 L01XX52 VENCLYXTO (VENETOCLAX) Tablet
35 L01XX14 VESANOID (TRETINOINE) Capsule
36 L01XX35 XAGRID (ANAGRELIDE) Capsule
37 L01XX44 ZALTRAP (AFLIBERCEPT) Infuus, Oplossing voor infuus
38 L01XX47 ZYDELIG (IDELALISIB) Tablet