Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ANAGRELIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ANAGRELIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XX35 XAGRID (ANAGRELIDE) Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

ANAGRELIDE

Aantal meldingen 12
Ernstig 9
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
6
(50%)
5
(42%)
1
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
longaandoening : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
Bloedarmoede : 1
pancytopenie : 1
Hart : 2
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartspieraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 4
alvleesklierontsteking : 3
diarree : 1
Nier en urinewegen : 1
nierfunctie verminderd : 1
Psychisch : 1
depressieve stemming : 1
Zenuwstelsel : 2
tintelingen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

ANAGRELIDE

Aantal meldingen 2.011
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.114
(55%)
765
(38%)
132
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
6
(0%)
557
(28%)
285
(14%)
1.132
(56%)
31
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 296
Bloed- en lymfestelsel : 182
Bloedvaten : 139
Chirurgische en medische verrichtingen : 10
Congenitale en genetische afwijkingen : 3
Endocrien syteem : 11
Hart : 687
Huid- en onderhuid : 153
Immuunsysteem : 9
Infecties en parasitaire aandoeningen : 53
Intoxicaties en letsels : 125
Lever en galwegen : 31
Maag-darmstelsel : 307
Neoplasmata : 101
Nier en urinewegen : 166
Oog : 41
Oor en evenwichtsorgaan : 22
Product aanlegenheden : 13
Psychisch : 64
Sociale omstandigheden : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 83
Testuitslagen en onderzoeken : 230
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 341
Voeding en stofwisseling : 52
Voortplantingsstelsel en borsten : 22
Zenuwstelsel : 348
Zwangerschap en perinatale periode : 19
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XX44 AFLIBERCEPT Infuus
2 L01XX01 AMSACRINE Infuus
3 L01XX01 AMSIDINE (AMSACRINE) Infuus
4 L01XX27 ARSEENTRIOXIDE Infuus
5 L01XX02 ASPARAGINASE Infuus, Injectie, Injectie/infuus
6 L01XX32 BORTEZOMIB Injectie
7 L01XX19 CAMPTO (IRINOTECAN) Infuus
8 L01XX45 CARFILZOMIB Infuus
9 L01XX41 ERIBULINE Injectie, Injectie/infuus
10 L01XX43 ERIVEDGE (VISMODEGIB) Capsule
11 L01XX02 ERWINASE (ASPARAGINASE) Injectie
12 L01XX11 ESTRACYT (ESTRAMUSTINE) Capsule
13 L01XX42 FARYDAK (PANOBINOSTAT) Capsule
14 L01XX41 HALAVEN (ERIBULINE) Injectie
15 L01XX17 HYCAMTIN (TOPOTECAN) Capsule, Infuus
16 L01XX05 HYDROXYCARBAMIDE Capsule, Tablet
17 L01XX51 IMLYGIC (TALIMOGEEN LAHERPAREPVEC) Injectie
18 L01XX19 IRINOTECAN Infuus
19 L01XX45 KYPROLIS (CARFILZOMIB) Infuus
20 L01XX46 LYNPARZA (OLAPARIB) Capsule
21 L01XX23 LYSODREN (MITOTAAN) Tablet
22 L01XX50 NINLARO (IXAZOMIB) Capsule
23 L01XX24 ONCASPAR (PEGASPARGASE) Injectie / infuus
24 L01XX19 ONIVYDE (IRINOTECAN) Infuus
25 L01XX02 PARONAL (ASPARAGINASE) Injectie
26 L01XX24 PEGASPARGASE Injectie / infuus, Injectie/infuus
27 L01XX08 PENTOSTATINE Overige toedieningsvormen
28 L01XX05 SIKLOS (HYDROXYCARBAMIDE) Tablet
29 L01XX02 SPECTRILA (ASPARAGINASE) Infuus
30 L01XX51 TALIMOGEEN LAHERPAREPVEC Injectie
31 L01XX25 TARGRETIN (BEXAROTEEN) Capsule
32 L01XX17 TOPOTECAN Capsule, Infuus
33 L01XX27 TRISENOX (ARSEENTRIOXIDE) Infuus
34 L01XX32 VELCADE (BORTEZOMIB) Injectie
35 L01XX52 VENCLYXTO (VENETOCLAX) Tablet
36 L01XX14 VESANOID (TRETINOINE) Capsule
37 L01XX44 ZALTRAP (AFLIBERCEPT) Infuus
38 L01XX47 ZYDELIG (IDELALISIB) Tablet