Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ENZALUTAMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ENZALUTAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L02BB04 XTANDI (ENZALUTAMIDE) Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Enzalutamide and difficulty swallowing the capsules 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-3-2020.


ENZALUTAMIDE

Aantal meldingen 38
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
38
(100%)
0
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
hoesten : 1
kortademigheid : 2
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 1
veno-occlusieve ziekte : 1
Hart : 5
hartfalen : 1
lekkende hartklep (mitralisklepinsufficiëntie) : 1
linkerventrikeldisfunctie : 1
perifeer oedeem : 1
tricuspidalisklepinsufficiëntie : 1
Huid- en onderhuid : 6
hand-voet syndroom : 1
huiduitslag : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 2
verandering haartextuur : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
Foreign body in respiratory tract : 1
Lever en galwegen : 1
levervenetrombose : 1
Maag-darmstelsel : 13
acute onsteking alvleesklier : 1
braken : 1
diarree : 1
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 1
opgezette buik : 1
slokdarmstenose : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
Psychisch : 8
abnormale dromen : 2
angst : 1
Apathisch : 1
Derealisatie : 1
paniekaanval : 1
stemmingsstoornis : 1
verwarde toestand : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
lichaamszwakte : 1
pijn : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
val : 2
vermoeidheid : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
pijn testikels : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 12
beroerte (CVA) : 1
duizeligheid : 3
dwangstand van het hoofd : 1
epilepsie : 1
hoofdpijn : 1
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ENZALUTAMIDE

Aantal meldingen 41.096
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
255
(1%)
40.186
(98%)
655
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
33
(0%)
35.581
(87%)
2.015
(5%)
3.343
(8%)
124
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.690
Bloed- en lymfestelsel : 664
Bloedvaten : 3.207
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.034
Congenitale en genetische afwijkingen : 13
Endocrien syteem : 52
Hart : 1.241
Huid- en onderhuid : 2.411
Immuunsysteem : 209
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.464
Intoxicaties en letsels : 6.480
Lever en galwegen : 266
Maag-darmstelsel : 8.435
Neoplasmata : 5.015
Nier en urinewegen : 1.489
Oog : 991
Oor en evenwichtsorgaan : 488
Product aanlegenheden : 812
Psychisch : 3.262
Sociale omstandigheden : 232
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.519
Testuitslagen en onderzoeken : 6.269
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22.087
Voeding en stofwisseling : 3.334
Voortplantingsstelsel en borsten : 388
Zenuwstelsel : 8.455
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L02BB01 FLUTAMIDE Tablet
2 L02BB02 ANANDRON (NILUTAMIDE) Tablet
3 L02BB03 BICALUTAMIDE Tablet
4 L02BB03 BICAMEDICA (BICALUTAMIDE) Tablet
5 L02BB03 BILURON (BICALUTAMIDE) Tablet
6 L02BB03 CASODEX (BICALUTAMIDE) Tablet