Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

PEGFILGRASTIM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PEGFILGRASTIM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L03AA13 FULPHILA (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof
L03AA13 NEULASTA (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof
L03AA13 PEGFILGRASTIM Injectie
L03AA13 PELGRAZ (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof
L03AA13 PELMEG (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof
L03AA13 ZIEXTENZO (PEGFILGRASTIM) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-3-2020.


PEGFILGRASTIM

Aantal meldingen 27
Ernstig 12
Geslacht
Man
Vrouw
5
(19%)
22
(81%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 1
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
pleurale effusie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
leukocytose : 1
verhoging van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 2
herseninfarct : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
Hart : 1
perifeer oedeem : 1
Huid- en onderhuid : 4
hand-voet syndroom : 1
huiduitslag : 1
roodheid : 1
strakke huid : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Maag-darmstelsel : 3
buikklachten : 1
gezwollen tong : 1
opgezette buik : 1
Nier en urinewegen : 1
nierontsteking (glomerulonefritis) : 1
Oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
traanproductie verhoogd : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 1
psychotische stoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
botpijn : 3
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 4
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 1
liespijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ongemak op injectieplaats : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
spinale pijn : 1
vermoeidheid : 4
Voeding en stofwisseling : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vaginale afscheiding : 1
Zenuwstelsel : 8
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 1
duizeligheid : 1
kwijlen : 1
tintelingen mond : 1
trilling/beving (tremor) : 1
zenuwpijn : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PEGFILGRASTIM

Aantal meldingen 39.753
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
22.905
(58%)
10.610
(27%)
6.238
(16%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
25
(0%)
32.656
(82%)
1.722
(4%)
5.105
(13%)
245
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.909
Bloed- en lymfestelsel : 3.239
Bloedvaten : 944
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.136
Congenitale en genetische afwijkingen : 25
Endocrien syteem : 24
Hart : 559
Huid- en onderhuid : 2.514
Immuunsysteem : 556
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.977
Intoxicaties en letsels : 19.385
Lever en galwegen : 126
Maag-darmstelsel : 2.798
Neoplasmata : 721
Nier en urinewegen : 392
Oog : 345
Oor en evenwichtsorgaan : 161
Product aanlegenheden : 3.517
Psychisch : 941
Sociale omstandigheden : 141
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.446
Testuitslagen en onderzoeken : 3.568
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.083
Voeding en stofwisseling : 819
Voortplantingsstelsel en borsten : 157
Zenuwstelsel : 2.342
Zwangerschap en perinatale periode : 20
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L03AA02 ACCOFIL (FILGRASTIM) Injectievloeistof
2 L03AA02 FILGRASTIM Injectie/infuus, Injectievloeistof
3 L03AA02 NEUPOGEN (FILGRASTIM) Injectievloeistof
4 L03AA02 NIVESTIM (FILGRASTIM) Injectievloeistof
5 L03AA02 RATIOGRASTIM (FILGRASTIM) Injectie
6 L03AA02 TEVAGRASTIM (FILGRASTIM) Injectievloeistof
7 L03AA02 ZARZIO (FILGRASTIM) Injectievloeistof
8 L03AA03 MOLGRAMOSTIM Overige toedieningsvormen
9 L03AA10 GRANOCYTE (LENOGRASTIM) Injectie
10 L03AA10 LENOGRASTIM Injectie, Injectie/infuus
11 L03AA14 LIPEGFILGRASTIM Injectie
12 L03AA14 LONQUEX (LIPEGFILGRASTIM) Injectievloeistof