Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DICLOFENAC

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DICLOFENAC behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Molen van der M., Diemont W.L. Een patient met zeer ernstige immuunhemolytische anemie veroorzaakt door diclofenac NTVG 2004 148(9):450
5 Molen-Eijgenraam van der M. Hemolytische anemie door diclofenac GeBu 2001 35(7):79
6 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
7 Ramesar C. Intramusculair diclofenac en necrose op de injectieplaats GeBu 2006 40(11)128-129
8 Zweers, P., Hunsel van F. Ook bij lage dosis nsaid’s ernstige reacties mogelijk PW 2014 149(42):12-15
9 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

DICLOFENAC

Aantal meldingen 2.059
Ernstig 446
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
740
(36%)
1.309
(64%)
10
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 129
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademnood : 1
astma : 6
beklemming keel : 1
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 9
bronchospasme : 8
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 7
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 3
kortademigheid : 61
longaandoening : 1
longbloeding : 1
loopneus : 2
luchtwegaandoening : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 4
orofaryngeale pijn : 6
pijn strottenhoofd : 1
pneumothorax : 1
productieve hoest : 1
snurken : 3
sputum toegenomen : 1
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 33
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
auto-immuunhemolytische anemie : 1
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 6
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
eosinofilie : 1
leukocytose : 1
miltvergroting : 1
pancytopenie : 5
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 67
bleekheid : 1
Bloeding : 3
Bloeduitstorting : 11
fenomeen van Raynaud : 3
flauwvallen : 2
geruptureerd aneurysma : 1
hersenbloeding : 3
herseninfarct : 1
hypertensieve crisis : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 10
opvlieger : 8
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
trombose : 1
vaatontsteking : 1
veneuze aandoening : 1
verhoogde bloeddruk : 13
Chirurgische en medische verrichtingen : 3
hemodialyse : 1
product gebruikt voor onbekende indicatie : 1
therapiebeëindiging : 1
Hart : 91
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
extra (ventriculaire) hartslag : 1
geleidingstoornis hart (bundeltakblok) : 1
hartfalen : 9
hartfalen : 1
hartfalen (linksdecompensatie) : 2
hartinfarct : 3
hartinfarct : 6
hartkloppingen : 27
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 2
Kounis-syndroom : 1
onregelmatige hartslag : 2
ontsteking van de hartspier : 1
perifeer oedeem : 25
snel hartritme : 3
Huid- en onderhuid : 537
acne : 2
acute febriele neutrofiele dermatose : 1
afsterven huid : 2
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 68
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 3
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 8
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 3
galbulten : 60
gegeneraliseerd erytheem : 5
gezichtszwelling : 13
haaruitval : 23
huidaandoening : 3
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 3
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidlaesie : 2
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 7
huidreactie : 2
huiduitslag : 69
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 2
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 67
jeukende huiduitslag : 18
kneuzing : 2
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 7
nagelafwijking : 3
nagelloslating : 1
nagelverkleuring : 3
oedeem mond : 2
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 1
ooglidzwelling : 3
overmatig zweten : 27
papel : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pruritus gegeneraliseerd : 5
psoriasis : 7
puntbloedingen : 2
pustuleuze rash : 5
rash gegeneraliseerd : 3
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 20
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 23
Stevens-Johnson-syndroom : 2
tongoedeem : 10
verandering haartextuur : 2
vervellen : 4
vochtophoping rondom oogkas : 2
zweer : 1
zweet verkleurd : 1
zwelling aangezicht : 8
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 209
anafylactische reactie : 64
anafylactische shock : 80
geneesmiddelenovergevoeligheid : 6
overgevoeligheid : 37
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 22
Infecties en parasitaire aandoeningen : 22
blaasontsteking : 1
bronchitis : 2
buikgriep : 2
chronische neusbijholte ontsteking : 1
faryngitis : 2
gordelroos : 1
hersenvliesontsteking : 1
huidinfectie door schimmels : 1
longontsteking : 2
onderhuidse ontsteking met afstervend weefsel (necrose) : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
sepsis : 4
tandinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 27
blaar : 6
bloedverlies tijdens verrichting : 2
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
fout in toediening van geneesmiddelen : 1
incisie hernia : 1
litteken : 1
medicatiefout : 2
medicatiefout t.g.v. op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en andere geneesmiddelen : 1
onderhuidse bloeding : 1
onjuiste dosis toegediend : 1
onjuiste toedieningswijze voor geneesmiddeltoediening : 1
opzettelijke overdosis : 1
overdosis : 2
postprocedurebloeding : 1
ruptuur pees : 1
tandletsel : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
Lever en galwegen : 46
afwijkende leverfunctie : 12
auto-immuunhepatitis : 1
galblaasaandoening : 1
galblaaskoliek : 1
galstenen : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 5
geelzucht toxisch : 1
hepatische cirrose : 1
Hepatitis : 8
hepatitis cholestatisch : 3
hepatocellulair letsel : 2
leveraandoening : 2
leverfalen : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 2
leverweefselversterf : 1
ontsteking van de galblaas : 1
vergroting van de lever : 2
Maag-darmstelsel : 907
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 25
aandrang voor ontlasting : 1
aften : 17
alvleesklierontsteking : 2
anale pruritus : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 4
bloedbraken : 9
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
bloederige diarree : 5
bloederige ontlasting : 8
bloeding van de endeldarm : 16
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 11
braken : 51
branderige tong : 4
buikbloeding : 5
buikklachten : 19
buikpijn : 192
buikvliesontsteking : 1
colitis ulcerosa : 1
darm-perforatie : 2
darmulcus : 1
diarree : 144
droge mond : 11
dunne darmperforatie : 1
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) : 1
ernstige ontsteking mondholte (necrotiserende stomatitis) : 1
frequente darmbewegingen : 2
gastro-intestinale perforatie : 1
gestoorde beweging van slokdarm : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 6
hik : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
ingewandenischemie : 1
ischemische colitis : 1
lipaandoening : 3
lipzwelling : 10
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 15
maag-darm pijn : 4
maagklachten : 16
maagontsteking : 4
maagperforatie : 6
maagzweer : 2
maagzweer : 1
maagzweerbloeding : 1
maagzweerperforatie : 1
misselijkheid : 128
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 21
obstructie van de darm : 1
oesofaguspijn : 1
ontkleurde ontlasting : 1
ontkleuring slijmvlies maag-darmstelsel : 1
ontsteking mondholte : 17
ontsteking van de dikke darm : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 4
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 4
pijn in de bovenbuik : 38
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
slikken pijnlijk : 2
tandaandoening : 1
tanden bros : 1
tandglazuurafwijking : 1
tandpijn : 5
tongaandoening : 2
tongontsteking : 4
tongverkleuring : 1
uitbraken van medicatie : 1
verkleurde ontlasting : 5
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verstopping : 1
winderigheid : 12
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 4
zwarte ontlasting (door bloed) : 18
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zweertje in de mond : 5
zwelling in mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 4
acute lymfocytaire leukemie : 1
cyste : 1
nierkanker : 1
poliep : 1
Nier en urinewegen : 106
aandoening urinelozing : 4
aandoening van de nier : 2
Acute kidney injury : 15
acuut pre-nierfalen : 1
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 9
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 2
nefrotisch syndroom : 3
nierfalen : 17
nierfunctie verminderd : 14
nierkoliek : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 7
uitblijven van urineproductie : 2
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 5
vaak plassen : 2
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 5
verminderde urineafscheiding : 4
vocht vasthouden : 4
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 109
afsluiting netvliesader : 1
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
cornea-aandoening : 2
droog oog : 1
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 2
dubbelzien : 8
gezichtsvermogen afgenomen : 20
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 2
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 2
ongemak in het oog : 1
ontsteking oogzenuw : 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
oogaandoening : 1
oogbloeding : 3
oogirritatie : 4
oogoedeem : 2
oogpijn : 1
oogzwelling : 6
papiloedeem oog : 1
retina bleekheid : 1
retina scheur : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
rood oog : 7
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 4
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 26
Oor en evenwichtsorgaan : 40
doofheid : 6
doofheid bilateraal : 1
draaiduizeligheid : 7
oorpijn : 1
oorsuizen : 19
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 5
Psychisch : 165
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormale dromen : 4
achtervolgingswaan : 4
agressie : 4
angst : 13
anhedonie : 1
Apathisch : 1
dagdromen : 1
depressie : 14
depressieve stemming : 5
Derealisatie : 4
desoriëntatie : 6
dissociatie : 1
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 14
huilen : 2
ijlen : 3
Lusteloos : 1
manie : 1
nachtmerrie : 11
onrust : 10
onttrekkingssyndroom : 2
paniekaanval : 3
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 3
psychotische stoornis : 6
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 16
stemmingswisselingen : 1
stotteren : 1
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 6
voortijdige ejaculatie : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 3
Sociale omstandigheden : 2
loophulpmiddelgebruiker : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 69
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
artrose : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 9
gewrichtszwelling : 1
misvorming van ledemaat : 1
peesontsteking : 3
perifere zwelling : 7
pijn in arm of been : 6
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 1
reumatische aandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 8
spierspasmen : 13
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 7
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 66
bilirubine bloed verhoogd : 1
bilirubine geconjugeerd verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 5
bloeddruk verlaagd : 4
BSE verhoogd : 1
calcium geïoniseerd verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 2
creatininespiegel bloed verhoogd : 4
gewicht verhoogd : 5
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 2
INR verlaagd : 1
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
kristalneerslag aantoonbaar in de urine : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 2
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Liver function test increased : 1
natrium bloed verlaagd : 1
nierfunctietest abnormaal : 1
rode bloedceltelling verlaagd : 1
tumor-markertest : 1
ureumspiegel bloed verhoogd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymen : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
vertraagde bloedstolling : 1
visuele scherptetests : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 254
aangezichtspijn : 1
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 3
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 5
embolia cutis medicamentosa : 4
Gait inability : 2
gegeneraliseerd oedeem : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 26
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 4
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 5
hartdood : 1
het heet hebben : 5
het koud hebben : 3
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatsinfectie : 1
koorts : 20
koude rillingen : 13
lichaamszwakte : 8
malaise : 24
multi-orgaanfalen : 2
oedeem : 22
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 7
onverwacht effect : 14
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 2
pijn : 8
pijn in de borstkas : 15
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
reactie op de injectieplaats : 3
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
statisch oedeem : 1
val : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 22
verslechtering van de aandoening : 4
vertraagde genezing : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 4
Voeding en stofwisseling : 39
diabetes mellitus : 1
honger : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
hyperlactacidemie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 7
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
lactose-intolerantie : 1
metabole acidose : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 2
toegenomen eetlust : 5
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 11
Voortplantingsstelsel en borsten : 28
bloeding in de baarmoeder : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstaandoening : 1
borstvergroting : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 3
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 4
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
penisaandoening : 1
samentrekking van de baarmoeder : 1
tepelpijn : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 5
Zenuwstelsel : 399
aandachtstoornis : 4
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 6
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 4
cerebellair syndroom : 2
coma : 2
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 99
dysstasie : 1
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 1
fantoompijn : 1
flauwvallen : 20
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 3
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 53
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 1
intracraniaal aneurysma : 1
migraine : 2
Motorische disfunctie : 1
overactiviteit : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 1
peroneale zenuwverlamming : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 56
smaakverlies : 8
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stemloosheid : 1
stemstoornis : 5
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 2
tintelingen : 36
tintelingen mond : 3
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 12
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 11
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 11
volledige verlamming : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

DICLOFENAC

Aantal meldingen 107.225
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
61.169
(57%)
42.041
(39%)
4.015
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.326
(1%)
20.298
(19%)
46.065
(43%)
36.079
(34%)
3.457
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.792
Bloed- en lymfestelsel : 2.863
Bloedvaten : 4.169
Chirurgische en medische verrichtingen : 396
Congenitale en genetische afwijkingen : 171
Endocrien syteem : 71
Hart : 2.743
Huid- en onderhuid : 38.893
Immuunsysteem : 7.196
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.339
Intoxicaties en letsels : 8.175
Lever en galwegen : 2.591
Maag-darmstelsel : 24.429
Neoplasmata : 307
Nier en urinewegen : 4.196
Oog : 10.613
Oor en evenwichtsorgaan : 950
Product aanlegenheden : 734
Psychisch : 2.772
Sociale omstandigheden : 137
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.082
Testuitslagen en onderzoeken : 4.171
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19.974
Voeding en stofwisseling : 1.517
Voortplantingsstelsel en borsten : 512
Zenuwstelsel : 9.104
Zwangerschap en perinatale periode : 146
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AB01 INDOCID (INDOMETACINE) Capsule met gereguleerde afgifte
2 M01AB01 INDOMETACINE Capsule, Capsule met gereguleerde afgifte, Zetpil
3 M01AB02 SULINDAC Overige toedieningsvormen
4 M01AB03 TOLMETINE Overige toedieningsvormen
5 M01AB16 ACECLOFENAC Omhulde tablet
6 M01AB16 BIOFENAC (ACECLOFENAC) Omhulde tablet
7 M01AB55 ARTHROTEC (DICLOFENAC/MISOPROSTOL) Tablet met gereguleerde afgifte
8 M01AB55 DICLOFENAC/MISOPROSTOL Tablet met gereguleerde afgifte