Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

PIROXICAM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PIROXICAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AC01 PIROXICAM Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
5 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

PIROXICAM

Aantal meldingen 228
Ernstig 10
Geslacht
Man
Vrouw
60
(26%)
168
(74%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
astma : 2
kortademigheid : 4
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 2
Bloed- en lymfestelsel : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 6
Bloeduitstorting : 2
fenomeen van Raynaud : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 23
hartaandoening : 1
hartfalen : 2
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 6
perifeer oedeem : 13
Huid- en onderhuid : 48
eczeem : 3
galbulten : 3
gezichtszwelling : 5
haaruitval : 1
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huiduitslag : 10
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
Jeuk : 6
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
ooglidzwelling : 2
overmatig zweten : 2
psoriasis : 1
pustuleuze rash : 1
putjes in nagel : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 2
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
faryngitis : 2
huidinfectie : 1
vaginale infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
overdosis : 1
Lever en galwegen : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 100
aandoening maag-darmstelsel : 7
aften : 2
anale pruritus : 1
bloedbraken : 2
braken : 6
buikklachten : 2
buikpijn : 27
diarree : 6
hik : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 2
maagperforatie : 2
maagzweer : 1
maagzweerbloeding : 4
misselijkheid : 11
obstipatie, verstopping : 4
ontsteking mondholte : 8
ontsteking tandvlees : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tongontsteking : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 5
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 2
Nier en urinewegen : 2
vaak plassen : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 18
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
oogaandoening : 2
traanproductieaandoening : 2
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorpijn : 1
oorsuizen : 3
Psychisch : 12
abnormale dromen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 3
emotionele labiliteit : 2
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
gewrichtspijn : 1
rugpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
bloeddruk verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29
gegeneraliseerd oedeem : 1
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
malaise : 4
oedeem : 5
onverwacht effect : 2
pijn : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
statisch oedeem : 7
vermoeidheid : 4
Voeding en stofwisseling : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
Zenuwstelsel : 41
aandachtstoornis : 2
aura (beelden/ geuren voorafgaand aan epileptische aanval) : 1
branderige slijmvliezen : 1
cluster hoofdpijn : 1
duizeligheid : 10
hoofdpijn : 4
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 7
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stemstoornis : 3
tintelingen : 2
tintelingen mond : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

PIROXICAM

Aantal meldingen 24.595
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.748
(60%)
8.648
(35%)
1.199
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
278
(1%)
5.380
(22%)
5.623
(23%)
11.950
(49%)
1.364
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 799
Bloed- en lymfestelsel : 1.139
Bloedvaten : 709
Chirurgische en medische verrichtingen : 25
Congenitale en genetische afwijkingen : 27
Endocrien syteem : 25
Hart : 498
Huid- en onderhuid : 9.814
Immuunsysteem : 702
Infecties en parasitaire aandoeningen : 451
Intoxicaties en letsels : 207
Lever en galwegen : 585
Maag-darmstelsel : 8.202
Neoplasmata : 57
Nier en urinewegen : 728
Oog : 869
Oor en evenwichtsorgaan : 309
Product aanlegenheden : 20
Psychisch : 674
Sociale omstandigheden : 9
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 373
Testuitslagen en onderzoeken : 564
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.699
Voeding en stofwisseling : 318
Voortplantingsstelsel en borsten : 228
Zenuwstelsel : 1.788
Zwangerschap en perinatale periode : 17
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AC02 TENOXICAM Overige toedieningsvormen
2 M01AC06 MELOXICAM Tablet
3 M01AC06 MOVICOX (MELOXICAM) Tablet