Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

NAPROXEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NAPROXEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AE02 ALEVE CLASSIC (NAPROXEN) Omhulde tablet
M01AE02 ALEVE FEMINAX (NAPROXEN) Tablet
M01AE02 ALEVE INTENSE (NAPROXEN) Tablet
M01AE02 ALEVE SELECT (NAPROXEN) Tablet
M01AE02 NAPROXEN Maagsapresistente tablet, Omhulde tablet, Tablet, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
5 Zweers, P., Hunsel van F. Ook bij lage dosis nsaid’s ernstige reacties mogelijk PW 2014 149(42):12-15
6 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
7 Jessurun N, Puijenbroek van E. Relationship between structural alerts in NSAIDs and idiosyncratic hepatotoxicity: an analysis of spontaneous report data from the WHO database Drug Safety 2015 May;38(5):511-5
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

NAPROXEN

Aantal meldingen 1.039
Ernstig 146
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
329
(32%)
705
(68%)
5
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 86
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 5
bloedneus : 11
bronchospasme : 7
eosinofiele pneumonie : 1
hoesten : 2
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 36
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
neusoedeem : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 4
orofaryngeale pijn : 5
pharynxaandoening : 1
schadelijk effect op de long : 1
snelle ademhaling : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verstikkingsgevoel : 1
vocht in de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 2
zeer ernstige astma-aanval (status asthmaticus) : 1
Bloed- en lymfestelsel : 14
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 4
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 1
bloedstollingsstoornis : 1
leukocytose : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 2
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 58
aorta dissecans : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 16
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
embolie : 1
flauwvallen : 3
geruptureerd cerebraal aneurysma : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
hersenbloeding : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
lage bloeddruk : 7
maligne hypertensie : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 3
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 4
trombose : 1
trombose ader : 1
vaatontsteking : 2
veneuze trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 9
Endocrien syteem : 11
hypoaldosteronisme : 4
stoornis functie bijnier : 2
syndroom van Cushing : 4
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
Hart : 61
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 25
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 3
perifeer oedeem : 27
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 259
acne : 2
acne met pustels : 1
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 26
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 3
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 28
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 10
haaruitval : 8
huidaandoening : 3
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 3
huidkloven : 2
huidlaesie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 1
huiduitslag : 30
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 2
Jeuk : 26
jeukende huiduitslag : 3
kneuzing : 1
lipohypertrofie : 1
Meerdere blauwe plekken : 12
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 1
oedeem mond : 2
ooglidzwelling : 3
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 10
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 3
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 3
reactie op zonlicht : 10
rode huiduitslag : 19
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 3
roodheid : 7
toename huidpigment : 1
tongoedeem : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
vervellen : 4
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 58
anafylactische reactie : 15
anafylactische shock : 21
overgevoeligheid : 20
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
amandelontsteking : 1
Candida-infectie : 1
faryngitis : 2
infectie met cytomegalovirus : 1
onderhuidse ontsteking met afstervend weefsel (necrose) : 1
ontsteking oogleden : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 2
orale infectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
blaar : 1
Lever en galwegen : 6
hepatische cirrose : 2
Hepatitis : 2
hepatitis cholestatisch : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 521
aandoening maag-darmstelsel : 9
aandoening slokdarm : 4
aandoening van anus en endeldarm : 2
aften : 4
anale hemorragie : 1
anale pruritus : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 6
bloedbraken : 4
bloederige ontlasting : 4
bloeding van de endeldarm : 5
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 6
braken : 23
buikbloeding : 9
buikklachten : 18
buikpijn : 112
colitis ulcerosa : 1
darmulcus : 1
diarree : 35
droge mond : 11
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
erosieve gastritis : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 6
hemorroïden getromboseerd : 1
irritatie keel : 3
lip droog : 2
lipzwelling : 7
maagaandoening : 3
maag-darm bloeding : 8
maagdarmontsteking : 1
maagdarmtoxiciteit : 1
maagklachten : 20
maagontsteking : 5
maagperforatie : 2
maagzweer : 3
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 81
obstipatie, verstopping : 24
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 17
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 2
ontstoken lippen : 1
opgezette buik : 4
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 26
pijn in de mond : 4
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
speekselkliervergoting : 2
tandpijn : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 1
Trichoglossia : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 5
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 7
zwarte ontlasting (door bloed) : 4
zweertje in de mond : 5
zweertje op de lip : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 40
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 5
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 3
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 9
nierkoliek : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 3
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 2
vocht vasthouden : 6
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 32
accomodatiestoornis ooglens : 2
bloeding in het oogwit : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
glaucoom : 1
ontsteking oogzenuw : 4
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
oogirritatie : 1
ooglidaandoening : 1
oogzwelling : 1
retina vasculaire trombose : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 8
ziekte van het netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 13
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 9
slechthorendheid : 1
Psychisch : 66
abnormale dromen : 3
agressie : 3
angst : 2
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 8
depressieve stemming : 3
dissociatie : 2
dissociatieve stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 4
huilen : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 4
onrust : 2
ontremming : 1
paniekaanval : 2
prikkelbaarheid : 2
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 11
spanning : 1
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 4
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 31
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
gewrichtspijn : 4
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
myokymie : 1
osteoporose : 1
peesafwijking : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 6
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 33
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk abnormaal : 1
bloeddruk systolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 5
bloedingstijd verlengd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 2
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verhoogde oogboldruk : 4
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 112
blaasje op slijmvliezen : 1
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 25
gevoel abnormaal : 3
gevoel van relaxatie : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 3
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 8
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 2
litteken op implantatieplaats : 1
loopstoornis : 2
malaise : 15
oedeem : 11
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 3
pijn in de borstkas : 7
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
toename van vetweefsel : 1
ulcus : 1
vermoeidheid : 10
zweertje op slijmvliezen : 1
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 19
alkalose : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
hunkering naar zout : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
porfyrie niet-acuut : 1
pseudoporfyrie : 3
slecht gevoede zuigeling : 1
toegenomen eetlust : 2
verminderde eetlust : 2
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 28
bloed in het sperma : 1
borstcyste : 1
borstvergroting : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 3
menstruatiestoornis : 5
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
penisaandoening : 2
peniszwelling : 1
vaginale bloeding : 3
verminderde menstruatie : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 202
aandachtstoornis : 5
aangezichtspijn : 1
afwijking trigeminus zenuw : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 49
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 3
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 40
hypersomnie : 1
migraine : 1
onhandigheid : 1
overactiviteit : 1
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 2
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 39
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stemstoornis : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 11
tintelingen mond : 2
tintelingen slijmvlies : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 2
tongverlamming : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 5
veranderd bewustzijn : 2
verandering reukvermogen : 1
verlamming van een van de oogzenuwen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

NAPROXEN

Aantal meldingen 98.721
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
55.728
(56%)
29.097
(29%)
13.896
(14%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
98
(0%)
67.277
(68%)
15.440
(16%)
13.773
(14%)
2.133
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.055
Bloed- en lymfestelsel : 2.297
Bloedvaten : 2.907
Chirurgische en medische verrichtingen : 337
Congenitale en genetische afwijkingen : 131
Endocrien syteem : 81
Hart : 2.178
Huid- en onderhuid : 18.935
Immuunsysteem : 5.150
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.676
Intoxicaties en letsels : 13.837
Lever en galwegen : 981
Maag-darmstelsel : 23.434
Neoplasmata : 274
Nier en urinewegen : 3.119
Oog : 6.993
Oor en evenwichtsorgaan : 1.052
Product aanlegenheden : 794
Psychisch : 4.581
Sociale omstandigheden : 220
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.712
Testuitslagen en onderzoeken : 4.184
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30.515
Voeding en stofwisseling : 1.220
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.283
Zenuwstelsel : 11.045
Zwangerschap en perinatale periode : 81
Vergelijkbare geneesmiddelen