Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DEXKETOPROFEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DEXKETOPROFEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AE17 STADIUM (DEXKETOPROFEN) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
5 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
6 Jessurun N, Puijenbroek van E. Relationship between structural alerts in NSAIDs and idiosyncratic hepatotoxicity: an analysis of spontaneous report data from the WHO database Drug Safety 2015 May;38(5):511-5
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

DEXKETOPROFEN

Aantal meldingen 0
Ernstig 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

DEXKETOPROFEN

Aantal meldingen 3.450
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.069
(60%)
1.321
(38%)
60
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
74
(2%)
1.148
(33%)
2.228
(65%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 283
Bloed- en lymfestelsel : 106
Bloedvaten : 141
Chirurgische en medische verrichtingen : 3
Congenitale en genetische afwijkingen : 2
Endocrien syteem : 4
Hart : 107
Huid- en onderhuid : 1.041
Immuunsysteem : 157
Infecties en parasitaire aandoeningen : 42
Intoxicaties en letsels : 66
Lever en galwegen : 123
Maag-darmstelsel : 1.076
Nier en urinewegen : 206
Oog : 216
Oor en evenwichtsorgaan : 49
Product aanlegenheden : 1
Psychisch : 81
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 61
Testuitslagen en onderzoeken : 117
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 481
Voeding en stofwisseling : 48
Voortplantingsstelsel en borsten : 13
Zenuwstelsel : 415
Zwangerschap en perinatale periode : 5
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AE01 ADVIL (IBUPROFEN) Bruistablet, Capsule, zacht, Tablet
2 M01AE01 BOOTS PHARMACEUTICALS (IBUPROFEN) Capsule, zacht, Tablet
3 M01AE01 BRUFEN (IBUPROFEN) Tablet met gereguleerde afgifte, Zakje
4 M01AE01 IBUPROFEN Capsule, zacht, Drank, Kauwcapsule, Smelttablet, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zakje, Zetpil
5 M01AE01 IDYL (IBUPROFEN) Capsule, zacht, Tablet
6 M01AE01 NUROFEN (IBUPROFEN) Capsule, zacht, Drank, Kauwcapsule, Smelttablet, Tablet, Zakje
7 M01AE01 NUROFEN ZAVANCE LEA (IBUPROFEN) Capsule, zacht
8 M01AE01 SARIXELL (IBUPROFEN) Tablet
9 M01AE01 SPIDIFEN (IBUPROFEN) Tablet
10 M01AE01 ZAFEN (IBUPROFEN) Zakje
11 M01AE02 ALEVE CLASSIC (NAPROXEN) Omhulde tablet
12 M01AE02 ALEVE FEMINAX (NAPROXEN) Tablet
13 M01AE02 ALEVE INTENSE (NAPROXEN) Tablet
14 M01AE02 ALEVE SELECT (NAPROXEN) Tablet
15 M01AE02 NAPROXEN Maagsapresistente tablet, Omhulde tablet, Tablet, Zetpil
16 M01AE03 KETOPROFEN Tablet
17 M01AE03 ORUDIS () Tablet met gereguleerde afgifte
18 M01AE03 OSCOREL () Capsule met gereguleerde afgifte
19 M01AE03 RILIES (KETOPROFEN) Tablet
20 M01AE07 SUPROFEN Overige toedieningsvormen
21 M01AE08 PIRPROFEN Overige toedieningsvormen
22 M01AE09 FLURBIPROFEN Overige toedieningsvormen
23 M01AE11 SURGAM (TIAPROFEENZUUR) Tablet
24 M01AE14 SERACTIL () Omhulde tablet
25 M01AE52 VIMOVO (NAPROXEN/ESOMEPRAZOL) Tablet met gereguleerde afgifte