Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

LIDOCAINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LIDOCAINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N01BB02 DYNEXAN (LIDOCAINE) Gel voor oromucosaal gebruik
N01BB02 LIDOCAINE Gel, Gel voor oromucosaal gebruik, Injectie, Pleister, Spray, Vernevelvloeistof
N01BB02 VERSATIS (LIDOCAINE) Pleister
N01BB02 XYLOCAINE (LIDOCAINE) Gel, Injectie, Spray

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


LIDOCAINE

Aantal meldingen 90
Ernstig 18
Geslacht
Man
Vrouw
33
(37%)
57
(63%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 16
astma : 1
bloedneus : 2
bronchospasme : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 4
neusverstopping : 1
onderdrukking ademhaling : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
snelle ademhaling : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
immune trombocytopenische purpura : 1
Bloedvaten : 11
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 3
trombose : 1
veneuze trombose : 1
Endocrien syteem : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 8
bradycardie neonataal : 1
hartkloppingen : 4
hartstilstand : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 26
angio-oedeem : 3
dunne huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 3
gegeneraliseerd erytheem : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 2
injectieplaatsrash : 1
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 4
vermindering huidpigment : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 10
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 3
Intoxicaties en letsels : 4
blaar : 2
overdosis : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
Maag-darmstelsel : 10
droge mond : 1
irritatie keel : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 4
mondbloeding : 1
winderigheid : 1
Oog : 5
dubbelzien : 1
lichtschuwheid : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 7
angst : 2
depressieve stemming : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 1
stress : 1
verhoogd libido : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
peesafwijking : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 3
comaschaal abnormaal : 1
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
hoge koorts : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
malaise : 1
oedeem : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 5
weefselschade op injectieplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
impotentie : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 33
aandachtstoornis : 3
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 7
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 3
migraine : 1
neurotoxiciteit : 2
presyncope : 1
slaperigheid : 2
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zuigelingensterfte : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LIDOCAINE

Aantal meldingen 23.568
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
13.286
(56%)
8.132
(35%)
2.150
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
188
(1%)
11.367
(48%)
6.091
(26%)
5.161
(22%)
761
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.354
Bloed- en lymfestelsel : 271
Bloedvaten : 2.341
Chirurgische en medische verrichtingen : 201
Congenitale en genetische afwijkingen : 30
Endocrien syteem : 28
Hart : 2.427
Huid- en onderhuid : 4.120
Immuunsysteem : 2.426
Infecties en parasitaire aandoeningen : 691
Intoxicaties en letsels : 3.493
Lever en galwegen : 101
Maag-darmstelsel : 2.353
Neoplasmata : 76
Nier en urinewegen : 303
Oog : 930
Oor en evenwichtsorgaan : 387
Product aanlegenheden : 2.798
Psychisch : 1.448
Sociale omstandigheden : 83
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 934
Testuitslagen en onderzoeken : 1.199
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.066
Voeding en stofwisseling : 193
Voortplantingsstelsel en borsten : 115
Zenuwstelsel : 6.049
Zwangerschap en perinatale periode : 82
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N01BB08 ARTICAINE Injectie
2 N01BB01 BUPIVACAINE Infuus, Injectie, Injectie/infusie
3 N01BB51 BUPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
4 N01BB51 BUPIVACAINE/FENTANYL Infuus
5 N01BB01 BUPIVACAINE/GLUCOSE Injectie
6 N01BB51 BUPIVACAINE/MORFINE Infuus, Injectie
7 N01BB51 BUPIVACAINE/SUFENTANIL Infuus
8 N01BB52 CATHEJELL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
9 N01BB10 CHIROCAINE (LEVOBUPIVACAINE) Infuus, Injectie
10 N01BB04 CITANEST (PRILOCAINE) Injectie
11 N01BB54 CITANEST-OCTAPRESSINE (PRILOCAINE/FELYPRESSINE) Injectievloeistof
12 N01BB20 EMLA (LIDOCAINE/PRILOCAINE) Creme, Pleister
13 N01BB52 INSTILLAGEL (LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE) Gel
14 N01BB10 LEVOBUPIVACAINE Infuus, Injectie, Injectie/infuus
15 N01BB20 LEVOBUPIVACAINE/SUFENTANIL Infuus
16 N01BB52 LIDOCAINE/ADRENALINE Injectie
17 N01BB52 LIDOCAINE/CHLOORHEXIDINE Gel
18 N01BB20 LIDOCAINE/PRILOCAINE Creme, Pleister
19 N01BB20 LIDOCAINE/TETRACAINE/TETRACAINE Creme
20 N01BB52 LIGNOSPAN (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectie
21 N01BB01 MARCAINE (BUPIVACAINE) Injectie
22 N01BB51 MARCAINE-ADRENALINE (BUPIVACAINE/ADRENALINE) Injectie
23 N01BB01 MARCAINE-GLUCOSE (BUPIVACAINE/GLUCOSE) Injectie
24 N01BB03 MEPIVACAINE Infuus, Injectie
25 N01BB53 MEPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
26 N01BB20 MEPIVACAINE/BUPIVACAINE Injectievloeistof
27 N01BB09 NAROPIN (ROPIVACAINE) Oplossing voor injectie
28 N01BB20 PLIAGLIS (LIDOCAINE/TETRACAINE) Creme
29 N01BB04 PRILOCAINE Injectie
30 N01BB54 PRILOCAINE, COMBINATIEPREPARATEN Overige toedieningsvormen
31 N01BB04 PRILOTEKAL (PRILOCAINE) Injectie
32 N01BB20 RAPYDAN (LIDOCAINE/TETRACAINE) Pleister
33 N01BB09 ROPIVACAINE Infuus, Injectie, Injectie / infuus
34 N01BB20 ROPIVACAINE/ADRENALINE Injectie
35 N01BB20 ROPIVACAINE/SUFENTANIL Infuus, Injectie
36 N01BB03 SCANDONEST (MEPIVACAINE) Injectie
37 N01BB58 SEPTANEST (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectie
38 N01BB58 ULTRACAIN D-S (ARTICAINE/ADRENALINE) Injectie
39 N01BB52 XYLOCAINE-ADRENALINE (LIDOCAINE/ADRENALINE) Injectie
40 N01BB52 XYLOMETAZOLINE/LIDOCAINE Neusspray