Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CARBAMAZEPINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CARBAMAZEPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AF01 CARBAMAZEPINE Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte, Zetpil
N03AF01 TEGRETOL (CARBAMAZEPINE) Drank (suspensie), Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gombert-Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.H. Anti-epileptica en overgevoeligheidsreacties: geeft de chemische structuur een verklaring? PW-WP 2010 4(3):38-41
2 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
3 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
4 Maliepaard M., Hekster Y.A., Kapelle A., Puijenbroek van E.P. Eisen van het CBG aan generieke anti-epileptica Tijdschr. Neurol. Neurochir. 2008 109;1:34-40
5 Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.M.H. Hypersensitivity reactions due to antiepileptic drugs: A chemical structure based association? Drug Safety 2007 30(10):925
6 Maliepaard M., Hekster Y.A., Puijenbroek van E.P. Requirements for generic anti-epileptic medicines: a regularoty perspective Journal of Neurology 2009 published online
7 Eekeren, R. van, Ederveen, E., Sonnenberg, M. Slechter zien farmacologisch soms heel goed verklaarbaar Pharmaceutisch Weekblad 2020 155(7):24-25
8 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Overview on anti-epileptic drugs and drug-substitution 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


CARBAMAZEPINE

Aantal meldingen 1.270
Ernstig 288
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
543
(43%)
720
(57%)
7
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 64
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 4
bronchospasme : 1
crepitaties : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 6
interstitiële longziekte : 5
keellaesie : 1
kortademigheid : 19
kortademigheid bij inspanning : 1
longbloeding : 1
longfibrose : 1
longontsteking : 1
longvliesontsteking : 1
loopneus : 2
neusverstopping : 1
niezen : 2
oedeem van het strottenhoofd : 1
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 8
snelle ademhaling : 1
snurken : 1
Bloed- en lymfestelsel : 42
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 7
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hypochrome anemie) : 2
eosinofilie : 1
immune trombocytopenische purpura : 1
leukocytose : 2
Normocytic anaemia : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 11
trombocytopenie, neonataal : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 5
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 4
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 39
aderontsteking : 1
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
Bloeduitstorting : 7
flauwvallen : 2
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 5
longembolie : 6
maligne hypertensie : 1
ontsteking lymfevaten (lymfangitis) : 1
opvlieger : 3
overmatig blozen : 1
trombose : 4
trombose ader : 1
verhoging van de onderwaarde bloeddruk : 1
verhoogde bloeddruk : 1
verkleurde ader : 1
Endocrien syteem : 9
overmatig haargroei : 2
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 4
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 43
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
hartaandoening : 2
hartfalen : 3
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 12
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 10
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
snel hartritme : 2
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 2
trage regelmatige hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 333
acne : 1
allergische huidontsteking : 5
angio-oedeem : 10
brandend gevoel van de huid : 1
contact eczeem : 1
droge huid : 1
eczeem : 5
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 4
exfoliatieve dermatitis : 1
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 20
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 2
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 11
gezichtszwelling : 3
haaruitval : 29
huidaandoening : 2
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 6
huidgeur afwijkend : 1
huidgezwel : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 64
huiduitslag ( maculo-papulair) : 7
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 4
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 34
jeukende huiduitslag : 8
Meerdere blauwe plekken : 6
nachtzweten : 1
oedeem mond : 1
onychoclasis : 1
ooglidzwelling : 1
overgevoeligheidsvasculits : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 15
palmerytheem : 1
pijn aan de huid : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 2
puntbloedingen : 1
pustuleuze rash : 2
reactie op zonlicht : 9
rode huiduitslag : 15
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 8
Stevens-Johnson-syndroom : 10
verandering haarkleur : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 12
vlekkerige huiduitslag : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 26
anafylactische reactie : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 1
overgevoeligheid : 20
Infecties en parasitaire aandoeningen : 27
buikgriep : 1
caries tanden : 3
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
faryngitis : 6
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
herpes zoster verspreid : 1
huidinfectie : 1
huidinfectie door schimmels : 1
infectie : 1
longontsteking : 1
longsepsis : 1
neus-keelontsteking : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
orale schimmelinfectie : 1
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
urineweginfectie : 1
vaginale infectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 17
blaar : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
gewrichtsontwrichting : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 1
overdosis : 1
productafleveringsfout : 1
Producttoedieningsfout : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 6
vergiftiging : 2
Lever en galwegen : 25
afwijkende leverfunctie : 10
geelzucht toxisch : 2
Hepatitis : 8
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 2
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 245
aandoening alvleesklier : 1
aandoening maag-darmstelsel : 3
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 5
blaarvorming mondslijmvlies : 2
boeren : 1
braken : 24
branderige tong : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 21
chronische ontsteking alvleesklier : 2
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 27
droge mond : 11
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
groei van het tandvlees : 2
hik : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
Intestinal pseudo-obstruction : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 1
lip droog : 2
lipblaar : 1
lipoedeem : 1
lipzwelling : 1
losse tand : 1
maag verwijding : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 3
maagontsteking : 1
misselijkheid : 48
obstipatie, verstopping : 10
ontsteking mondholte : 12
ontsteking tandvlees : 6
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 6
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 7
pijn in de mond : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
retroperitoneale fibrose : 1
tandaandoening : 2
tanden bros : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 4
tandverlies : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 4
tongverkleuring : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
vetontlasting : 1
winderigheid : 3
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 6
borstkanker : 1
borstkanker vrouw : 1
meningioom : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
pseudolymfoom : 2
Nier en urinewegen : 35
aandoening urinelozing : 3
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 2
bedplassen : 1
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 3
nierfunctie verminderd : 2
nierkoliek : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 4
urineretentie : 3
vaak plassen : 2
vaker urineren : 4
verkleuring van de urine : 1
verminderde urineafscheiding : 2
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 60
accomodatiestoornis ooglens : 3
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
Afwijking oogbeweging : 1
dubbelzien : 13
gezichtsvermogen afgenomen : 15
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
retinavene occlusie : 1
scheelzien : 2
stoornis zien (fotopsie) : 2
traanproductie verhoogd : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
wazig zien : 8
xanthopsie : 1
ziekte van het netvlies : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 24
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 4
oorpruritus : 1
oorsuizen : 12
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 3
Product aanlegenheden : 5
klacht over product : 5
Psychisch : 163
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
afhankelijkheid van nicotine : 1
agressie : 8
angst : 6
Apathisch : 4
depressie : 7
depressieve stemming : 10
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
eetstoornis : 1
eetstoornis (boulimia nervosa) : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 2
emotionele stoornis : 1
ernstige depressie : 1
fobie : 1
gemengde hallucinaties : 1
gestoord denken : 2
gokverslaving : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 6
huilen : 1
ijlen : 1
katatonie : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 3
manie : 1
nachtmerrie : 4
obsessieve gedachten : 1
onrust : 7
onttrekkingssyndroom : 5
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 2
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 10
rusteloosheid : 5
schreeuwen : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 11
spraakzucht : 1
stemmingsstoornis : 1
tandenknarsen : 1
tic : 1
verminderd libido : 2
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 10
waandenkbeelden : 6
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 7
zelfmoordpoging : 3
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 65
botpijn : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 10
gewrichtsstijfheid : 1
Myopathie : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
osteoporose : 3
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 4
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 4
Spierpijn : 17
spierspasmen : 8
spierzwakte : 7
verminderde botdichtheid : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 78
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 2
anticonvulsivumspiegel verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 3
bloedtest abnormaal : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
CSV test abnormaal : 1
enzymafwijkingen : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 8
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 6
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
INR verlaagd : 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
leverenzym abnormaal : 3
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 6
melkzuurspiegel bloed verhoogd : 1
natrium bloed verlaagd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
serum ferritine verhoogd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 11
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
urine glucose vals positief : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 2
verminderde nierfunctie (klaring) : 1
versnelde boedstolling : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 277
afsterven van weefsel (necrose) : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 4
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 6
geneesmiddelinteractie : 48
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
hoge koorts : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 4
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 32
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 3
liespijn : 2
litteken op implantatieplaats : 1
loopstoornis : 5
malaise : 12
maligne neuroleptica syndroom : 2
oedeem : 3
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 46
pijn : 7
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
slaapzucht (lethargie) : 2
statisch oedeem : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
val : 8
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 7
vermoeidheid : 39
verslechtering van de aandoening : 9
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 3
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 44
abnormale gewichtstoename : 1
folaatdeficiëntie : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hyper-HDL-cholesterolemie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 14
porfyrie acuut : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 4
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verminderde eetlust : 12
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 27
abnormale terugtrekking bloeding : 1
borstpijn : 1
genitaal oedeem : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 8
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
onvruchbaarheid mannelijk : 1
tepelpijn : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 533
aandachtstoornis : 12
aangezichtspijn : 2
afwijkend coördinatievermogen : 6
ataxie : 13
aura : 1
aura (beelden/ geuren voorafgaand aan epileptische aanval) : 1
beroerte (CVA) : 2
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsdrang (choreoathetose) : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 2
bloeding in of rondom de hersenen : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
clonus : 1
cognitieve aandoening : 3
coma : 5
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
dementie : 2
diffuse hoofdpijn : 4
duizeligheid : 73
dunnevezelneuropathie : 1
dyskinesie : 5
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 44
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 9
extrapiramidale aandoening : 4
facialis neuralgie : 1
flauwvallen : 4
Focal dyscognitive seizures : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
gedeeltelijke verlamming : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 4
geheugen vermindering : 9
geheugenverlies : 9
gezichtsvelduitval : 12
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenziekte door een stofwisselingsstoornis (metabole encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 45
kaakklem : 1
lacunair infarct : 2
migraine : 3
minder smaak : 1
Motorische disfunctie : 1
multiple system atrophy : 1
niet kunnen ruiken : 3
oculogyrische crisis : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 4
overactiviteit : 3
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 1
partieel insult : 2
petit mal epilepsie : 3
praten in slaap : 1
presyncope : 3
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 4
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
sedatie : 1
slaperigheid : 39
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 6
spierspasmen : 6
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 6
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 8
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 8
stemstoornis : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 3
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 13
tintelingen mond : 3
toegenomen spierspanning (dystonie) : 5
toeval (convulsie) : 63
trilling/beving (tremor) : 12
vasculaire hoofdpijn : 1
verandering reukvermogen : 1
verhoogde kans op epileptische aanval : 1
verhoogde spanning : 1
verlamming : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 5
versterkte reflexen : 1
verstoorde smaak : 7
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 4
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 4
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CARBAMAZEPINE

Aantal meldingen 63.144
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
33.249
(53%)
26.402
(42%)
3.493
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.106
(2%)
18.801
(30%)
16.355
(26%)
23.641
(37%)
3.241
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.237
Bloed- en lymfestelsel : 5.904
Bloedvaten : 1.552
Chirurgische en medische verrichtingen : 332
Congenitale en genetische afwijkingen : 1.067
Endocrien syteem : 683
Hart : 1.683
Huid- en onderhuid : 23.135
Immuunsysteem : 1.656
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.682
Intoxicaties en letsels : 4.515
Lever en galwegen : 3.504
Maag-darmstelsel : 7.103
Neoplasmata : 423
Nier en urinewegen : 1.329
Oog : 2.456
Oor en evenwichtsorgaan : 1.041
Product aanlegenheden : 653
Psychisch : 5.425
Sociale omstandigheden : 177
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.096
Testuitslagen en onderzoeken : 6.493
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.724
Voeding en stofwisseling : 3.862
Voortplantingsstelsel en borsten : 789
Zenuwstelsel : 16.258
Zwangerschap en perinatale periode : 795
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N03AF02 OXCARBAZEPINE Filmomhulde tablet
2 N03AF02 TRILEPTAL (OXCARBAZEPINE) Drank (suspensie), Filmomhulde tablet
3 N03AF03 INOVELON (RUFINAMIDE) Drank (suspensie), Tablet