Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

GABAPENTINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in GABAPENTINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX12 GABAPENTINE Capsule, Tablet
N03AX12 NEURONTIN (GABAPENTINE) Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gombert-Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.H. Anti-epileptica en overgevoeligheidsreacties: geeft de chemische structuur een verklaring? PW-WP 2010 4(3):38-41
2 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
3 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
4 Maliepaard M., Hekster Y.A., Kapelle A., Puijenbroek van E.P. Eisen van het CBG aan generieke anti-epileptica Tijdschr. Neurol. Neurochir. 2008 109;1:34-40
5 Zweers P. Gabapentine en seksuele stoornissen GeBu 2003 37(5):60
6 Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.M.H. Hypersensitivity reactions due to antiepileptic drugs: A chemical structure based association? Drug Safety 2007 30(10):925
7 Maliepaard M., Hekster Y.A., Puijenbroek van E.P. Requirements for generic anti-epileptic medicines: a regularoty perspective Journal of Neurology 2009 published online
8 Scholl J., Eekeren R. van, Puijenbroek E.P. van Six cases of (severe) hypoglycaemia associated with gabapentin use in both diabetic and non-diabetic patients BJCP 2015 79(5):870-1
9 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Gabapentin and hypoglycaemia 2013
3 Gabapentin and various sexual disorders 2002
4 Overview on anti-epileptic drugs and drug-substitution 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


GABAPENTINE

Aantal meldingen 621
Ernstig 90
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
209
(34%)
410
(66%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 37
ademstilstand : 1
beklemming keel : 1
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 3
bronchiale hyperreactiviteit : 1
Faryngeale zwelling : 2
hyperventilatie : 2
hypo-esthesie van farynx : 1
hypoventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 16
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 2
rhonchi : 1
snelle ademhaling : 1
vocht in de longen : 2
Bloed- en lymfestelsel : 14
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
Bloedarmoede : 2
Normocytic anaemia : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
trombotische microangiopathie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 28
aderontsteking : 1
arteria femoralis embolie : 1
bleekheid : 2
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 4
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
hersenbloeding : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 3
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 5
Endocrien syteem : 4
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
schildklieraandoening : 1
struma : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 38
af en toe vertraagde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (2e graads AV blok) : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
hartaandoening : 2
hartkloppingen : 11
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 3
perifeer oedeem : 12
snel hartritme : 1
trage hartslag : 4
Huid- en onderhuid : 130
acne : 1
angio-oedeem : 10
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 2
eczeem : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 2
galbulten : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 2
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 19
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 4
huidreactie : 1
huiduitslag : 9
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 2
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 3
kwetsbare huid : 1
Meerdere blauwe plekken : 3
nagelafwijking : 3
nagelloslating : 1
ooglidzwelling : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 11
overmatige afscheiding van talg : 1
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 1
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 5
rode huiduitslag : 4
roodheid : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 1
strakke huid : 1
subacute cutane lupus erythematosus : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
vervellen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zweet verkleurd : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 18
blaasontsteking : 2
bovenste luchtweginfectie : 1
caries tanden : 3
faryngitis : 1
huidinfectie : 1
longontsteking : 3
neus-keelontsteking : 1
ontsteking van de plasbuis : 1
onychomycose : 1
ooglidinfectie : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
Intoxicaties en letsels : 4
bandruptuur : 1
blaar : 1
epidurale hemorragie : 1
productafleveringsfout : 1
Lever en galwegen : 8
galstenen : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 139
aandoening slokdarm : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 2
alvleesklierontsteking : 2
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
braakneiging : 1
braken : 10
branderige tong : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 4
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 14
droge mond : 11
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
lipzwelling : 1
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 3
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 3
maagontsteking : 1
misselijkheid : 25
obstipatie, verstopping : 6
oesofaguspijn : 1
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 8
ontsteking tandvlees : 3
ontstoken lippen : 2
oraal ongemak : 1
pancreatitisrecidivering : 1
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de mond : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandaandoening : 1
tandaanslag/plaque : 1
tandpijn : 2
tandpulpitis : 1
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 1
botmetastase : 1
Nier en urinewegen : 14
Acute kidney injury : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 4
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 2
Oog : 37
asthenopie : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
ontsteking oogzenuw : 1
oogaandoening : 3
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 1
periorbitale zwelling : 1
rood oog : 1
scheelzien : 1
traanproductie verhoogd : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 12
oorpijn : 1
oorsuizen : 9
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 108
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
agressie : 5
angst : 5
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 6
depressieve stemming : 9
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 2
dissociatie : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 4
flashback : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 5
het uitblijven van een orgasme : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 1
libidoverlies : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 4
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 5
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 11
stemming veranderd : 2
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 5
verwarde toestand : 8
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 3
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 66
botpijn : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
fibromyalgie : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 7
Myopathie : 1
nekpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
Osteonecrosis of external auditory canal : 1
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 6
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 3
slijmbeursonsteking : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 12
spierspasmen : 8
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 36
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
computertomogram : 1
gewicht verhoogd : 13
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 5
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verlaagd : 2
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Liver function test increased : 1
Productresidu aanwezig : 1
verhoogde oogboldruk : 1
vertraagde bloedstolling : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 154
Complication associated with device : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 1
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 11
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 5
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 3
hernia : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
injectieplaatsverharding : 1
kater : 1
koorts : 6
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 3
malaise : 17
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 2
ongewenste reactie : 1
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 22
pijn : 5
pijn in de borstkas : 3
pijn op de aanbrengingsplaats : 1
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
pruritus op de toedieningsplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 4
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
val : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 24
verslechtering van de aandoening : 5
wisselwerking met alcohol : 1
zich zenuwachtig voelen : 3
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 27
diabetes mellitus : 3
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
hypoglykemische bewusteloosheid : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 5
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 2
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
lactose-intolerantie : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 27
aandoening van vulva : 1
atrofische vulvovaginitis : 1
bekkenpijn : 1
bloedingen na de menopauze : 1
impotentie : 12
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
pijn testikels : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
verminderde menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 263
aandachtstoornis : 5
aangezichtspijn : 1
afwijkend coördinatievermogen : 4
ataxie : 4
bewegingsarmoede : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 2
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 2
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 45
dwarslaesie : 1
dyskinesie : 3
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 3
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 12
geheugen vermindering : 10
geheugenverlies : 3
hemorragische beroerte : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 24
hypersomnie : 2
kaakklem : 2
lacunair infarct : 1
migraine : 1
multipele sclerose : 1
myasthenia gravis : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 2
peroneale zenuwverlamming : 1
petit mal epilepsie : 2
Polyneuropathie : 2
presyncope : 2
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
Reduced facial expression : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap apneu syndroom : 1
slaperigheid : 21
smaakverlies : 2
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 6
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 8
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 13
tintelingen mond : 3
tintelingen slijmvlies : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 6
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 8
verandering reukvermogen : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
verlamming : 2
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 10
zenuwontsteking : 1
zenuwpijn : 5
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GABAPENTINE

Aantal meldingen 72.934
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
42.772
(59%)
23.136
(32%)
7.026
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
121
(0%)
51.374
(70%)
11.151
(15%)
9.481
(13%)
807
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.950
Bloed- en lymfestelsel : 1.046
Bloedvaten : 2.220
Chirurgische en medische verrichtingen : 921
Congenitale en genetische afwijkingen : 253
Endocrien syteem : 241
Hart : 2.857
Huid- en onderhuid : 6.976
Immuunsysteem : 7.024
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.490
Intoxicaties en letsels : 13.346
Lever en galwegen : 867
Maag-darmstelsel : 11.116
Neoplasmata : 700
Nier en urinewegen : 2.187
Oog : 3.339
Oor en evenwichtsorgaan : 1.199
Product aanlegenheden : 1.145
Psychisch : 14.285
Sociale omstandigheden : 1.377
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.468
Testuitslagen en onderzoeken : 6.248
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30.558
Voeding en stofwisseling : 2.413
Voortplantingsstelsel en borsten : 878
Zenuwstelsel : 24.725
Zwangerschap en perinatale periode : 238
Vergelijkbare geneesmiddelen