Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

GABAPENTINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in GABAPENTINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX12 GABAPENTINE Capsule, Tablet
N03AX12 NEURONTIN (GABAPENTINE) Capsule, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gombert-Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.H. Anti-epileptica en overgevoeligheidsreacties: geeft de chemische structuur een verklaring? PW-WP 2010 4(3):38-41
2 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
3 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
4 Maliepaard M., Hekster Y.A., Kapelle A., Puijenbroek van E.P. Eisen van het CBG aan generieke anti-epileptica Tijdschr. Neurol. Neurochir. 2008 109;1:34-40
5 Zweers P. Gabapentine en seksuele stoornissen GeBu 2003 37(5):60
6 Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.M.H. Hypersensitivity reactions due to antiepileptic drugs: A chemical structure based association? Drug Safety 2007 30(10):925
7 Maliepaard M., Hekster Y.A., Puijenbroek van E.P. Requirements for generic anti-epileptic medicines: a regularoty perspective Journal of Neurology 2009 published online
8 Scholl J., Eekeren R. van, Puijenbroek E.P. van Six cases of (severe) hypoglycaemia associated with gabapentin use in both diabetic and non-diabetic patients BJCP 2015 79(5):870-1
9 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Gabapentin and hypoglycaemia 2013
3 Gabapentin and various sexual disorders 2002
4 Overview on anti-epileptic drugs and drug-substitution 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-1-2020.


GABAPENTINE

Aantal meldingen 333
Ernstig 38
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
116
(35%)
215
(65%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
hyperventilatie : 1
hypoventilatie : 1
kortademigheid : 5
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 14
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 2
hersenbloeding : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 2
overmatig blozen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 20
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 3
perifeer oedeem : 7
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 63
acne : 1
angio-oedeem : 5
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 1
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 16
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 3
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 5
kwetsbare huid : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nagelafwijking : 3
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 4
overmatige afscheiding van talg : 1
pijn aan de huid : 1
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 2
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
vervellen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
blaasontsteking : 2
caries tanden : 2
faryngitis : 1
longontsteking : 2
neus-keelontsteking : 1
ooglidinfectie : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
Intoxicaties en letsels : 1
bandruptuur : 1
Lever en galwegen : 5
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 61
aandoening slokdarm : 1
aften : 2
alvleesklierontsteking : 1
bloedbraken : 1
braken : 2
branderige tong : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 6
droge mond : 7
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 8
obstipatie, verstopping : 4
ontsteking mondholte : 5
ontsteking tandvlees : 2
ontstoken lippen : 1
pijn in de mond : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandaanslag/plaque : 1
tandpijn : 1
tandpulpitis : 1
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 9
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 4
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 18
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 3
jeuk aan oog : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
ontsteking oogzenuw : 1
oogaandoening : 2
oogbloeding : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorpijn : 1
oorsuizen : 3
Psychisch : 66
abnormaal gedrag : 1
agressie : 4
angst : 2
Apathisch : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 5
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 3
flashback : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
het uitblijven van een orgasme : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
libidoverlies : 2
nachtmerrie : 2
paniekaanval : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 5
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 5
verwarde toestand : 7
zelfmoordgedachte : 3
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 35
botpijn : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 3
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 6
pijn in kaak : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 2
slijmbeursonsteking : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 22
computertomogram : 1
gewicht verhoogd : 7
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
INR verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Liver function test increased : 1
verhoogde oogboldruk : 1
vertraagde bloedstolling : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 71
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel abnormaal : 4
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 1
koorts : 2
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 2
malaise : 4
oedeem : 3
ongewenste reactie : 1
onverwacht effect : 16
pijn : 3
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
val : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 19
diabetes mellitus : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
hypoglykemische bewusteloosheid : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 5
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
lactose-intolerantie : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 20
bekkenpijn : 1
impotentie : 10
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
pijn testikels : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
verminderde menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 155
aandachtstoornis : 4
afwijkend coördinatievermogen : 3
ataxie : 4
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 2
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 2
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 26
dyskinesie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 6
geheugen vermindering : 10
geheugenverlies : 2
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 13
hypersomnie : 1
kaakklem : 1
migraine : 1
myasthenia gravis : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
petit mal epilepsie : 2
presyncope : 2
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
Reduced facial expression : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap apneu syndroom : 1
slaperigheid : 15
smaakverlies : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 6
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 7
tintelingen mond : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 3
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verlamming : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GABAPENTINE

Aantal meldingen 70.222
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
41.249
(59%)
22.354
(32%)
6.619
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
119
(0%)
49.228
(70%)
10.820
(15%)
9.250
(13%)
805
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.865
Bloed- en lymfestelsel : 1.029
Bloedvaten : 2.163
Chirurgische en medische verrichtingen : 877
Congenitale en genetische afwijkingen : 250
Endocrien syteem : 239
Hart : 2.819
Huid- en onderhuid : 6.789
Immuunsysteem : 6.663
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.437
Intoxicaties en letsels : 12.143
Lever en galwegen : 858
Maag-darmstelsel : 10.743
Neoplasmata : 690
Nier en urinewegen : 2.138
Oog : 3.269
Oor en evenwichtsorgaan : 1.165
Product aanlegenheden : 1.121
Psychisch : 13.926
Sociale omstandigheden : 1.359
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6.309
Testuitslagen en onderzoeken : 6.113
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29.303
Voeding en stofwisseling : 2.351
Voortplantingsstelsel en borsten : 862
Zenuwstelsel : 23.993
Zwangerschap en perinatale periode : 235
Vergelijkbare geneesmiddelen