Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ROPINIROL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ROPINIROL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N04BC04 ADARTREL (ROPINIROL) Omhulde tablet
N04BC04 REQUIP (ROPINIROL) Omhulde tablet
N04BC04 REQUIP MODUTAB (ROPINIROL) Tablet met gereguleerde afgifte
N04BC04 ROPINIROL Omhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Härmark L.V.D., Grootheest van A.C. Hartklepafwijkingen door pergolide: Groepseffect uit een onverwachte hoek PW 2007 142(18):32-33
2 Diemont W.L. Pergolide en hartklepafwijkingen GeBu 2003 37(6):73-74
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Ropinirol and nasal congestion 2010
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-2-2020.


ROPINIROL

Aantal meldingen 155
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
65
(42%)
89
(57%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 17
aspiratiepneumonie : 1
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 2
hoesten : 1
kortademigheid : 5
loopneus : 1
neusverstopping : 4
orofaryngeale pijn : 2
Bloedvaten : 3
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 15
congestieve cardiomyopathie : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 2
pericarditisconstrictie : 1
perifeer oedeem : 3
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 22
angio-oedeem : 1
galbulten : 1
galbulten : 1
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 3
huiduitslag : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 3
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 2
puntbloedingen : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
caries tanden : 1
neus-keelontsteking : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 36
abnormale ontlasting : 1
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 5
buikklachten : 2
buikpijn : 2
diarree : 3
maagklachten : 1
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandverlies : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 4
aandoening urinelozing : 1
urinegeur abnormaal : 1
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 11
Afwijking oogbeweging : 1
dubbelzien : 3
jeuk aan oog : 1
nachtblindheid : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 52
agressie : 1
angst : 2
compulsief seksueel gedrag : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 2
gelijkmatige stemming : 1
gokverslaving : 3
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 4
hyperseksualiteit : 1
ijlen : 2
impulsbeheersingsstoornis : 3
onrust : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 1
slaapaanvallen : 2
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 9
stotteren : 1
terminale insomnia : 1
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 1
verwarde toestand : 2
woede-aanval : 1
zelfmoord : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 1
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel abnormaal : 1
loopstoornis : 1
malaise : 3
oedeem : 2
onverwacht effect : 3
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
val : 1
vermoeidheid : 5
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 4
jicht : 2
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
impotentie : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
Zenuwstelsel : 67
aandachtstoornis : 1
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 5
bewegingsstoornis : 1
duizeligheid : 3
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 10
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
halfzijdige blindheid : 1
hoofdpijn : 8
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
Periodic Limb Movement Disorder : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
sedatie : 1
slaperigheid : 10
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 2
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 3
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ROPINIROL

Aantal meldingen 9.641
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.031
(52%)
3.788
(39%)
822
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
8
(0%)
6.134
(64%)
815
(8%)
2.634
(27%)
50
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 501
Bloed- en lymfestelsel : 61
Bloedvaten : 370
Chirurgische en medische verrichtingen : 191
Congenitale en genetische afwijkingen : 10
Endocrien syteem : 21
Hart : 402
Huid- en onderhuid : 644
Immuunsysteem : 211
Infecties en parasitaire aandoeningen : 268
Intoxicaties en letsels : 990
Lever en galwegen : 76
Maag-darmstelsel : 1.711
Neoplasmata : 76
Nier en urinewegen : 201
Oog : 263
Oor en evenwichtsorgaan : 94
Product aanlegenheden : 265
Psychisch : 2.898
Sociale omstandigheden : 356
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 815
Testuitslagen en onderzoeken : 694
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.444
Voeding en stofwisseling : 254
Voortplantingsstelsel en borsten : 106
Zenuwstelsel : 3.453
Zwangerschap en perinatale periode : 14
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N04BC01 BROMOCRIPTINE Capsule
2 N04BC01 PARLODEL (BROMOCRIPTINE) Capsule
3 N04BC02 PERGOLIDE Tablet
4 N04BC02 PERMAX (PERGOLIDE) Tablet
5 N04BC05 GLEPARK (PRAMIPEXOL) Tablet
6 N04BC05 MIRAPEXIN (PRAMIPEXOL) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
7 N04BC05 OPRYMEA (PRAMIPEXOL) Tablet met gereguleerde afgifte
8 N04BC05 PRAMIPEXOL Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
9 N04BC05 SIFROL (PRAMIPEXOL) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
10 N04BC07 APO-GO (APOMORFINE) Infusievloeistof, Injectievloeistof, Oplossing voor injectie/infuus
11 N04BC07 APOMORFINE Infusievloeistof
12 N04BC07 DACEPTON (APOMORFINE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
13 N04BC09 NEUPRO (ROTIGOTINE) Pleister