Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ROPINIROL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ROPINIROL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N04BC04 ADARTREL (ROPINIROL) Omhulde tablet
N04BC04 REQUIP (ROPINIROL) Omhulde tablet
N04BC04 REQUIP MODUTAB (ROPINIROL) Tablet met gereguleerde afgifte
N04BC04 ROPINIROL Omhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Härmark L.V.D., Grootheest van A.C. Hartklepafwijkingen door pergolide: Groepseffect uit een onverwachte hoek PW 2007 142(18):32-33
2 Diemont W.L. Pergolide en hartklepafwijkingen GeBu 2003 37(6):73-74
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Ropinirol and nasal congestion 2010
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

ROPINIROL

Aantal meldingen 168
Ernstig 41
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
75
(45%)
90
(54%)
3
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
aspiratiepneumonie : 1
geeuwen : 2
hoesten : 1
kortademigheid : 6
loopneus : 1
neusverstopping : 4
orofaryngeale pijn : 2
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloedvaten : 3
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
off-label gebruik : 1
Hart : 18
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 2
pericardfibrose : 1
pericarditisconstrictie : 1
perifeer oedeem : 2
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
snel hartritme : 2
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 27
angio-oedeem : 2
galbulten : 2
galbulten : 1
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 3
huiduitslag : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 3
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 2
puntbloedingen : 2
roodheid : 1
subcutane bloeding : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
caries tanden : 1
neus-keelontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
geneesmiddelafleveringsfout : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 35
abnormale ontlasting : 1
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 4
buikklachten : 2
buikpijn : 2
diarree : 2
maagklachten : 1
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandverlies : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 4
aandoening urinelozing : 1
urinegeur abnormaal : 1
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 12
Afwijking oogbeweging : 1
dubbelzien : 3
jeuk aan oog : 1
nachtblindheid : 1
oscillerende visus : 1
rood oog : 1
staar : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 70
afhankelijkheid : 2
agressie : 1
angst : 3
compulsief seksueel gedrag : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 2
gelijkmatige stemming : 1
gokverslaving : 6
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 6
hyperseksualiteit : 2
ijlen : 2
impulsbeheersingsstoornis : 4
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 2
schreeuwen : 1
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapaanvallen : 2
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 8
stotteren : 1
terminale insomnia : 1
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 2
verwarde toestand : 2
woede-aanval : 1
zelfmoord : 3
zelfmoordpoging : 1
Sociale omstandigheden : 1
economisch probleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
neurotransmitterspiegel aangetast : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 35
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddeleneffect verminderd : 1
geneesmiddelinteractie : 8
gevoel abnormaal : 2
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
malaise : 4
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 3
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
toename van ziekte : 1
val : 1
vermoeidheid : 5
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 4
jicht : 2
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
impotentie : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
Zenuwstelsel : 72
aandachtstoornis : 1
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 5
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 3
dyskinesie : 2
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 9
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
halfzijdige blindheid : 1
hoofdpijn : 8
hypersomnie : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
Periodic Limb Movement Disorder : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
sedatie : 2
slaperigheid : 10
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 2
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 3
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

ROPINIROL

Aantal meldingen 9.189
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.799
(52%)
3.653
(40%)
737
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
7
(0%)
5.852
(64%)
731
(8%)
2.549
(28%)
50
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 469
Bloed- en lymfestelsel : 59
Bloedvaten : 355
Chirurgische en medische verrichtingen : 179
Congenitale en genetische afwijkingen : 9
Endocrien syteem : 20
Hart : 379
Huid- en onderhuid : 612
Immuunsysteem : 142
Infecties en parasitaire aandoeningen : 251
Intoxicaties en letsels : 929
Lever en galwegen : 74
Maag-darmstelsel : 1.621
Neoplasmata : 68
Nier en urinewegen : 191
Oog : 248
Oor en evenwichtsorgaan : 87
Product aanlegenheden : 243
Psychisch : 2.761
Sociale omstandigheden : 341
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 780
Testuitslagen en onderzoeken : 658
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.270
Voeding en stofwisseling : 238
Voortplantingsstelsel en borsten : 107
Zenuwstelsel : 3.312
Zwangerschap en perinatale periode : 14
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N04BC01 BROMOCRIPTINE Capsule
2 N04BC01 PARLODEL (BROMOCRIPTINE) Capsule
3 N04BC02 PERGOLIDE Tablet
4 N04BC02 PERMAX (PERGOLIDE) Tablet
5 N04BC05 GLEPARK (PRAMIPEXOL) Tablet
6 N04BC05 MIRAPEXIN (PRAMIPEXOL) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
7 N04BC05 OPRYMEA (PRAMIPEXOL) Tablet met gereguleerde afgifte
8 N04BC05 PRAMIPEXOL Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
9 N04BC05 SIFROL (PRAMIPEXOL) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
10 N04BC07 APO-GO (APOMORFINE) Infuus, Injectie, Injectie / infuus
11 N04BC07 APOMORFINE Infuus, Injectie, Injectie / infuus
12 N04BC07 DACEPTON (APOMORFINE) Infuus, Injectie
13 N04BC09 NEUPRO (ROTIGOTINE) Pleister