Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

RISPERIDON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RISPERIDON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AX08 RISPERDAL (RISPERIDON) Drank, Omhulde tablet
N05AX08 RISPERDAL CONSTA (RISPERIDON) Poeder voor injectie
N05AX08 RISPERDAL QUICKLET (RISPERIDON) Smelttablet
N05AX08 RISPERIDON Drank, Omhulde tablet, Smelttablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Wegewijs M.A., Beers E., Loonen A. Antipsychotic drug use and hypothermia. Reported cases in literature and WHO database (abstract) BJCP 2006 62(6):736-737
2 Passier J.L.M., Bemelmans B.L.H., Puijenbroek van E.P. Antipsychotica soms oorzaak urine-incontinentie Tijdschr. Huisartsgeneeskunde 2004 21(3):92-93
3 Heeringa M., Grootheest van A.C. Atypische antipsychotica (ingezonden) NTVG 2000 144(43):2078-79
4 Bijl A.M.H. Diabetes door atypische antipsychotica; niet alleen door gewichtstoename PW 2006 141(5):164-165
5 Dubbelman Y.D., Thung F.H., Heeringa M. Ernstige tardieve dyskinesieen tijdens behandeling met risperidon en fluoxetine. NTVG 1998 142:1508-11
6 Mannesse C.K., Puijenbroek van E.P., Janssen P.A.F. Hyponatraemia as an adverse drug reaction of antipsychotic drugs: a case-control study in Vigibase Drug Safety 2010 33(7);569-78
7 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
8 Boekel, A. van Parkinsonisme door gebruik geneesmiddelen onderschat Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(49):20-21
9 Passier J.L.M.,Ruigewaard N.A.M., Diemont W.L. Risperidon en gestoorde glucosetolerantie Ned. Tijdschr. Psychiatrie 2003 45:4
10 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
2 Hypothermia and antipsychotic drugs 2008
3 Risperdal® en gestoorde glucose tolerantie 2001
4 Risperidon and pipamperon in association with epistaxis 2007
5 Risperidone and epistaxis 2004
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


RISPERIDON

Aantal meldingen 850
Ernstig 203
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
436
(51%)
410
(48%)
4
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 72
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
bloedneus : 23
Dyspneu in rust : 1
hoesten : 2
hyperventilatie : 2
hypopnoea : 1
kortademigheid : 23
kramp van de mond en slokdarm : 1
longvliesontsteking : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 3
onderdrukking ademhaling : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 3
ophoesten van bloed : 1
organiserende pneumonie : 1
orofaryngeale pijn : 2
prikkeling voorhoofdsholten : 1
snurken : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 39
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 13
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 5
Bloedarmoede : 1
bloedingsneiging : 1
leukocytose : 2
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 9
trombocytose : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 2
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 37
aderontsteking : 1
Bloeduitstorting : 3
embolie : 1
flauwvallen : 1
herseninfarct : 4
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 5
lage bloeddruk bij opstaan : 4
longembolie : 4
lymfoedeem : 1
maligne hypertensie : 1
Spataderen : 1
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 2
wisselende bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
hulpmiddelenuitstoting : 1
off-label gebruik : 1
Endocrien syteem : 21
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 12
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 3
vervroegde pubertijd : 5
Hart : 54
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
Cardiovascular symptom : 1
hart ongemak : 1
hartaandoening : 2
hartfalen : 2
hartinfarct : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 11
hartstilstand : 4
onregelmatige hartslag : 3
perifeer oedeem : 16
sinusaritmie : 1
snel hartritme : 4
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 104
acne : 2
angio-oedeem : 8
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
Cutaneous symptom : 1
droge huid : 1
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 4
gezichtszwelling : 6
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 3
huidaandoening : 2
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidgeur afwijkend : 4
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidstriae : 2
huiduitslag : 10
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 2
overmatig haargroei : 3
overmatig zweten : 7
pigmentatieaandoening : 1
post-inflammatoire pigmentatieverandering : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 4
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 1
tongoedeem : 2
verandering haarkleur : 3
vervellen : 3
vochtophoping rondom oogkas : 1
zweer : 1
zwelling aangezicht : 3
Immuunsysteem : 5
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
caries tanden : 1
huidinfectie : 1
infectie : 2
longontsteking : 2
neus-keelontsteking : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 11
blaar : 2
gewrichtsontwrichting : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
ongeval : 1
opzettelijke overdosis : 2
overdosis : 1
posttraumatische stressstoornis : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
Lever en galwegen : 8
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 2
Maag-darmstelsel : 130
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandrang voor ontlasting : 1
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 2
braakneiging : 1
braken : 15
buikbloeding : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 3
darmobstructie (ileus) : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
diarree : 10
droge keel : 1
droge mond : 9
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 6
hik : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 3
lip droog : 1
lipoedeem : 1
lipzwelling : 1
maagaandoening : 1
maagklachten : 2
maagontsteking : 1
misselijkheid : 19
obstipatie, verstopping : 4
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
onwelriekende adem : 1
oraal ongemak : 1
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 4
slikken pijnlijk : 1
tandaandoening : 1
tanden bros : 1
tandpijn : 1
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 1
tongaandoening : 2
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 12
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 3
zuurbranden : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 3
borstkanker : 1
prolactineproducerende hypofysetumor : 1
tumor in de hypofyse : 1
Nier en urinewegen : 44
aandoening urinelozing : 2
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
bedplassen : 3
incontinentie : 3
nachtelijke urinelozing : 3
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 4
urine-incontinentie : 12
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 3
vaak plassen : 3
vaker urineren : 6
vocht vasthouden : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 46
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
Afwijking oogbeweging : 2
chorioretinopathie : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 8
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 2
oogbloeding : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
ptosis van een ooglid : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductieaandoening : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
verwijding van de pupillen : 4
wazig zien : 14
Oor en evenwichtsorgaan : 10
draaiduizeligheid : 1
oorpijn : 2
oorsuizen : 3
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 2
Psychisch : 251
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 5
abnormale dromen : 2
achtervolgingswaan : 4
afhankelijkheid : 1
agressie : 15
angst : 12
Apathisch : 6
depressie : 11
depressieve stemming : 10
Derealisatie : 3
dissociatie : 1
dwang : 1
eetstoornis : 2
eetstoornis (boulimia nervosa) : 1
emotionele armoede : 5
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 4
gelijkmatige stemming : 4
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 7
het uitblijven van een orgasme : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
huilen : 1
hypomanie : 1
ijlen : 3
impulsief gedrag : 1
katatonie : 1
libidostoornis : 1
libidoverlies : 3
Lusteloos : 1
manie : 1
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 2
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 6
ontremming : 2
onttrekkingssyndroom : 5
onverschillig : 1
oppositioneel opstandig gedragsstoornis : 1
overmatige maturbatei : 1
paniekreactie : 4
paniekstoornis : 1
pavor nocturnus : 1
persoonlijkheidsverandering : 2
psychiatrisch symptoom : 1
psychotische stoornis : 5
rusteloosheid : 6
slaapstoornis : 6
slapeloosheid : 14
spanning : 1
stemmingswisselingen : 2
stoornis in sociaal gedrag : 1
stotteren : 1
stress : 1
suïcidaal gedrag : 3
tandenknarsen : 1
tic : 8
uitgelaten stemming : 1
verlies van dromen : 1
verminderd libido : 12
verminderde interesse : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 7
voortijdige ejaculatie : 1
vrees : 3
waandenkbeelden : 1
waandenkbeelden met erotische gedachten : 1
woede-aanval : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 16
zelfmoordpoging : 5
zenuwachtigheid : 3
Sociale omstandigheden : 3
leerhandicap : 1
sociaal probleem : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 59
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 2
osteonecrose van kaak : 1
osteoporose : 1
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 12
spieraandoening : 1
spierbloeding : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 13
spierspasmen : 6
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 7
verminderde botdichtheid : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 85
afwijkend ECG (QT verlengd) : 3
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloed urinezuur verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloedtest abnormaal : 2
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 40
gewicht verlaagd : 3
glucosetolerantietest abnormaal : 1
INR verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
Liver function test increased : 1
low density lipoproteïne verhoogd : 1
melkzuurspiegel bloed verhoogd : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 6
sperma analyse abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
wisselende glucosespiegel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 164
abnormale smaak van product : 1
afscheiding op implantatieplaats : 1
bloeding op implantatieplaats : 1
dorst : 6
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 17
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 4
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
griepachtige verschijnselen : 2
groeivertraging : 1
hartdood : 1
het koud hebben : 1
koorts : 7
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 7
loopstoornis : 7
malaise : 9
maligne neuroleptica syndroom : 13
mobiliteit verminderd : 1
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op implantatieplaats : 1
ontsteking van de huig : 1
onverwacht effect : 15
pijn : 4
pijn in de borstkas : 7
plotselinge hartdood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
val : 2
vermoeidheid : 22
verslechtering van de aandoening : 5
voedselinteractie : 1
zwelling : 1
zwelling op implantatieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 59
abnormale gewichtstoename : 1
afwijking lichaamsvet : 1
diabetes mellitus : 8
glucocorticoïden verhoogd : 1
honger : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hunkering naar voedsel : 1
hypofagie : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 6
overgewicht : 1
toegenomen eetlust : 6
type 1 diabetes mellitus : 2
type 2 diabetes mellitus : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 2
verhoogd dorstgevoel : 2
verminderde eetlust : 12
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 2
zwaarlijvigheid : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 107
aspermie : 1
borstaandoening vrouwelijk : 1
borstontsteking : 1
borstpijn : 4
borstvergroting : 1
impotentie : 10
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 10
melkafscheiding : 27
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 6
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 3
pijn scrotum : 1
pijnlijke borst : 2
seksuele stoornis : 3
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 3
symptomen overgang : 1
tepelpijn : 1
uitblijven zaadlozing : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 18
wegblijven van de menstruatie : 8
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 1
Zenuwstelsel : 272
aandachtstoornis : 4
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 2
beroerte (CVA) : 4
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 3
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsstoornis : 5
bradykinesie : 1
branderig gevoel : 1
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 14
dwangstand van het hoofd : 3
dyskinesie : 4
dysstasie : 2
epilepsie : 3
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 2
evenwichtsstoornis : 3
extrapiramidale aandoening : 11
flauwvallen : 7
gedeeltelijke verlamming : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
halfzijdige blindheid : 1
hersenletsel : 1
hoofdpijn : 22
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kaakklem : 4
kauwstoornis : 1
migraine : 3
Motorische disfunctie : 1
neurologisch symptoom : 2
oculogyrische crisis : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
oromandibulaire dystonie : 1
overactiviteit : 5
overmatige bewegingsdrang : 1
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 4
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
sedatie : 5
slaap apneu syndroom : 2
slaap paralyse : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 20
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 10
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 6
Spraakstoornis (algemeen) : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stemstoornis : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 11
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 5
toegenomen spierspanning (dystonie) : 19
toeval (convulsie) : 2
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 1
trilling/beving (tremor) : 13
veranderd bewustzijn : 1
verminderd bewustzijn : 4
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 3
wazig zien, droge mond en andere symptomen door een tekort aan acetylcholine : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zuigelingensterfte : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RISPERIDON

Aantal meldingen 101.441
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
32.241
(32%)
60.662
(60%)
8.538
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
737
(1%)
59.551
(59%)
15.024
(15%)
24.073
(24%)
2.056
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.368
Bloed- en lymfestelsel : 2.285
Bloedvaten : 2.657
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.200
Congenitale en genetische afwijkingen : 314
Endocrien syteem : 5.503
Hart : 4.257
Huid- en onderhuid : 3.609
Immuunsysteem : 561
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.798
Intoxicaties en letsels : 20.614
Lever en galwegen : 1.745
Maag-darmstelsel : 7.280
Neoplasmata : 705
Nier en urinewegen : 2.345
Oog : 2.374
Oor en evenwichtsorgaan : 395
Product aanlegenheden : 2.815
Psychisch : 22.947
Sociale omstandigheden : 693
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.060
Testuitslagen en onderzoeken : 14.167
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 18.022
Voeding en stofwisseling : 16.766
Voortplantingsstelsel en borsten : 27.985
Zenuwstelsel : 27.633
Zwangerschap en perinatale periode : 274
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AX12 ABILIFY (ARIPIPRAZOL) Injectievloeistof, Tablet
2 N05AX12 ABILIFY MAINTENA (ARIPIPRAZOL) Poeder voor injectie
3 N05AX12 ARIPIPRAZOL Capsule, Drank, Drank (suspensie), Tablet
4 N05AX13 INVEGA (PALIPERIDON) Tablet met gereguleerde afgifte
5 N05AX13 PALIPERIDON Tablet met gereguleerde afgifte
6 N05AX13 TREVICTA (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
7 N05AX13 XEPLION (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
8 N05AX15 REAGILA (CARIPRAZINE) Capsule
9 N05AX16 RXULTI (BREXPIPRAZOL) Tablet