Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

FLUOXETINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUOXETINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AB03 FLUOXETINE Capsule, Tablet
N06AB03 PROZAC (FLUOXETINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Heeringa M., Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C. Anorexie tijdens gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers Huisarts & Wetenschap 2001 44(4)142-143
2 Swart, I. de, Passier, A. Antidepressiva tijdens de zwangerschap en lactatie VOG Magazine 2017 VOG Magazine
3 Ekhart G.C., Puijenbroek van E.P. Blijvende seksuele functiestoornissen na staken van een SSRI? Tijdsc. Psychiatrie 2014 2014;56(5):336-40.
4 Beers E., Grootheest van A.C. Bruxisme als bijwerking van serotonineheropnameremmers Ned. Tijdschr. Tand. 2007 114:388-389
5 Ekhart, C., Matic, M., Kant, A., Puijenbroek, EP. Van, Schaik, R. van CYP450 genotype and aggressive behavior on selective serotonin reuptake inhibitors Pharmacogenetics 2017 18(7):613-620
6 Dubbelman Y.D., Thung F.H., Heeringa M. Ernstige tardieve dyskinesieen tijdens behandeling met risperidon en fluoxetine. NTVG 1998 142:1508-11
7 Schillevoort I., Puijenbroek van E.P., Boer de A. Extrapyramidal syndromes associated with selective serotonin reuptake inhibitors: a case-control study using spontaneous reports Int. Jour. Clin. Psychopharm. 2002 17(2):75-79
8 Schillevoort I., Puijenbroek van E.P., Boer de A. Extrapyramidal syndromes associated with SSRI use (abstract) PEDS 2001 10(S1)S140
9 Meyboom R.H.B., Gier de J.J. Hoe strikt is het advies om patiënten met antidepressiva niet te laten autorijden? Apothekers Vademecum 2000 nr.14:3-4
10 Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C., Diemont W.L. Hyperpigmentation associated with the use of serotonin reuptake inhibitors (abstract) PEDS 2002 11(2):s264-265
11 Wijnen H.H., Schendel van F.M.E., Puijenbroek van E.P. Hyponatriëmie bij gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers: meldingen in 1992-2002 NTVG 2004 148(39):1921-1924
12 Hooft van der C.S., Passier J.L.M., Stricker B.H.Ch. In hoeverre zijn de SSRI's schadelijk voor de ongeboren vrucht? Apothekers Vademecum 2002 12
13 Passier, A. Neonatale klachten geen reden SSRI-gebruik te staken PW 2015 150(42):14-16
14 Ekhart, C., van Puijenbroek, P. Schoksensaties door serotonineheropnameremmers Psyfar 2014 9(4):54-57
15 Heeringa M., Diemont W. Seksuele dysfunctie door selectieve serotonine-heropnameremmende antidepressiva. GeBu 1999 33(10):111
16 Labadie J. Seksuele stoornissen als bijwerking van SSRI's PW 2005 140(44):1380-1381
17 Broos N. Selectieve serotonine-heropnameremmers en venlafaxine en caries GeBu 2009 43:87-88
18 Graaf de L, Puijenbroek van E.P. Serotonin reuptake inhibitors and shocklike paresthesia Journal Clin. Psychiatry 2003 64(8):969-970
19 Langen de J.J., Puijenbroek van E.P.,Grootheest van A.C. SSRIs and coughing. A gender specific ADR? (abstract) Drug Safety 2006 29(10):990-990
20 Becker M.L., Langen de J.J. SSRI's en gynaecomastie GeBu 2006 40(9):106-107
21 Broos, N. SSRI's en venlafaxine en caries GeBu 2009 43:87-88
22 Beers E., Grootheest van A.C. Tandenknarsen als bijwerking van SSRI's Psyfar 2008 2008;2:45-7
23 Zweers, P.G.A.M. Tandenknarsen als bijwerking van SSRI's Medisch Farmaceutische Mededelingen 2014 2014;4(1):12-16.
24 Puijenbroek van E.P. Wat is het mechanisme van de bijwerking transpiratie bij SSRI's en zijn er SSRI's die deze bijwerking minder hebben Apothekers Vademecum 2006 7(1)
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 A combination of metoclopramide and selective serotonin reuptake inhibitors: additional extrapyramidal effects? 2005
2 Hyperpigmentatie tijdens het gebruik van SSRI’s 2001
3 Paroxetine and restless legs 2008
4 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and alopecia 2008
5 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shock-like paraesthasias - an update 2008
6 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shocklike paraesthesia 2002
7 SSRI’s en galactorroe 2000
8 SSRI’s en nauwe kamerhoek glaucoom 2001
9 SSRI's and aggression 2009
10 SSRI's and aggression - an update 2014
11 SSRI's and hot flushing 2011
12 SSRI's and persistent sexual dysfunction 2012
13 SSRI's and tinnitus 2005
14 SSRI's and venlafaxine in association with bruxism 2006
15 SSRI's and weight gain 2003
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-1-2020.


FLUOXETINE

Aantal meldingen 734
Ernstig 92
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
179
(24%)
553
(75%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 38
bloedneus : 2
cyanose, neonataal : 1
falen van de ademhaling : 1
geeuwen : 3
hoesten : 9
hyperventilatie : 2
Infantile apnoea : 1
kortademigheid : 3
longfibrose : 1
longontsteking : 1
luchtwegaandoening : 2
neonataal "respiratory distress syndrome" : 1
neusklachten : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 4
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 1
verstikking : 1
verstikking bij pasgeborene : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
bloedingsneiging : 2
bloedstollingsstoornis : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Bloedvaten : 28
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 13
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 2
opvlieger : 4
overmatig blozen : 2
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 7
overmatig haargroei : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 2
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 30
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
bradycardie neonataal : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 13
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartritmestoornis (boezemflutter) : 1
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 5
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 151
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 2
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 20
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 14
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 21
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 14
kneuzing : 1
Meerdere blauwe plekken : 8
minder haargroei : 1
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 29
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 4
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 2
rosacea : 1
sarcoidose van de huid : 1
toename huidpigment : 2
tongoedeem : 1
vervellen : 2
zweer : 1
zweetklieraandoening : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
caries tanden : 1
chronische neusbijholte ontsteking : 1
faryngitis : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 8
blaar : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
letsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
overdosis : 1
Sedation complication : 1
Lever en galwegen : 4
geelzucht : 1
Hepatitis : 1
leveraandoening : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 163
aandoening maag-darmstelsel : 5
anale pruritus : 1
belemmering van de speekselgang : 1
bloeding van de endeldarm : 2
braakneiging : 1
braken : 9
buikklachten : 5
buikpijn : 12
colitis microscopisch : 1
diarree : 18
droge mond : 20
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 5
gezwollen tong : 1
irritatie keel : 5
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 11
misselijkheid : 37
obstipatie, verstopping : 4
oesofaguspijn : 3
ontsteking mondholte : 1
ontsteking tandvlees : 1
pijn in de bovenbuik : 3
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandaandoening : 2
tanden bros : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 3
tongspasme : 1
Tongue discomfort : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
Neoplasmata : 1
goedaardige hersentumor : 1
Nier en urinewegen : 28
aandoening urinelozing : 2
bedplassen : 1
blaaspijn : 1
blaasspasme : 1
holte met vocht in de nier (niercyste) : 1
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nefrotisch syndroom : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 5
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 3
vaak plassen : 1
vaker urineren : 5
vocht vasthouden : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 42
accomodatiestoornis ooglens : 1
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) : 1
bijziendheid : 2
droog oog : 4
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
lichtschuwheid : 2
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
rood oog : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
verwijding van de pupillen : 3
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 8
doofheid : 1
oorsuizen : 5
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 270
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 8
agressie : 15
alcoholisme : 1
alcoholprobleem : 1
angst : 23
Apathisch : 2
bipolaire I stoornis : 1
brassend eten : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 4
depressie : 16
depressieve stemming : 6
Derealisatie : 2
dissociatieve stoornis : 1
eetstoornis : 1
emotionele armoede : 6
emotionele labiliteit : 2
emotionele stoornis : 2
ernstige depressie : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 8
het uitblijven van een orgasme : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
hypomanie : 1
ijlen : 2
libidoverlies : 6
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 1
manie : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 8
onttrekkingssyndroom : 4
onverschillig : 1
opzettelijke automutilatie : 3
orgasmestoornis bij de vrouw : 1
paniekaanval : 5
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 5
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 7
slapeloosheid : 24
somnabulisme : 1
spanning : 1
stemmingswisselingen : 2
suïcidaal gedrag : 2
tandenknarsen : 6
tic : 1
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 21
verminderde interesse : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 3
Vijandigheid : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoord : 5
zelfmoordgedachte : 17
zelfmoordpoging : 5
zenuwachtigheid : 7
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 35
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 9
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
pijn in kaak : 1
rugpijn : 4
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 8
spierspasmen : 4
spiertrekkingen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 36
afwijkend ECG (QT verlengd) : 3
afwijkend EEG : 1
bloedingstijd verlengd : 1
botdichtheid verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 19
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 135
blaasje op slijmvliezen : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 30
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 4
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 8
groeivertraging : 1
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 3
malaise : 5
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 19
pijn : 1
pijn in de borstkas : 5
potentiërend geneesmiddel interactie : 3
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 25
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
vertraging van de ontwikkeling : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 31
honger : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 5
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 5
toegenomen eetlust : 6
verminderde eetlust : 11
verstoorde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 67
abnormaal orgasme : 4
bloedingen na de menopauze : 3
borstpijn : 1
borstvergroting : 2
genitale hypo-esthesie : 3
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 5
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 12
menstruaties met grote tussenpozen : 2
menstruatiestoornis : 4
onregelmatige menstruatie : 3
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 7
onvruchtbaarheid vrouwelijk : 1
orgasmegevoel verminderd : 1
seksuele stoornis : 2
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
tepelpijn : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 2
vaginale droogheid : 2
verminderde menstruatie : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 236
aandachtstoornis : 5
aangezichtspijn : 1
beroerte (CVA) : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsarmoede bij pasgeborene : 1
branderig gevoel : 3
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 4
duizeligheid : 25
dwangstand van het hoofd : 1
dyskinesie : 3
een verlaagde spierspanning bij een pasgeborene : 1
epilepsie : 2
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 11
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 2
flauwvallen : 8
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 4
hoofdpijn : 36
kaakklem : 5
migraine : 5
Neonataal insult : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 3
overmatige bewegingsdrang, neonatal : 1
partieel insult : 1
perifere zenuwpijn : 2
petit mal epilepsie : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaap paralyse : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 12
Smaakstoornis : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 4
syndroom van Gilles de la Tourette : 1
tintelingen : 9
tintelingen mond : 3
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 25
veranderd bewustzijn : 1
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 6
vermindering beoordelingsvermogen : 1
verstoorde smaak : 7
Zwangerschap en perinatale periode : 14
aandoening aan de placenta : 1
aandoening bij pasgeborene : 1
foetale dood : 2
foetale groeibeperking : 1
hoge bloeddruk tijdens zwangerschap : 1
miskraam : 1
navelstrengafwijking : 1
te weinig vruchtwater : 1
zuigelingensterfte : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FLUOXETINE

Aantal meldingen 74.997
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
45.163
(60%)
19.781
(26%)
10.053
(13%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
336
(0%)
48.653
(65%)
2.958
(4%)
20.623
(27%)
2.427
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.904
Bloed- en lymfestelsel : 1.751
Bloedvaten : 2.612
Chirurgische en medische verrichtingen : 396
Congenitale en genetische afwijkingen : 1.729
Endocrien syteem : 904
Hart : 4.087
Huid- en onderhuid : 10.756
Immuunsysteem : 1.130
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.627
Intoxicaties en letsels : 7.127
Lever en galwegen : 1.470
Maag-darmstelsel : 9.874
Neoplasmata : 452
Nier en urinewegen : 1.624
Oog : 2.249
Oor en evenwichtsorgaan : 930
Product aanlegenheden : 1.086
Psychisch : 22.652
Sociale omstandigheden : 532
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.848
Testuitslagen en onderzoeken : 5.672
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.120
Voeding en stofwisseling : 4.254
Voortplantingsstelsel en borsten : 3.104
Zenuwstelsel : 18.562
Zwangerschap en perinatale periode : 2.348
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AB04 CIPRAMIL (CITALOPRAM) Druppels, Omhulde tablet
2 N06AB04 CITALOPRAM Druppels, Omhulde tablet
3 N06AB05 PAROXETINE Tablet
4 N06AB05 SEROXAT (PAROXETINE) Drank (suspensie), Tablet
5 N06AB06 SERTRALINE Tablet
6 N06AB06 ZOLOFT (SERTRALINE) Oplossing voor drank, Tablet
7 N06AB08 FEVARIN (FLUVOXAMINE) Tablet
8 N06AB08 FLUVOXAMINE Tablet
9 N06AB10 ESCITALOPRAM Druppels, Tablet
10 N06AB10 LEXAPRO (ESCITALOPRAM) Druppels, Tablet