Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CITALOPRAM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CITALOPRAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AB04 CIPRAMIL (CITALOPRAM) Druppels, Omhulde tablet
N06AB04 CITALOPRAM Druppels, Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Heeringa M., Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C. Anorexie tijdens gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers Huisarts & Wetenschap 2001 44(4)142-143
2 Swart, I. de, Passier, A. Antidepressiva tijdens de zwangerschap en lactatie VOG Magazine 2017 VOG Magazine
3 Ekhart G.C., Puijenbroek van E.P. Blijvende seksuele functiestoornissen na staken van een SSRI? Tijdsc. Psychiatrie 2014 2014;56(5):336-40.
4 Beers E., Grootheest van A.C. Bruxisme als bijwerking van serotonineheropnameremmers Ned. Tijdschr. Tand. 2007 114:388-389
5 Gerritsen R.F. Citalopram en priapisme GeBu 2007 41(12):131-132
6 Ekhart, C., Matic, M., Kant, A., Puijenbroek, EP. Van, Schaik, R. van CYP450 genotype and aggressive behavior on selective serotonin reuptake inhibitors Pharmacogenetics 2017 18(7):613-620
7 Schillevoort I., Puijenbroek van E.P., Boer de A. Extrapyramidal syndromes associated with selective serotonin reuptake inhibitors: a case-control study using spontaneous reports Int. Jour. Clin. Psychopharm. 2002 17(2):75-79
8 Schillevoort I., Puijenbroek van E.P., Boer de A. Extrapyramidal syndromes associated with SSRI use (abstract) PEDS 2001 10(S1)S140
9 Meyboom R.H.B., Gier de J.J. Hoe strikt is het advies om patiënten met antidepressiva niet te laten autorijden? Apothekers Vademecum 2000 nr.14:3-4
10 Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C., Diemont W.L. Hyperpigmentation associated with the use of serotonin reuptake inhibitors (abstract) PEDS 2002 11(2):s264-265
11 Wijnen H.H., Schendel van F.M.E., Puijenbroek van E.P. Hyponatriëmie bij gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers: meldingen in 1992-2002 NTVG 2004 148(39):1921-1924
12 Hooft van der C.S., Passier J.L.M., Stricker B.H.Ch. In hoeverre zijn de SSRI's schadelijk voor de ongeboren vrucht? Apothekers Vademecum 2002 12
13 Passier, A. Neonatale klachten geen reden SSRI-gebruik te staken PW 2015 150(42):14-16
14 Ekhart, C., van Puijenbroek, P. Schoksensaties door serotonineheropnameremmers Psyfar 2014 9(4):54-57
15 Heeringa M., Diemont W. Seksuele dysfunctie door selectieve serotonine-heropnameremmende antidepressiva. GeBu 1999 33(10):111
16 Labadie J. Seksuele stoornissen als bijwerking van SSRI's PW 2005 140(44):1380-1381
17 Plouvier A.O.A., Hunsel van F.P.A.M. Selectieve serotonine-heropnameremmers en hypoglykemie bij patiënten met diabetes mellitus GeBu 2010 44;67-68
18 Broos N. Selectieve serotonine-heropnameremmers en venlafaxine en caries GeBu 2009 43:87-88
19 Graaf de L, Puijenbroek van E.P. Serotonin reuptake inhibitors and shocklike paresthesia Journal Clin. Psychiatry 2003 64(8):969-970
20 Langen de J.J., Puijenbroek van E.P.,Grootheest van A.C. SSRIs and coughing. A gender specific ADR? (abstract) Drug Safety 2006 29(10):990-990
21 Becker M.L., Langen de J.J. SSRI's en gynaecomastie GeBu 2006 40(9):106-107
22 Broos, N. SSRI's en venlafaxine en caries GeBu 2009 43:87-88
23 Beers E., Grootheest van A.C. Tandenknarsen als bijwerking van SSRI's Psyfar 2008 2008;2:45-7
24 Zweers, P.G.A.M. Tandenknarsen als bijwerking van SSRI's Medisch Farmaceutische Mededelingen 2014 2014;4(1):12-16.
25 Puijenbroek van E.P. Wat is het mechanisme van de bijwerking transpiratie bij SSRI's en zijn er SSRI's die deze bijwerking minder hebben Apothekers Vademecum 2006 7(1)
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 A combination of metoclopramide and selective serotonin reuptake inhibitors: additional extrapyramidal effects? 2005
2 Citalopram and priapism 2006
3 Hyperpigmentatie tijdens het gebruik van SSRI’s 2001
4 Paroxetine and restless legs 2008
5 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and alopecia 2008
6 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shock-like paraesthasias - an update 2008
7 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shocklike paraesthesia 2002
8 SSRI’s en galactorroe 2000
9 SSRI’s en nauwe kamerhoek glaucoom 2001
10 SSRI's and aggression 2009
11 SSRI's and aggression - an update 2014
12 SSRI's and hot flushing 2011
13 SSRI's and hypoglycaemia 2009
14 SSRI's and persistent sexual dysfunction 2012
15 SSRI's and tinnitus 2005
16 SSRI's and venlafaxine in association with bruxism 2006
17 SSRI's and weight gain 2003
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-3-2020.


CITALOPRAM

Aantal meldingen 1.199
Ernstig 207
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
357
(30%)
841
(70%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 50
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 9
falen van de ademhaling : 1
geeuwen : 8
hoesten : 7
hyperventilatie : 3
Infantile apnoea : 1
kortademigheid : 7
longbloeding : 1
luchtwegaandoening : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
orofaryngeale pijn : 4
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
verminderde ademhaling bij pasgeborene : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 11
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedingsneiging : 1
Cytopenia : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 55
bleekheid : 1
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 16
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 5
hersenbloeding : 1
hersenbloeding bij pasgeborene : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 6
lage bloeddruk bij opstaan : 4
opvlieger : 2
overmatig blozen : 6
Spataderen : 1
verhoogde bloeddruk : 3
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 7
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 4
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 49
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 23
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 1
onvoldoende werking van de rechter harthelft (hartfalen) : 1
perifeer oedeem : 9
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
trage hartslag : 4
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 222
acne : 3
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 9
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 3
droge huid : 3
dunne huid : 1
eczeem : 5
Enkelvoudige blauwe plek : 8
galbulten : 11
haaruitval : 25
huidaandoening : 2
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 2
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 15
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 23
jeukende huiduitslag : 5
Meerdere blauwe plekken : 5
minder zweten : 1
nachtzweten : 6
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
onychoclasis : 1
ooglidzwelling : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 43
pigmentatieaandoening : 2
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 3
pruritus gegeneraliseerd : 1
psoriasis : 3
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 1
toename huidpigment : 7
verandering haartextuur : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwangerschapsmasker : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 6
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
caries tanden : 1
chronische neusbijholte ontsteking : 1
gordelroos : 2
neus-keelontsteking : 1
ontsteking van de vrouwelijke geslachtsorganen : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 15
blootstelling via moedermelk : 1
enkelbreuk : 1
hersenverwijdering : 1
hitteberoerte : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 6
meervoudige breuken : 1
opzettelijke overdosis : 1
overdosis : 1
ribfractuur : 1
Sedation complication : 1
Lever en galwegen : 10
afwijkende leverfunctie : 3
cholecystitis acuut : 1
galstenen : 1
geelzucht : 2
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 2
Maag-darmstelsel : 240
aandoening maag-darmstelsel : 5
abnormale ontlasting : 4
aften : 2
alvleesklierontsteking : 1
anale hemorragie : 1
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 2
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braken : 15
branderige tong : 1
buikbloeding : 1
buikklachten : 10
buikpijn : 12
diarree : 33
dreigende darmafsluiting : 1
droge keel : 3
droge mond : 23
fecaal volume verlaagd : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
hik : 3
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
lipzwelling : 3
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 4
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 57
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 5
ontsteking tandvlees : 2
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 2
tandpijn : 2
tandverkleuring : 2
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 2
tandvlees bloeding : 2
tong droog : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 2
tongspasme : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 2
goedaardige tumor in de hypofyse : 1
poliep : 1
Nier en urinewegen : 37
aandoening urinelozing : 5
bedplassen : 1
bloed in de urine : 1
incontinentie : 1
mictiefrequentie afgenomen : 1
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 14
vaak plassen : 2
vaker urineren : 3
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 3
Oog : 87
accomodatiestoornis ooglens : 6
Afwijking oogbeweging : 1
droog oog : 6
dubbelzien : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 13
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 1
nachtblindheid : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 3
oogirritatie : 1
oogpijn : 4
ptosis van een ooglid : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
subcapsulaire staar : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 6
verziendheid : 1
Visual snow syndrome : 1
wazig zien : 28
Oor en evenwichtsorgaan : 48
draaiduizeligheid : 3
oorpijn : 2
oorsuizen : 38
overgevoeligheid voor geluid : 4
wagenziekte : 1
Psychisch : 445
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 14
achtervolgingswaan : 4
agressie : 19
alcoholmisbruik : 1
alcoholprobleem : 2
angst : 19
Apathisch : 4
bipolaire stoornis : 1
brassend eten : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 18
depressieve stemming : 10
Derealisatie : 3
Dermatofagie : 1
desoriëntatie : 1
emotionele armoede : 2
emotionele labiliteit : 1
fobie : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
gelijkmatige stemming : 3
gestoord denken : 1
gevoelshallucinatie : 1
hallucinatie (visueel) : 10
hallucinaties : 8
het uitblijven van een orgasme : 13
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 6
huilen : 2
hyperseksualiteit : 1
hypnopompe hallucinaties : 1
hypomanie : 3
ijlen : 1
impulsbeheersingsstoornis : 2
impulsief gedrag : 1
libidoverlies : 15
Lusteloos : 1
manie : 4
nachtmerrie : 11
negatieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 7
ontremming : 1
onttrekkingssyndroom : 15
onverschillig : 1
opzettelijke automutilatie : 2
orgasmestoornis bij de vrouw : 4
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 9
paniekreactie : 6
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 3
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 16
seksuele opwindingsstoornis : 4
slaapstoornis : 7
slapeloosheid : 27
somnabulisme : 2
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 6
stoornis in sociaal gedrag : 1
stotteren : 4
stress : 1
suïcidaal gedrag : 1
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 11
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 2
verminderd libido : 37
verminderde interesse : 1
verwarde toestand : 10
vrees : 2
waandenkbeelden : 5
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 3
zelfmoord : 10
zelfmoordgedachte : 30
zelfmoordpoging : 8
zenuwachtigheid : 4
Sociale omstandigheden : 2
leerhandicap : 1
sociaal probleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 91
gespannenheid spier : 2
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 11
gewrichtsstijfheid : 4
kaakaandoening : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 2
ontsteking gewrichtskapsel : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 5
pijn in kaak : 2
Problemen ledemaat : 4
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 5
spier ongemak : 1
spieraandoening : 2
Spierpijn : 20
spierspasmen : 12
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 8
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 53
afwijkend ECG (QT verlengd) : 5
bloeddruk verhoogd : 4
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 22
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 2
positieve directe Coombs test : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 2
spontane peniserectie : 1
sputum abnormaal : 1
testosteronspiegel bloed verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
tumormarker verhoogd : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 269
dorst : 3
dorst verminderd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 14
geneesmiddelinteractie : 58
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 8
gevoel abnormaal : 6
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 3
het koud hebben : 4
koorts : 6
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 7
liespijn : 1
loopstoornis : 5
malaise : 11
maligne neuroleptica syndroom : 3
niet lekker voelen : 1
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 7
onverwacht effect : 48
pijn : 5
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 4
product druppelaaraangelegenheid : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
val : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 45
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 2
wisselwerking met alcohol : 2
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 4
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 67
diabetes mellitus : 1
gebrek aan verzadigingsgevoel : 1
honger : 1
hunkering naar voedsel : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 5
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 28
stofwisselingsstoornis : 1
toegenomen eetlust : 5
uitdroging : 2
verminderde eetlust : 15
verstoorde eetlust : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 100
aandoening van vulva : 1
abnormaal orgasme : 4
atrofische vulvovaginitis : 1
bloed in het sperma : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstvergroting : 2
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 2
genitale hypo-esthesie : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 3
impotentie : 18
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 3
melkafscheiding : 11
menstruaties met grote tussenpozen : 2
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie : 3
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 5
penisaandoening : 2
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
seksuele stoornis : 15
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 4
tepelvloed : 1
toegenomen erectie : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 2
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 4
verminderde menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 6
Zenuwstelsel : 455
aandachtstoornis : 16
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
atonisch insult : 1
beroerte (CVA) : 3
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 5
clonus : 1
coma : 3
decerebrate houding : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 45
dyskinesie : 10
epilepsie : 3
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 13
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 6
facialis neuralgie : 1
flauwvallen : 8
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 3
geheugen vermindering : 12
geheugenverlies : 5
halfzijdige blindheid : 1
hoofdpijn : 60
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
kaakklem : 12
migraine : 8
migraine met voortekenen (aura) : 1
Neonataal insult : 2
niet kunnen ruiken : 2
oculogyrische crisis : 1
ongelijke pupillen : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 4
overactiviteit : 2
overmatige gevoeligheid : 1
petit mal epilepsie : 2
Polyneuropathie : 1
praten in slaap : 1
presyncope : 2
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 10
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 8
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 5
slaperigheid : 22
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 3
spanningshoofdpijn : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 6
Spraakstoornis (algemeen) : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 6
tintelingen : 35
tintelingen mond : 3
titubatie van hoofd : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 7
toeval (convulsie) : 20
trilling/beving (tremor) : 34
verandering reukvermogen : 3
verhoogde spanning : 4
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 4
versterkte reflexen : 2
verstoorde smaak : 11
zenuwpijn : 3
Zwangerschap en perinatale periode : 7
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
neonatale hypertonie : 2
premature bevalling : 1
spontane miskraam : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CITALOPRAM

Aantal meldingen 35.480
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
22.045
(62%)
11.197
(32%)
2.238
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
191
(1%)
15.957
(45%)
385
(1%)
17.574
(50%)
1.373
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.298
Bloed- en lymfestelsel : 795
Bloedvaten : 1.631
Chirurgische en medische verrichtingen : 243
Congenitale en genetische afwijkingen : 456
Endocrien syteem : 421
Hart : 3.360
Huid- en onderhuid : 3.781
Immuunsysteem : 702
Infecties en parasitaire aandoeningen : 746
Intoxicaties en letsels : 6.164
Lever en galwegen : 562
Maag-darmstelsel : 5.392
Neoplasmata : 143
Nier en urinewegen : 993
Oog : 1.352
Oor en evenwichtsorgaan : 580
Product aanlegenheden : 512
Psychisch : 11.273
Sociale omstandigheden : 354
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.782
Testuitslagen en onderzoeken : 3.378
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.499
Voeding en stofwisseling : 2.720
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.300
Zenuwstelsel : 10.354
Zwangerschap en perinatale periode : 430
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AB03 FLUOXETINE Capsule, Tablet
2 N06AB03 PROZAC (FLUOXETINE) Tablet
3 N06AB05 PAROXETINE Tablet
4 N06AB05 SEROXAT (PAROXETINE) Drank (suspensie), Tablet
5 N06AB06 SERTRALINE Tablet
6 N06AB06 ZOLOFT (SERTRALINE) Oplossing voor drank, Tablet
7 N06AB08 FEVARIN (FLUVOXAMINE) Tablet
8 N06AB08 FLUVOXAMINE Tablet
9 N06AB10 ESCITALOPRAM Druppels, Tablet
10 N06AB10 LEXAPRO (ESCITALOPRAM) Druppels, Tablet