Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CITALOPRAM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CITALOPRAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AB04 CIPRAMIL (CITALOPRAM) Druppels, Omhulde tablet
N06AB04 CITALOPRAM Druppels, Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Heeringa M., Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C. Anorexie tijdens gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers Huisarts & Wetenschap 2001 44(4)142-143
2 Swart, I. de, Passier, A. Antidepressiva tijdens de zwangerschap en lactatie VOG Magazine 2017 VOG Magazine
3 Ekhart G.C., Puijenbroek van E.P. Blijvende seksuele functiestoornissen na staken van een SSRI? Tijdsc. Psychiatrie 2014 2014;56(5):336-40.
4 Beers E., Grootheest van A.C. Bruxisme als bijwerking van serotonineheropnameremmers Ned. Tijdschr. Tand. 2007 114:388-389
5 Gerritsen R.F. Citalopram en priapisme GeBu 2007 41(12):131-132
6 Ekhart, C., Matic, M., Kant, A., Puijenbroek, EP. Van, Schaik, R. van CYP450 genotype and aggressive behavior on selective serotonin reuptake inhibitors Pharmacogenetics 2017 18(7):613-620
7 Schillevoort I., Puijenbroek van E.P., Boer de A. Extrapyramidal syndromes associated with selective serotonin reuptake inhibitors: a case-control study using spontaneous reports Int. Jour. Clin. Psychopharm. 2002 17(2):75-79
8 Schillevoort I., Puijenbroek van E.P., Boer de A. Extrapyramidal syndromes associated with SSRI use (abstract) PEDS 2001 10(S1)S140
9 Meyboom R.H.B., Gier de J.J. Hoe strikt is het advies om patiënten met antidepressiva niet te laten autorijden? Apothekers Vademecum 2000 nr.14:3-4
10 Puijenbroek van E.P., Grootheest van A.C., Diemont W.L. Hyperpigmentation associated with the use of serotonin reuptake inhibitors (abstract) PEDS 2002 11(2):s264-265
11 Wijnen H.H., Schendel van F.M.E., Puijenbroek van E.P. Hyponatriëmie bij gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers: meldingen in 1992-2002 NTVG 2004 148(39):1921-1924
12 Hooft van der C.S., Passier J.L.M., Stricker B.H.Ch. In hoeverre zijn de SSRI's schadelijk voor de ongeboren vrucht? Apothekers Vademecum 2002 12
13 Passier, A. Neonatale klachten geen reden SSRI-gebruik te staken PW 2015 150(42):14-16
14 Ekhart, C., van Puijenbroek, P. Schoksensaties door serotonineheropnameremmers Psyfar 2014 9(4):54-57
15 Heeringa M., Diemont W. Seksuele dysfunctie door selectieve serotonine-heropnameremmende antidepressiva. GeBu 1999 33(10):111
16 Labadie J. Seksuele stoornissen als bijwerking van SSRI's PW 2005 140(44):1380-1381
17 Plouvier A.O.A., Hunsel van F.P.A.M. Selectieve serotonine-heropnameremmers en hypoglykemie bij patiënten met diabetes mellitus GeBu 2010 44;67-68
18 Broos N. Selectieve serotonine-heropnameremmers en venlafaxine en caries GeBu 2009 43:87-88
19 Graaf de L, Puijenbroek van E.P. Serotonin reuptake inhibitors and shocklike paresthesia Journal Clin. Psychiatry 2003 64(8):969-970
20 Langen de J.J., Puijenbroek van E.P.,Grootheest van A.C. SSRIs and coughing. A gender specific ADR? (abstract) Drug Safety 2006 29(10):990-990
21 Becker M.L., Langen de J.J. SSRI's en gynaecomastie GeBu 2006 40(9):106-107
22 Broos, N. SSRI's en venlafaxine en caries GeBu 2009 43:87-88
23 Beers E., Grootheest van A.C. Tandenknarsen als bijwerking van SSRI's Psyfar 2008 2008;2:45-7
24 Zweers, P.G.A.M. Tandenknarsen als bijwerking van SSRI's Medisch Farmaceutische Mededelingen 2014 2014;4(1):12-16.
25 Puijenbroek van E.P. Wat is het mechanisme van de bijwerking transpiratie bij SSRI's en zijn er SSRI's die deze bijwerking minder hebben Apothekers Vademecum 2006 7(1)
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 A combination of metoclopramide and selective serotonin reuptake inhibitors: additional extrapyramidal effects? 2005
2 Citalopram and priapism 2006
3 Hyperpigmentatie tijdens het gebruik van SSRI’s 2001
4 Paroxetine and restless legs 2008
5 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and alopecia 2008
6 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shock-like paraesthasias - an update 2008
7 Serotonin Re-uptake Inhibitors (SSRIs) and shocklike paraesthesia 2002
8 SSRI’s en galactorroe 2000
9 SSRI’s en nauwe kamerhoek glaucoom 2001
10 SSRI's and aggression 2009
11 SSRI's and aggression - an update 2014
12 SSRI's and hot flushing 2011
13 SSRI's and hypoglycaemia 2009
14 SSRI's and persistent sexual dysfunction 2012
15 SSRI's and tinnitus 2005
16 SSRI's and venlafaxine in association with bruxism 2006
17 SSRI's and weight gain 2003
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

CITALOPRAM

Aantal meldingen 1.141
Ernstig 312
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
368
(32%)
740
(65%)
33
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 58
ademstilstand : 3
asfyxie : 1
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 8
bronchospasme : 1
falen van de ademhaling : 1
geeuwen : 7
hoesten : 7
hyperventilatie : 2
Infantile apnoea : 2
kortademigheid : 8
longbloeding : 2
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
orofaryngeale pijn : 3
respiratoire acidose : 3
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedingsneiging : 1
Cytopenia : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 53
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 13
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 6
hemodynamische instabiliteit : 2
hersenbloeding : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 7
lage bloeddruk bij opstaan : 4
longembolie : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 6
Spataderen : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Chirurgische en medische verrichtingen : 4
off-label gebruik : 2
voorgeschreven overdosis : 2
Endocrien syteem : 11
antidiuretisch hormoon-afwijking : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 5
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 63
aandoening hartklep : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
bundeltakblok rechts : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 18
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartstilstand : 3
onregelmatige hartslag : 3
onvoldoende werking van de rechter harthelft (hartfalen) : 1
perifeer oedeem : 8
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 14
trage hartslag : 5
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 194
acne : 2
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 9
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 3
dunne huid : 1
eczeem : 5
Enkelvoudige blauwe plek : 6
galbulten : 11
haaruitval : 20
huidaandoening : 2
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 16
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 19
jeukende huiduitslag : 2
kneuzing : 1
Meerdere blauwe plekken : 5
nachtzweten : 5
nagelafwijking : 1
onychoclasis : 1
ooglidzwelling : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 39
pigmentatieaandoening : 2
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 3
pruritus gegeneraliseerd : 1
psoriasis : 3
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 3
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 1
toename huidpigment : 4
verandering haartextuur : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwangerschapsmasker : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 6
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
caries tanden : 1
chronische neusbijholte ontsteking : 1
gordelroos : 2
hepatitis A : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
ontsteking van de vrouwelijke geslachtsorganen : 1
stafylokokken-sepsis : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 65
blootstelling tijdens borstvoeding : 2
foetale blootstelling tijdens zwangerschap : 3
handbreuk : 1
hitteberoerte : 1
kaakbreuk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
opzettelijke overdosis : 25
overdosis : 19
ribfractuur : 1
Sedation complication : 1
tandletsel : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 7
verkeersongeluk : 1
wervelkolomfractuur : 1
Lever en galwegen : 12
afwijkende leverfunctie : 4
galstenen : 1
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 2
leververvetting (hepatische steatose) : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 2
Maag-darmstelsel : 204
aandoening maag-darmstelsel : 5
abnormale ontlasting : 3
aften : 1
alvleesklierontsteking : 1
anale hemorragie : 1
bloedbraken : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 2
braken : 13
branderige tong : 1
buikbloeding : 1
buikklachten : 8
buikpijn : 9
diarree : 28
dreigende darmafsluiting : 1
droge keel : 2
droge mond : 18
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 2
gingiva-pijn : 1
hik : 3
incontinentie voor ontlasting of gas : 2
lipzwelling : 3
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 2
maagzweerbloeding : 1
misselijkheid : 49
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 5
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van de dikke darm : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 5
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 2
tandpijn : 2
tandverkleuring : 2
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 2
tong droog : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 2
tongspasme : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 2
goedaardige tumor in de hypofyse : 1
poliep : 1
Nier en urinewegen : 35
aandoening urinelozing : 5
bedplassen : 1
bloed in de urine : 1
nierstenen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 14
vaak plassen : 2
vaker urineren : 3
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 3
Oog : 70
accomodatiestoornis ooglens : 5
Afwijking oogbeweging : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 4
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 9
glaucoom : 2
lichtschuwheid : 3
nachtblindheid : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 2
oogpijn : 3
ptosis van een ooglid : 1
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
subcapsulaire staar : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 4
verziendheid : 1
wazig zien : 24
Oor en evenwichtsorgaan : 31
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 24
overgevoeligheid voor geluid : 4
Psychisch : 401
abnormaal gedrag : 3
abnormale dromen : 11
achtervolgingswaan : 4
agressie : 18
alcoholmisbruik : 1
alcoholprobleem : 2
angst : 15
Apathisch : 6
bipolaire stoornis : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 3
depressie : 17
depressieve stemming : 7
Derealisatie : 2
desoriëntatie : 1
emotionele stoornis : 1
fobie : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
gelijkmatige stemming : 1
gestoord denken : 2
gevoelshallucinatie : 1
hallucinatie (visueel) : 8
hallucinaties : 9
het uitblijven van een orgasme : 9
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 4
huilen : 1
hyperseksualiteit : 1
hypomanie : 3
ijlen : 3
impulsbeheersingsstoornis : 3
impulsief gedrag : 2
libidoverlies : 12
Lusteloos : 1
manie : 3
nachtmerrie : 10
negatieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 9
ontremming : 1
onttrekkingssyndroom : 10
onverschillig : 1
opzettelijke automutilatie : 2
orgasmestoornis bij de vrouw : 3
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 6
paniekreactie : 5
prikkelbaarheid : 6
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 12
seksuele opwindingsstoornis : 3
slaapstoornis : 10
slapeloosheid : 19
somnabulisme : 2
spanning : 2
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 4
stoornis in sociaal gedrag : 1
stotteren : 4
stress : 2
suïcidaal gedrag : 3
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 7
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 35
verminderde zelfverzorging : 1
verwarde toestand : 9
vrees : 3
waandenkbeelden : 6
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 3
zelfmoord : 11
zelfmoordgedachte : 28
zelfmoordpoging : 11
zenuwachtigheid : 3
Sociale omstandigheden : 4
drugmisbruik : 1
fysieke aanval : 1
leerhandicap : 1
sociaal probleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 72
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 9
gewrichtsstijfheid : 2
kaakaandoening : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 2
ontsteking gewrichtskapsel : 1
peesontsteking : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 4
pijn in kaak : 2
Problemen ledemaat : 4
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
spieraandoening : 1
Spierpijn : 15
spierspasmen : 10
spierzwakte : 8
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 59
afwijkend ECG (QT verlengd) : 11
bloeddruk verhoogd : 4
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
elektrocardiogram QT-interval : 1
gewicht verhoogd : 20
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
pO2 verlaagd : 1
positieve directe Coombs test : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 2
spontane peniserectie : 1
sputum abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 2
volbloedtelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 261
dorst : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 19
geneesmiddelinteractie : 61
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 9
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 4
gevoel abnormaal : 7
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 3
het koud hebben : 4
koorts : 6
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 7
liespijn : 1
loopstoornis : 4
malaise : 7
maligne neuroleptica syndroom : 3
mobiliteit verminderd : 1
niet lekker voelen : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 8
onverwacht effect : 41
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 1
pijn : 6
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 6
slaapzucht (lethargie) : 1
Therapy non-responder : 1
val : 2
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 35
verslechtering van de aandoening : 1
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 2
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 4
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 61
diabetes mellitus : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 6
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 33
stofwisselingsstoornis : 1
toegenomen eetlust : 3
uitdroging : 2
verminderde eetlust : 6
verstoorde eetlust : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
zwaarlijvigheid : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 86
aandoening van vulva : 1
abnormaal orgasme : 2
atrofische vulvovaginitis : 2
bloed in het sperma : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstvergroting : 2
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 17
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 5
melkafscheiding : 10
menstruaties met grote tussenpozen : 2
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 4
penisaandoening : 2
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
seksuele stoornis : 13
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 3
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 4
verminderde menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 4
Zenuwstelsel : 455
aandachtstoornis : 12
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
atonisch insult : 1
beroerte (CVA) : 3
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 5
clonische convulsie : 1
clonus : 1
coma : 5
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 38
dyskinesie : 11
een verlaagde spierspanning : 1
een verlaagde spierspanning bij een pasgeborene : 1
epilepsie : 3
epileptische aanval bij pasgeborene : 2
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 24
extrapiramidale aandoening : 7
flauwvallen : 7
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 3
geheugen vermindering : 10
geheugenverlies : 5
halfzijdige blindheid : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 2
hoofdpijn : 58
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
kaakklem : 11
migraine : 6
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 2
oculogyrische crisis : 1
ongelijke pupillen : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 4
overmatige gevoeligheid : 1
petit mal epilepsie : 2
praten in slaap : 1
presyncope : 1
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 12
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 9
sedatie : 3
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaperigheid : 18
slaperigheid pasgeborene : 1
smaakverlies : 3
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 6
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 6
tintelingen : 31
tintelingen mond : 3
titubatie van hoofd : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 6
toeval (convulsie) : 29
trilling/beving (tremor) : 33
verandering reukvermogen : 3
verhoogde spanning : 5
verminderd bewustzijn : 5
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 3
versterkte reflexen : 2
verstoorde smaak : 12
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 2
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 7
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 1
neonatale hypertonie : 2
premature bevalling : 1
spontane miskraam : 3
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

CITALOPRAM

Aantal meldingen 34.068
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
21.126
(62%)
10.819
(32%)
2.123
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
143
(0%)
15.409
(45%)
357
(1%)
16.797
(49%)
1.362
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.146
Bloed- en lymfestelsel : 757
Bloedvaten : 1.536
Chirurgische en medische verrichtingen : 228
Congenitale en genetische afwijkingen : 448
Endocrien syteem : 415
Hart : 3.226
Huid- en onderhuid : 3.669
Immuunsysteem : 597
Infecties en parasitaire aandoeningen : 696
Intoxicaties en letsels : 5.707
Lever en galwegen : 550
Maag-darmstelsel : 5.118
Neoplasmata : 131
Nier en urinewegen : 943
Oog : 1.283
Oor en evenwichtsorgaan : 532
Product aanlegenheden : 493
Psychisch : 10.884
Sociale omstandigheden : 333
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.688
Testuitslagen en onderzoeken : 3.188
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.026
Voeding en stofwisseling : 2.574
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.247
Zenuwstelsel : 9.913
Zwangerschap en perinatale periode : 405
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AB03 FLUOXETINE Capsule, Tablet
2 N06AB03 PROZAC (FLUOXETINE) Tablet
3 N06AB05 PAROXETINE Drank, Tablet
4 N06AB05 SEROXAT (PAROXETINE) Drank, Tablet
5 N06AB06 SERTRALINE Drank, Tablet
6 N06AB06 ZOLOFT (SERTRALINE) Drank, Tablet
7 N06AB08 FEVARIN (FLUVOXAMINE) Tablet
8 N06AB08 FLUVOXAMINE Tablet
9 N06AB10 ESCITALOPRAM Druppels, Tablet
10 N06AB10 LEXAPRO (ESCITALOPRAM) Druppels, Tablet