Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DEXAMFETAMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DEXAMFETAMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06BA02 AMFEXA (DEXAMFETAMINE) Tablet
N06BA02 DEXAMFETAMINE Capsule, Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
N06BA02 TENTIN (DEXAMFETAMINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Heijting L., Puijenbroek van E. Spontaneous ejaculation with the use of noradrenergic reuptake inhibitors EJCP 2012 68:1461–1462
2 Weits, G., Härmark, L., Hartman, J., Kant, A.C. The occurrence of ADRs of ADHD medication in the adult population collaboration with patient organisation contributing to medicine safety Drug Safety 2017 2017(40):971
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Adverse reactions after switch from compounded dexamfetamine to Amfexa 2019
2 Dexamphetamine and Raynaud’s phenomenon 2017
3 Methylphenidate, dexamphetamine and trismus 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


DEXAMFETAMINE

Aantal meldingen 541
Ernstig 20
Geslacht
Man
Vrouw
211
(39%)
330
(61%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 20
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
diafragma-aandoening : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 3
kortademigheid : 5
loopneus : 1
neusaandoening : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 3
Bloed- en lymfestelsel : 2
Bloedarmoede : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 42
bleekheid : 3
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
embolie : 1
fenomeen van Raynaud : 8
Koude vingertoppen en tenen : 15
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 2
opvlieger : 4
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 5
Endocrien syteem : 2
overmatig haargroei : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 53
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 42
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 4
versnelde hartslag (ventriculair) : 2
Huid- en onderhuid : 96
acne : 6
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 2
erythema multiforme : 1
galbulten : 5
haaruitval : 14
huidaandoening : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 10
huidverkleuring : 1
Jeuk : 11
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 2
op acne lijkende huidontsteking : 3
overmatig zweten : 22
overmatige afscheiding van talg : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 4
rosacea : 1
tongoedeem : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
abces : 1
caries tanden : 2
griep : 1
neus-keelontsteking : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 2
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 5
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
blootstelling via moedermelk : 1
hitteberoerte : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 3
galblaasaandoening : 1
galstenen : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 155
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
bloedbraken : 1
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 7
branderige tong : 3
buikklachten : 3
buikpijn : 9
diarree : 9
droge keel : 1
droge mond : 31
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
frequente darmbewegingen : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
hemorroïden getromboseerd : 1
maagklachten : 10
misselijkheid : 39
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 7
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking tandvlees : 1
oraal ongemak : 2
pijn in de mond : 2
prikkelbare darmsyndroom : 1
slijmerige stoelgangen : 1
speekselklieraandoening : 1
tandbreuk : 1
tandpijn : 1
tongaandoening : 2
tongverkleuring : 1
verandering in de stoelgang : 1
vergroting speekselklier : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 1
B-cellymfoom : 1
Nier en urinewegen : 18
aandoening urinelozing : 1
bedplassen : 2
bloed in de urine : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 2
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 2
urineretentie : 2
vaak plassen : 2
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 45
accomodatiestoornis ooglens : 3
Afwijking oogbeweging : 1
asthenopie : 1
astigmatisme : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 8
icterus van het oog : 1
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogpijn : 2
pupil vernauwing : 1
stoornis zien (fotopsie) : 2
verwijding van de pupillen : 4
wazig zien : 13
Oor en evenwichtsorgaan : 15
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 6
overgevoeligheid voor geluid : 4
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 4
klacht over product : 4
Psychisch : 453
abnormaal gedrag : 7
ADHD : 3
afhankelijkheid : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
afhankelijkheid van nicotine : 5
agressie : 19
alcoholisme : 1
alcoholprobleem : 1
angst : 17
angststoornis : 1
Apathisch : 6
bipolaire stoornis : 1
brassend eten : 2
burn-out-syndroom : 1
Compulsive cheek biting : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 9
depressieve stemming : 75
Derealisatie : 1
dermatillomanie : 2
dissociatie : 5
dwang : 1
eigenwaarde verminderd : 1
emotionele armoede : 3
emotionele droefheid : 4
emotionele labiliteit : 10
emotionele stoornis : 4
gelijkmatige stemming : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
het uitblijven van een orgasme : 1
huilen : 5
impulsief gedrag : 7
Lusteloos : 11
manie : 1
moordgedachten : 1
nachtmerrie : 1
ongeduld : 1
onrust : 5
ontremming : 2
onttrekkingssyndroom : 4
opzettelijke automutilatie : 3
orgasmestoornis bij de vrouw : 1
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 7
paniekreactie : 1
parasomnia : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 16
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 6
rusteloosheid : 40
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 10
slapeloosheid : 43
sociaal vermijdingsgedrag : 3
spanning : 3
spraakzucht : 1
stemming veranderd : 3
stemmingsstoornis : 3
stemmingswisselingen : 6
stotteren : 1
stress : 1
suïcidaal gedrag : 1
tandenknarsen : 14
tic : 9
trichotillomanie : 1
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 2
verminderd libido : 6
verwarde toestand : 5
voortijdige ejaculatie : 1
vrees : 1
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 7
zelfmoordgedachte : 12
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 11
Sociale omstandigheden : 3
armoede : 1
fysieke handicap : 1
sociaal probleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 62
botpijn : 1
gespannenheid spier : 5
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 8
gewrichtsstijfheid : 7
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 4
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
spier ongemak : 1
Spierpijn : 5
spierspasmen : 14
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 30
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
bloed bilirubine niet-geconjugeerd verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 4
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 8
hartgeruis : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Productresidu aanwezig : 2
sputum abnormaal : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 382
controleverlies van benen : 1
dorst verminderd : 1
erosie van toedieningsplaats : 1
erytheem op de toedieningsplaats : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 19
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel abnormaal : 9
gevoel van vreemd lichaam : 2
griepachtige verschijnselen : 1
groeivertraging : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
injectieplaatsverkleuring : 1
injectieplaatswarmte : 3
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 4
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 6
malaise : 4
okselgezwel : 1
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 5
ongemak op injectieplaats : 2
ontsteking op de injectieplaats : 4
onverwacht effect : 189
pijn in de borstkas : 4
pijn op de aanbrengingsplaats : 1
pijn op de injectieplaats : 5
roodheid op de injectieplaats : 3
secretie uitscheiding : 2
slaapzucht (lethargie) : 2
slijmvliesdroogheid : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 7
Therapeutisch product effect onvolledig : 5
Therapeutisch product effect verlaagd : 5
verminderd gebruik ingeente arm of been : 1
verminderde werkzaamheid : 5
vermoeidheid : 37
verslechtering van de aandoening : 10
voedselinteractie : 2
weefselschade op injectieplaats : 1
zich dronken voelen : 2
zich zenuwachtig voelen : 10
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 4
Voeding en stofwisseling : 35
toegenomen eetlust : 1
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 33
Voortplantingsstelsel en borsten : 31
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
genitaal ongemak : 1
impotentie : 8
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
penisaandoening : 1
pijnlijke borst : 1
prostaatklachten (prostatisme) : 1
prostaatontsteking : 1
seksuele stoornis : 2
spontane zaadlozing : 2
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 2
tepelvloed : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 275
aandachtstoornis : 33
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
bewustzijnsverlies : 1
cluster hoofdpijn : 2
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 41
dyskinesie : 3
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 1
gelaatsparese : 1
hoofdpijn : 85
Hyperresponsief voor stimuli : 1
kaakklem : 15
kokerzicht : 1
migraine : 8
oculogyrische crisis : 1
oromandibulaire dystonie : 2
overactiviteit : 7
presyncope : 3
pupilreactie gestoord : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 6
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stemstoornis : 1
tintelingen : 11
toeval (convulsie) : 2
trage response op stimuli : 2
trilling/beving (tremor) : 10
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 7
Zwangerschap en perinatale periode : 2
borstvoeding verminderd : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DEXAMFETAMINE

Aantal meldingen 2.572
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.266
(49%)
1.148
(45%)
158
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.841
(72%)
1
(0%)
616
(24%)
114
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 127
Bloed- en lymfestelsel : 24
Bloedvaten : 133
Chirurgische en medische verrichtingen : 22
Congenitale en genetische afwijkingen : 11
Endocrien syteem : 11
Hart : 240
Huid- en onderhuid : 247
Immuunsysteem : 42
Infecties en parasitaire aandoeningen : 42
Intoxicaties en letsels : 313
Lever en galwegen : 16
Maag-darmstelsel : 418
Neoplasmata : 19
Nier en urinewegen : 58
Oog : 125
Oor en evenwichtsorgaan : 36
Product aanlegenheden : 320
Psychisch : 913
Sociale omstandigheden : 71
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 190
Testuitslagen en onderzoeken : 243
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.244
Voeding en stofwisseling : 135
Voortplantingsstelsel en borsten : 65
Zenuwstelsel : 863
Zwangerschap en perinatale periode : 12
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06BA01 AMFETAMINE Overige toedieningsvormen
2 N06BA04 CONCERTA (METHYLFENIDAAT) Tablet met gereguleerde afgifte
3 N06BA04 EQUASYM (METHYLFENIDAAT) Capsule met gereguleerde afgifte
4 N06BA04 KINECTEEN (METHYLFENIDAAT) Tablet met gereguleerde afgifte
5 N06BA04 MEDIKINET (METHYLFENIDAAT) Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet
6 N06BA04 METHYLFENIDAAT Capsule, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
7 N06BA04 RITALIN (METHYLFENIDAAT) Tablet
8 N06BA07 ASPENDOS (MODAFINIL) Tablet
9 N06BA07 MODAFINIL Tablet
10 N06BA07 MODIODAL (MODAFINIL) Tablet
11 N06BA09 ATOMOXETINE Capsule
12 N06BA09 AUDALIS (ATOMOXETINE) Tablet
13 N06BA09 STRATTERA (ATOMOXETINE) Capsule
14 N06BA11 DEXMETHYLFENIDAAT Overige toedieningsvormen
15 N06BA12 ELVANSE (LISDEXAMFETAMINE) Capsule