Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

LEVOCETIRIZINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LEVOCETIRIZINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AE09 CETIRIGEN (LEVOCETIRIZINE) Filmomhulde tablet
R06AE09 LEVOCETIRIZINE Filmomhulde tablet
R06AE09 XYZAL (LEVOCETIRIZINE) Drank, Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Bruin de M.L., Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G. Non-sedating antihistamine drugs and cardiac arrhythmias - biased risk estimates from spontaneus reporting systems? BJCP 2002 53(4);370-374
2 Ekhart, C., Horst, P. van der, Hunsel, F. van Unbearable pruritus after withdrawal of (levo)cetirizine Drug safety – case reports 2016 (2016) 3:16
3 Ekhart, C., Horst, P. van der, Hunsel, F. van Unbearable pruritus after withdrawal of (levo)cetirizine Drug Safety- Case Reports 2016 3(1):16
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Cetirizine, levocetirizine and arthralgia 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-3-2020.


LEVOCETIRIZINE

Aantal meldingen 372
Ernstig 26
Geslacht
Man
Vrouw
116
(31%)
256
(69%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 40
astma : 1
beklemming keel : 3
bloedneus : 8
droogheid neusslijmvlies : 1
kortademigheid : 17
Nasal pruritus : 1
neusverstopping : 2
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
orofaryngeale pijn : 2
Sinus pain : 2
Bloed- en lymfestelsel : 1
immune trombocytopenische purpura : 1
Bloedvaten : 11
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 41
hartkloppingen : 30
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 4
ontsteking hartzakje : 1
perifeer oedeem : 3
snel hartritme : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 67
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 3
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 3
galbulten : 9
haaruitval : 8
huid warm : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 9
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 18
nagelafwijking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
vervellen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 2
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
blaasontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
caries tanden : 1
faryngitis : 1
gordelroos : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 3
blaar : 1
verkeersongeluk : 2
Lever en galwegen : 6
galstuwing : 2
Hepatitis : 3
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 74
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 6
buikklachten : 1
buikpijn : 11
diarree : 2
droge keel : 1
droge mond : 16
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 17
obstipatie, verstopping : 5
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 1
Trichoglossia : 1
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 7
aandoening urinelozing : 3
nierbloeding : 1
urineretentie : 2
vocht vasthouden : 1
Oog : 23
droog oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 2
lichtschuwheid : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
oogontsteking : 1
periorbitale zwelling : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 4
Psychisch : 71
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 1
achtervolgingswaan : 1
ADHD : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 6
angst : 3
depressie : 3
depressieve stemming : 13
emotionele labiliteit : 2
hallucinaties : 1
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 3
onrust : 8
onttrekkingssyndroom : 4
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 5
somnabulisme : 1
Speech sound disorder : 1
stemming veranderd : 1
tic : 1
verwarde toestand : 1
vrees : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 34
gewrichtspijn : 10
gewrichtsstijfheid : 1
nekpijn : 2
pees pijn : 1
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 4
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 20
allergietest : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
sperma analyse abnormaal : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 148
dorst : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 10
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 4
gevoel abnormaal : 3
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 8
malaise : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 22
pijn : 1
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
temperatuurintolerantie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 65
verslechtering van de aandoening : 3
wisselwerking met alcohol : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 10
honger : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 4
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
bloeding in de baarmoeder : 1
impotentie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 3
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 161
aandachtstoornis : 9
abulie : 1
aura : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 20
duizeligheid bij inspanning : 1
epilepsie : 5
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 4
formicatie : 1
hoofdpijn : 33
hypersomnie : 1
migraine : 3
minder smaak : 1
monoparese : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 2
oculogyrische crisis : 1
overactiviteit : 3
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 42
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
stoornis van het schrijven : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 3
spontane miskraam : 1
zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LEVOCETIRIZINE

Aantal meldingen 11.883
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
6.247
(53%)
3.375
(28%)
2.261
(19%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
32
(0%)
3.817
(32%)
6.070
(51%)
1.954
(16%)
10
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 772
Bloed- en lymfestelsel : 95
Bloedvaten : 237
Chirurgische en medische verrichtingen : 35
Congenitale en genetische afwijkingen : 10
Endocrien syteem : 5
Hart : 421
Huid- en onderhuid : 1.287
Immuunsysteem : 264
Infecties en parasitaire aandoeningen : 127
Intoxicaties en letsels : 720
Lever en galwegen : 130
Maag-darmstelsel : 2.119
Neoplasmata : 15
Nier en urinewegen : 245
Oog : 364
Oor en evenwichtsorgaan : 113
Product aanlegenheden : 98
Psychisch : 972
Sociale omstandigheden : 22
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 283
Testuitslagen en onderzoeken : 456
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.324
Voeding en stofwisseling : 198
Voortplantingsstelsel en borsten : 70
Zenuwstelsel : 4.152
Zwangerschap en perinatale periode : 56
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R06AE03 CYCLIZINE Tablet, Zetpil
2 R06AE03 REISZIEKTETABLETTEN CYCLIZINE HCL HTP (CYCLIZINE) Tablet
3 R06AE05 SUPRIMAL (MECLOZINE) Tablet
4 R06AE06 TINSET () Tablet
5 R06AE07 ALLERGIETABLET CETIRIZINE DIHCL HTP (CETIRIZINE) Tablet
6 R06AE07 CETIRIZINE Drank, Tablet
7 R06AE07 HOOIKOORTSTABLET CETIRIZINE APOTEX (CETIRIZINE) Tablet
8 R06AE07 IDYL (CETIRIZINE) Tablet
9 R06AE07 LIVSANE (CETIRIZINE) Tablet
10 R06AE07 PREVALIN (CETIRIZINE) Tablet
11 R06AE07 REACTINE (CETIRIZINE) Tablet
12 R06AE07 TEVA (CETIRIZINE) Tablet
13 R06AE07 ZYRTEC (CETIRIZINE) Drank, Tablet
14 R06AE55 EMESAFENE (MECLOZINE/PYRIDOXINE) Tablet, Zetpil