Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

PROTAMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in PROTAMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
V03AB14 PROTAMINE MPH (PROTAMINE HCL) Injectie
V03AB14 PROTAMINE MPH (PROTAMINE) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


PROTAMINE

Aantal meldingen 5
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
3
(60%)
2
(40%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 1
Bloedvaten : 5
lage bloeddruk : 5
Hart : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 2
galbulten : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PROTAMINE

Aantal meldingen 3.014
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
882
(29%)
1.435
(48%)
697
(23%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
10
(0%)
2.132
(71%)
322
(11%)
431
(14%)
119
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 563
Bloed- en lymfestelsel : 81
Bloedvaten : 1.467
Chirurgische en medische verrichtingen : 11
Congenitale en genetische afwijkingen : 1
Hart : 628
Huid- en onderhuid : 246
Immuunsysteem : 646
Infecties en parasitaire aandoeningen : 28
Intoxicaties en letsels : 146
Lever en galwegen : 7
Maag-darmstelsel : 97
Nier en urinewegen : 40
Oog : 25
Oor en evenwichtsorgaan : 2
Product aanlegenheden : 21
Psychisch : 38
Sociale omstandigheden : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 234
Testuitslagen en onderzoeken : 400
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 809
Voeding en stofwisseling : 31
Zenuwstelsel : 224
Zwangerschap en perinatale periode : 3
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 V03AB03 EDETINEZUUR Infuus
2 V03AB03 EDETINEZUUR Oplossing voor infuus
3 V03AB03 NATRIUMCALCIUMEDETAAT Infusievloeistof, Injectievloeistof
4 V03AB03 NATRIUMCALCIUMEDETAAT Infuus, Injectie
5 V03AB06 NATRIUMTHIOSULFAAT Injectie
6 V03AB06 NATRIUMTHIOSULFAAT Injectievloeistof
7 V03AB08 NATRIUMNITRIET Injectie
8 V03AB08 NATRIUMNITRIET Injectievloeistof
9 V03AB13 OBIDOXIM Injectie, Injectie/infuus
10 V03AB13 OBIDOXIM Injectie/infuus
11 V03AB13 TOXOGONIN (OBIDOXIM) Injectie
12 V03AB13 TOXOGONIN (OBIDOXIM) Injectievloeistof
13 V03AB15 NALOXON Injectie, Injectie/infuus
14 V03AB15 NALOXON Injectie/infuus, Injectievloeistof
15 V03AB16 ETHANOL Infuus, Injectie
16 V03AB16 ETHANOL Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
17 V03AB16 ETHANOL/GLUCOSE Infusievloeistof
18 V03AB16 ETHANOL/GLUCOSE Infuus
19 V03AB17 METHYLTHIONINE Injectie
20 V03AB17 METHYLTHIONINE Injectievloeistof
21 V03AB19 FYSOSTIGMINE Injectie
22 V03AB19 FYSOSTIGMINE Injectievloeistof
23 V03AB21 KALIUMJODIDE Tablet
24 V03AB23 ACETYLCYSTEINE Zakje (poeder)
25 V03AB23 FLUIMUCIL (ACETYLCYSTEINE) Infuus
26 V03AB23 FLUIMUCIL (ACETYLCYSTEINE) Oplossing voor infuus
27 V03AB25 ANEXATE (FLUMAZENIL) Injectie
28 V03AB25 ANEXATE (FLUMAZENIL) Injectievloeistof
29 V03AB25 FLUMAZENIL Injectie, Injectie/infuus
30 V03AB25 FLUMAZENIL Injectie/infuus, Injectievloeistof
31 V03AB26 METHIONINE Drank (suspensie), Poeder voor drank, Zakje (poeder)
32 V03AB26 METHIONINE Zakje
33 V03AB26 METHIONINE DL Zakje (poeder)
34 V03AB30 NALTREXON Overige toedieningsvormen
35 V03AB33 CYANOKIT (HYDROXOCOBALAMINE) Infuus
36 V03AB33 CYANOKIT (HYDROXOCOBALAMINE) Poeder voor infuus
37 V03AB34 FOMEPIZOL Infuus
38 V03AB34 FOMEPIZOL Oplossing voor infuus
39 V03AB35 BRIDION (SUGAMMADEX) Injectie
40 V03AB35 BRIDION (SUGAMMADEX) Injectievloeistof
41 V03AB35 SUGAMMADEX Injectievloeistof
42 V03AB37 PRAXBIND (IDARUCIZUMAB) Injectie / infuus
43 V03AB37 PRAXBIND (IDARUCIZUMAB) Oplossing voor injectie/infuus