Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TIOGUANINE

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in TIOGUANINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BB03 ACES-TG (TIOGUANINE) Tablet
L01BB03 LANVIS (TIOGUANINE) Tablet
L01BB03 THIOSIX (TIOGUANINE) Tablet
L01BB03 TIOGUANINE Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Weits G Haaruitval bij gebruik van Thiosix Gezondgids 2019 2019
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Tioguanine (Thiosix®) and alopecia 2019 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


TIOGUANINE

Aantal meldingen 164
Ernstig 25
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
30
(18%)
133
(81%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 6
longembolie : 1
longvliesontsteking : 1
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 2
ontsteking hartzakje : 1
Huid- en onderhuid : 82
acne : 2
brandend gevoel van de huid : 4
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 4
haaruitval : 44
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 4
huidverharding : 1
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 1
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 2
roodheid : 1
rosacea : 1
strakke huid : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
acne met pustels : 1
faryngitis : 1
huid bacteriële infectie : 1
longontsteking : 2
neus-keelontsteking : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 2
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 7
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 6
Paternal exposure before pregnancy : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 2
hoge bloeddruk in poortader (portale hypertensie) : 1
nodulaire regeneratieve hyperplasie : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 34
acute onsteking alvleesklier : 1
alvleesklierontsteking : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige ontlasting : 1
braakneiging : 1
braken : 4
buikklachten : 1
buikpijn : 3
diarree : 3
droge mond : 1
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 5
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
tanden bros : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 3
Neoplasmata : 4
basaalcelcarcinoom : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
huidkanker : 1
neuro-endocrien carcinoom metastase : 1
Nier en urinewegen : 1
aandoening urinelozing : 1
Oog : 7
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 4
ontsteking oogleden : 1
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 12
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 4
desoriëntatie : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 44
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 9
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 3
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 17
spierspasmen : 4
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
spierzwelling : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
bloeddruk verhoogd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 55
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
honger : 1
koorts : 4
koude rillingen : 5
malaise : 8
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 3
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 19
voedselinteractie : 2
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
Heavy menstrual bleeding : 1
polymenorroe : 1
vaginale bloeding : 1
vulvovaginale uitslag : 1
Zenuwstelsel : 26
aandachtstoornis : 2
Brain fog : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 2
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 14
Hyperresponsief voor stimuli : 1
migraine : 1
tintelingen : 1
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 6
baby met laag geboortegewicht : 1
foetale dood : 2
normale pasgeborene : 1
te weinig vruchtwater : 1
voortijdige vliesbreuk : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TIOGUANINE

Aantal meldingen 2.451
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.201
(49%)
1.087
(44%)
163
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
956
(39%)
30
(1%)
1.396
(57%)
69
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 270
Bloed- en lymfestelsel : 669
Bloedvaten : 160
Chirurgische en medische verrichtingen : 36
Congenitale en genetische afwijkingen : 28
Endocrien syteem : 13
Hart : 99
Huid- en onderhuid : 278
Immuunsysteem : 35
Infecties en parasitaire aandoeningen : 517
Intoxicaties en letsels : 185
Lever en galwegen : 324
Maag-darmstelsel : 690
Neoplasmata : 142
Nier en urinewegen : 92
Oog : 60
Oor en evenwichtsorgaan : 14
Product aanlegenheden : 3
Psychisch : 77
Sociale omstandigheden : 10
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 221
Testuitslagen en onderzoeken : 405
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 612
Voeding en stofwisseling : 144
Voortplantingsstelsel en borsten : 28
Zenuwstelsel : 273
Zwangerschap en perinatale periode : 36
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01BB02 MERCAPTOPURIN MEDICE (MERCAPTOPURINE) Tablet
2 L01BB02 MERCAPTOPURINE Capsule, Drank (suspensie)
3 L01BB02 PURI-NETHOL (MERCAPTOPURINE) Tablet
4 L01BB02 XALUPRINE (MERCAPTOPURINE) Drank (suspensie)
5 L01BB04 CLADRIBINE Injectie/infuus
6 L01BB04 LEUSTATIN (CLADRIBINE) Oplossing voor infuus
7 L01BB04 LITAK (CLADRIBINE) Injectievloeistof
8 L01BB05 FLUDARA (FLUDARABINE) Omhulde tablet
9 L01BB05 FLUDARABINE Injectie/infuus, Oplossing voor injectie / infuus
10 L01BB06 CLOFARABINE Oplossing voor infuus
11 L01BB06 EVOLTRA (CLOFARABINE) Oplossing voor infuus
12 L01BB06 INFVLST CONC CLOFARABINUM 1MG/ML FLACON 20ML (CLOFARABINE) Oplossing voor infuus
13 L01BB07 ATRIANCE (NELARABINE) Infusievloeistof
14 L01BB07 NELARABINE Infuus