Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

ACETAZOLAMIDE

Drank (suspensie), Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ACETAZOLAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
S01EC01 ACETAZOLAMIDE Drank (suspensie), Tablet
S01EC01 DIAMOX (ACETAZOLAMIDE) Poeder injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 1-12-2020.


ACETAZOLAMIDE

Aantal meldingen 149
Ernstig 25
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
68
(46%)
80
(54%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
bloedneus : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 5
kortademigheid bij inspanning : 3
loopneus : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
bloedingsneiging : 1
trombocytopenische purpura : 1
Bloedvaten : 6
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 8
haaruitval : 1
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
blaasontsteking : 1
erysipelas : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 1
wijken van de wondranden : 1
Lever en galwegen : 4
galstenen : 1
Hepatitis : 1
icterus van het oog : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 40
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
boeren : 3
braken : 5
buikklachten : 2
buikpijn : 2
diarree : 6
droge mond : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 11
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 1
tongontsteking : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 13
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 2
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
nierstenen : 4
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
vaker urineren : 1
verstopping in de urineweg : 1
Oog : 4
bijziendheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
scherpzien gereduceerd : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 8
oorsuizen : 5
slechthorendheid : 3
Psychisch : 20
abnormaal gedrag : 1
dagdromen : 1
depressieve stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 1
ijlen : 1
Lusteloos : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
psychotische stoornis : 1
slaapstoornis : 1
staren : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 14
gewrichtsonsteking door jicht : 1
gewrichtspijn : 3
gewrichtsstijfheid : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 4
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 14
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 3
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
urineanalyse abnormaal : 1
wisselende glucosespiegel : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 41
dorst : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 5
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 4
koorts : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 2
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 1
vermoeidheid : 17
Voeding en stofwisseling : 18
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
metabole acidose : 3
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 8
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
impotentie : 1
melkafscheiding : 1
penisoedeem : 1
Zenuwstelsel : 80
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewustzijnsverlies : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 8
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 4
migraine : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 6
Smaakstoornis : 4
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 39
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ACETAZOLAMIDE

Aantal meldingen 4.682
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.518
(54%)
1.909
(41%)
255
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
52
(1%)
1.199
(26%)
995
(21%)
2.225
(48%)
211
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 317
Bloed- en lymfestelsel : 269
Bloedvaten : 213
Chirurgische en medische verrichtingen : 28
Congenitale en genetische afwijkingen : 47
Endocrien syteem : 9
Hart : 145
Huid- en onderhuid : 889
Immuunsysteem : 168
Infecties en parasitaire aandoeningen : 99
Intoxicaties en letsels : 349
Lever en galwegen : 77
Maag-darmstelsel : 777
Neoplasmata : 15
Nier en urinewegen : 444
Oog : 280
Oor en evenwichtsorgaan : 144
Product aanlegenheden : 28
Psychisch : 383
Sociale omstandigheden : 10
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 225
Testuitslagen en onderzoeken : 346
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 927
Voeding en stofwisseling : 690
Voortplantingsstelsel en borsten : 35
Zenuwstelsel : 1.492
Zwangerschap en perinatale periode : 32
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 S01EC03 DORZOLAMIDE Oogdruppels
2 S01EC03 TRUSMONO (DORZOLAMIDE) Oogdruppels
3 S01EC03 TRUSOPT (DORZOLAMIDE) Oogdruppels
4 S01EC04 AZOPT (BRINZOLAMIDE) Oogdruppels
5 S01EC04 BRINZOLAMIDE Oogdruppels
6 S01EC54 SIMBRINZA (BRINZOLAMIDE/BRIMONIDINE) Oogdruppels