Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ROPINIROL

Omhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ROPINIROL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N04BC04 ADARTREL (ROPINIROL) Omhulde tablet
N04BC04 REQUIP (ROPINIROL) Omhulde tablet
N04BC04 REQUIP MODUTAB (ROPINIROL) Tablet met gereguleerde afgifte
N04BC04 ROPINIROL Omhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Ropinirole, pramipexole and nasal congestion 2010 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


ROPINIROL

Aantal meldingen 169
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
71
(42%)
97
(57%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 17
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 2
hoesten : 2
kortademigheid : 5
loopneus : 1
neusverstopping : 4
orofaryngeale pijn : 2
Bloedvaten : 3
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 13
congestieve cardiomyopathie : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartaandoening : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 4
onregelmatige hartslag : 2
pericarditisconstrictie : 1
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 21
angio-oedeem : 1
galbulten : 1
galbulten : 1
haaruitval : 3
huiduitslag : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 3
nagelverkleuring : 1
overmatig zweten : 2
puntbloedingen : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
aspiratiepneumonie : 1
neus-keelontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 1
val : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 48
abnormale ontlasting : 1
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 6
buikklachten : 2
buikpijn : 5
caries tanden : 1
diarree : 4
maagklachten : 2
misselijkheid : 15
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandverlies : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 4
aandoening urinelozing : 1
urinegeur abnormaal : 1
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 11
Afwijking oogbeweging : 1
dubbelzien : 3
jeuk aan oog : 1
nachtblindheid : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 57
agressie : 1
angst : 3
compulsief seksueel gedrag : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 2
dissociatie : 1
gelijkmatige stemming : 1
gokverslaving : 4
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 5
hyperseksualiteit : 1
ijlen : 2
impulsbeheersingsstoornis : 3
onrust : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 1
slaapaanvallen : 2
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 10
stotteren : 1
terminale insomnia : 1
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 1
verwarde toestand : 2
woede-aanval : 1
zelfmoord : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
pijn in arm of been : 1
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
Productresidu aanwezig : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 39
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 1
loopstoornis : 1
malaise : 4
oedeem : 2
onverwacht effect : 3
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 4
jicht : 2
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
impotentie : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
Zenuwstelsel : 73
aandachtstoornis : 1
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 5
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 4
dyskinesie : 1
Electric shock sensation : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 10
freezing phenomenon : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
halfzijdige blindheid : 1
hoofdpijn : 9
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
Periodic Limb Movement Disorder : 1
plotselinge slaap : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
sedatie : 1
slaperigheid : 10
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 3
trilling/beving (tremor) : 2
verhoogde spanning : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 3
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ROPINIROL

Aantal meldingen 10.392
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
5.367
(52%)
4.119
(40%)
906
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
8
(0%)
6.410
(62%)
896
(9%)
3.027
(29%)
51
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 538
Bloed- en lymfestelsel : 69
Bloedvaten : 402
Chirurgische en medische verrichtingen : 210
Congenitale en genetische afwijkingen : 10
Endocrien syteem : 22
Hart : 415
Huid- en onderhuid : 708
Immuunsysteem : 234
Infecties en parasitaire aandoeningen : 304
Intoxicaties en letsels : 1.108
Lever en galwegen : 88
Maag-darmstelsel : 1.857
Neoplasmata : 82
Nier en urinewegen : 213
Oog : 288
Oor en evenwichtsorgaan : 107
Product aanlegenheden : 301
Psychisch : 3.207
Sociale omstandigheden : 378
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 911
Testuitslagen en onderzoeken : 751
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.743
Voeding en stofwisseling : 282
Voortplantingsstelsel en borsten : 107
Zenuwstelsel : 3.741
Zwangerschap en perinatale periode : 15
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N04BC01 BROMOCRIPTINE Capsule
2 N04BC01 PARLODEL (BROMOCRIPTINE) Capsule
3 N04BC02 PERGOLIDE Tablet
4 N04BC02 PERMAX (PERGOLIDE) Tablet
5 N04BC05 GLEPARK (PRAMIPEXOL) Tablet
6 N04BC05 MIRAPEXIN (PRAMIPEXOL) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
7 N04BC05 OPRYMEA (PRAMIPEXOL) Tablet met gereguleerde afgifte
8 N04BC05 PRAMIPEXOL Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
9 N04BC05 SIFROL (PRAMIPEXOL) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
10 N04BC07 APO-GO (APOMORFINE) Infusievloeistof, Injectievloeistof, Oplossing voor injectie/infuus
11 N04BC07 APOMORFINE Infusievloeistof
12 N04BC07 DACEPTON (APOMORFINE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
13 N04BC09 NEUPRO (ROTIGOTINE) Pleister