Lareb Databank

Opnieuw zoeken

SALMETEROL MET FLUTICASON

Aerosol

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SALMETEROL MET FLUTICASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Salmeterol with fluticasone and lack of efficacy after drug substitution 2017 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-1-2023.


SALMETEROL MET FLUTICASON

Aantal meldingen 513
Ernstig 26
Geslacht
Man
Vrouw
177
(35%)
336
(65%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 261
astma : 10
benauwdheid (paradoxaal bronchospasme) : 2
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 5
bronchiaal secreet retentie : 1
bronchospasme : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 3
droge keel : 2
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 40
hyperventilatie : 4
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 2
irritatie keel : 5
kortademigheid : 69
kortademigheid bij inspanning : 1
longaandoening : 1
longontsteking : 1
loopneus : 1
luchtwegirritatie : 2
nachtelijke dyspneu : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 4
niezen : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 10
piepen : 8
pijnlijke ademhaling : 1
productieve hoest : 6
sputum toegenomen : 4
sputum verkleurd : 1
stemloosheid : 8
stemstoornis : 54
toegenomen afscheiding uit de longen : 3
toegenomen luchtweguitscheiding : 2
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
verstikking : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
zeer ernstige astma-aanval (status asthmaticus) : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
Bloedvaten : 31
bleekheid : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 23
overmatig blozen : 1
veneuze aandoening : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
heupartroplastiek : 1
Endocrien syteem : 8
hyperadrenocorticisme : 1
stoornis functie bijnier : 2
struma : 1
syndroom van Cushing : 3
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
Hart : 46
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 32
onregelmatige hartslag : 4
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 6
Huid- en onderhuid : 85
acne : 2
angio-oedeem : 2
blaar : 2
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
bloedblaar : 1
droge huid : 1
dunne huid : 5
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 6
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 3
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidbloeding : 1
huidkloven : 1
huidreactie : 1
huidstriae : 1
huiduitslag : 11
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 5
overmatig haargroei : 4
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 4
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 3
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 2
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 29
bronchitis : 1
candida op de huid : 1
Candida-infectie : 2
faryngitis : 2
longontsteking : 6
neus-keelontsteking : 5
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 2
orale candida infectie : 5
orale herpes : 1
orale schimmelinfectie : 1
schimmelinfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 10
Device use issue : 1
kneuzing : 2
ligamentletsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
off-label gebruik : 1
Product use complaint : 1
Product use issue : 2
Maag-darmstelsel : 92
aften : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 2
boeren : 1
braakneiging : 2
braken : 2
branderige tong : 3
buikklachten : 3
buikpijn : 2
caries tanden : 3
diarree : 4
droge mond : 12
gezwollen tong : 5
lip droog : 1
lipzwelling : 5
maagklachten : 4
misselijkheid : 9
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 6
ontsteking van de slokdarmwand : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 3
tandaandoening : 2
tandpijn : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
tongblaren : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 2
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 2
Trichoglossia : 1
verkleurde ontlasting : 1
zuurbranden : 2
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 4
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
vaak plassen : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 17
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
kortdurend gezichtsverlies : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
oogirritatie : 2
staar : 3
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 5
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 15
klacht over product : 9
product kwaliteitsaangelegenheid : 2
product substitutieaangelegenheid : 4
Psychisch : 58
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 5
agressie : 3
angst : 5
depressieve stemming : 8
gedragsproblemen : 1
hallucinatie (visueel) : 1
impulsief gedrag : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 3
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 7
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 7
Speech sound disorder : 1
stemmingswisselingen : 3
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 103
artrose : 1
botpijn : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 9
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 2
osteoporose : 3
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 15
spierspasmen : 56
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 20
Cortisol decreased : 1
gewicht verhoogd : 7
glucosespiegel bloed verhoogd : 3
hartfrequentie verhoogd : 2
INR verhoogd : 1
peak expiratory flow rate verlaagd : 1
verlaagde longfunctietest : 3
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 250
Complication associated with device : 2
geen bijwerking : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 19
geneesmiddelinteractie : 4
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 2
huilen : 2
koorts : 3
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 1
malaise : 8
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 6
ontsteking op de injectieplaats : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 119
perifeer oedeem : 3
pijn in de borstkas : 10
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 5
verminderde werkzaamheid : 10
vermoeidheid : 22
verslechtering van de aandoening : 3
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 4
gewichtsverlies gering : 1
verminderde eetlust : 2
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 16
borstvergroting : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
hevige en onregelmatige menstruatie (menometrorragie) : 1
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 2
oligospermie : 1
onregelmatige menstruatie : 3
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
wegblijven van de menstruatie : 3
Zenuwstelsel : 96
aandachtstoornis : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 10
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 33
migraine : 2
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 9
stoornis van het schrijven : 1
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 16
verandering reukvermogen : 3
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SALMETEROL MET FLUTICASON

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen