Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CICLESONIDE

Aerosol

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in CICLESONIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03BA08 ALVESCO (CICLESONIDE) Aerosol

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


CICLESONIDE

Aantal meldingen 176
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
52
(30%)
124
(70%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 63
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
bronchospasme : 2
diafragmapijn : 1
droge keel : 1
hoesten : 8
irritatie keel : 1
kortademigheid : 18
kortademigheid bij inspanning : 1
longaandoening : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
luchtwegirritatie : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 2
piepen : 1
sputum verkleurd : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 13
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
verstikking : 1
verstikkingsgevoel : 1
Bloedvaten : 11
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk : 2
Spataderen : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 5
Hart : 17
hartkloppingen : 12
onregelmatige hartslag : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 45
angio-oedeem : 5
blaar : 1
droge huid : 2
dunne huid : 1
eczeem : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 4
haaruitval : 1
huidreactie : 2
huidstriae : 1
huiduitslag : 10
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
onychoclasis : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 1
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 4
overgevoeligheid : 3
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
gelokaliseerde infectie : 1
gordelroos : 1
koortsuitslag : 1
orale candida infectie : 2
orale schimmelinfectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
kneuzing : 1
Maag-darmstelsel : 51
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
aften : 2
Angular cheilitis : 1
atrofische glossitis : 1
braken : 1
branderige tong : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 2
droge mond : 8
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
lip droog : 1
lipaandoening : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 3
ontsteking mondholte : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 1
slikken pijnlijk : 2
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees aandoening : 1
tintelingen mond : 3
tongaandoening : 1
tongverkleuring : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 18
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
glaucoom : 1
ongemak in het oog : 3
oogbloeding : 1
oogirritatie : 3
oogpijn : 1
rood oog : 1
wazig zien : 5
Product aanlegenheden : 5
klacht over product : 3
Product delivery mechanism issue : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 32
agressie : 1
angst : 2
depressie : 3
depressieve stemming : 5
doorslaapstoornis : 1
gedragsproblemen : 1
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 5
slaap van slechte kwaliteit : 1
slapeloosheid : 4
stemmingswisselingen : 1
woede-aanval : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 35
botvorming verlaagd : 1
gewrichtspijn : 7
gewrichtsstijfheid : 1
groeivertraging : 1
pees pijn : 1
periartritis : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 9
spierspasmen : 8
Testuitslagen en onderzoeken : 16
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
INR verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 47
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
het koud hebben : 1
koorts : 1
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 3
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
malaise : 3
onbestendig gevoel borstkas : 7
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 3
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 9
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 6
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 2
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
impotentie : 1
vaginale bloeding : 1
verlate menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 38
aandachtstoornis : 1
beven bij bewegingen : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 9
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
hoofdpijn : 8
migraine : 2
overactiviteit : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CICLESONIDE

Aantal meldingen 1.874
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.198
(64%)
574
(31%)
102
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
22
(1%)
755
(40%)
299
(16%)
741
(40%)
57
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 809
Bloed- en lymfestelsel : 20
Bloedvaten : 63
Chirurgische en medische verrichtingen : 35
Congenitale en genetische afwijkingen : 7
Endocrien syteem : 29
Hart : 115
Huid- en onderhuid : 210
Immuunsysteem : 80
Infecties en parasitaire aandoeningen : 228
Intoxicaties en letsels : 250
Lever en galwegen : 8
Maag-darmstelsel : 311
Neoplasmata : 26
Nier en urinewegen : 23
Oog : 101
Oor en evenwichtsorgaan : 23
Product aanlegenheden : 133
Psychisch : 188
Sociale omstandigheden : 27
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 144
Testuitslagen en onderzoeken : 216
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 562
Voeding en stofwisseling : 58
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
Zenuwstelsel : 312
Zwangerschap en perinatale periode : 13
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R03BA01 BECLODIN MODULITE (BECLOMETASON) Aerosol
2 R03BA01 BECLOMETASON Aerosol, Inhalatiepoeder
3 R03BA01 QVAR (BECLOMETASON) Aerosol
4 R03BA02 BUDESONIDE Aerosol, Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
5 R03BA02 BUDESONIDE (BUDESONIDE) Inhalatiepoeder
6 R03BA02 BUDESONIDE NOVOLIZER (BUDESONIDE) Inhalatiepoeder
7 R03BA02 LARBEX STERI-NEB (BUDESONIDE) Vernevelvloeistof
8 R03BA02 PULMICORT (BUDESONIDE) Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
9 R03BA02 RIBUSPIR (BUDESONIDE) Aerosol
10 R03BA05 FLIXOTIDE (FLUTICASON) Aerosol, Inhalatiepoeder, Vernevelvloeistof
11 R03BA05 FLUTICASON Aerosol