Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ACETYLSALICYLZUUR

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ACETYLSALICYLZUUR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR Tablet
B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR CARDIO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR NEURO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
B01AC06 ASPIRINE (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
B01AC06 ASPIRINE PROTECT (ACETYLSALICYLZUUR) Maagsapresistente tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


ACETYLSALICYLZUUR

Aantal meldingen 582
Ernstig 65
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
292
(50%)
288
(49%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 78
ademstilstand : 1
bloedneus : 19
bronchospasme : 4
droogheid neusslijmvlies : 1
hik : 1
hoesten : 13
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 3
kortademigheid : 9
longembolie : 1
loopneus : 4
luchtwegaandoening : 1
neusklachten : 1
neuspoliepen : 1
neusverstopping : 5
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 6
snurken : 1
sputum verkleurd : 1
stemstoornis : 2
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
Bloedarmoede : 3
bloedingsneiging : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Bloedvaten : 42
Bloeding : 3
Bloeduitstorting : 25
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 4
overmatig blozen : 4
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 12
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hart- en vaataandoening : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 5
onregelmatige hartslag : 2
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 167
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 10
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 2
droge huid : 1
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 7
haaruitval : 14
huid warm : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 17
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 6
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 2
Jeuk : 30
jeukende huiduitslag : 6
Meerdere blauwe plekken : 6
nachtzweten : 2
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 8
papel : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 5
puntbloedingen : 3
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 2
roodheid : 7
subcutane bloeding : 1
toename huidpigment : 2
vervellen : 10
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 9
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
overgevoeligheid : 5
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 17
gordelroos : 1
liesinfectie : 1
longontsteking : 2
neus-keelontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 5
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
pustuleuze rash : 2
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 33
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
huidletsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 23
off-label gebruik : 1
Onjuist schema voor producttoediening : 1
oogkneuzing : 1
ruptuur pees : 2
spierscheur : 2
Lever en galwegen : 1
geelzucht toxisch : 1
Maag-darmstelsel : 191
aandoening maag-darmstelsel : 2
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 2
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 6
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 4
braken : 7
branderige tong : 2
buikbloeding : 3
buikklachten : 7
buikpijn : 8
colitis microscopisch : 1
colitis ulcerosa : 2
diarree : 8
droge mond : 8
epigastrisch ongemak : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 7
harde feces : 1
Hyperesthesie tanden : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lip droog : 2
lipblaar : 1
lipzwelling : 2
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 7
maag-darm pijn : 3
maagklachten : 7
maagontsteking : 1
maagzweerbloeding : 4
misselijkheid : 26
mondaandoening : 1
mondbloeding : 1
niet-infectieuze gingivitis : 1
obstipatie, verstopping : 6
oesofaguspijn : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 15
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
proctitis hemorragisch : 1
tandpijn : 1
tandverlies : 2
tandvlees bloeding : 3
tintelingen mond : 5
tongaandoening : 1
tongoedeem : 2
tongontsteking : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
vetontlasting : 1
winderigheid : 4
zwarte ontlasting (door bloed) : 6
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 2
goedaardig gezwel van een lymfeknoop : 1
rectaal adenocarcinoom : 1
Nier en urinewegen : 11
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 3
nierfunctie verminderd : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 2
vaker urineren : 3
Oog : 24
blindheid : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
jeuk aan oog : 1
oogbloeding : 5
ooglidzwelling : 2
oogoedeem : 1
oogontsteking : 1
periorbitale zwelling : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 64
doofheid : 3
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 2
oorsuizen : 51
slechthorendheid : 6
Product aanlegenheden : 7
abnormale smaak van product : 2
klacht over product : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 2
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 37
agressie : 2
angst : 3
Apathisch : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 3
gelijkmatige stemming : 1
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 5
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 5
woede-aanval : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 69
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 13
gewrichtszwelling : 1
pees pijn : 1
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 11
pijn in kaak : 2
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 21
spierspasmen : 6
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 16
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
afwijkend resultaat bij neurologisch onderzoek : 1
bloed urine : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloedingstijd verlengd : 3
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verlaagde longfunctietest : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 137
bijwerking : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 15
gevoel abnormaal : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 2
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 2
injectieplaatshematoom : 1
koorts : 4
koude rillingen : 6
loopstoornis : 3
malaise : 15
oedeem : 3
onbestendig gevoel borstkas : 5
onverwacht effect : 33
perifeer oedeem : 4
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 5
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 23
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 16
jicht : 8
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 6
vaginale bloeding : 1
Zenuwstelsel : 115
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 2
cerebellaire hemorragie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 24
duizeligheid bij inspanning : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 1
hersenbloeding : 4
hoofdpijn : 38
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 1
ontsteking oogzenuw : 1
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 9
vasculaire hoofdpijn : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 6
Zwangerschap en perinatale periode : 4
bloeding in zwangerschap : 1
loslating placenta : 2
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ACETYLSALICYLZUUR

Aantal meldingen 206.119
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
89.865
(44%)
106.833
(52%)
9.421
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.902
(1%)
59.601
(29%)
65.830
(32%)
73.841
(36%)
3.945
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 25.443
Bloed- en lymfestelsel : 15.939
Bloedvaten : 16.112
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.490
Congenitale en genetische afwijkingen : 957
Endocrien syteem : 283
Hart : 8.762
Huid- en onderhuid : 35.311
Immuunsysteem : 7.818
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.484
Intoxicaties en letsels : 22.756
Lever en galwegen : 2.288
Maag-darmstelsel : 77.911
Neoplasmata : 1.552
Nier en urinewegen : 10.213
Oog : 10.171
Oor en evenwichtsorgaan : 2.168
Product aanlegenheden : 1.045
Psychisch : 5.239
Sociale omstandigheden : 312
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.326
Testuitslagen en onderzoeken : 11.816
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 26.600
Voeding en stofwisseling : 4.160
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.784
Zenuwstelsel : 26.674
Zwangerschap en perinatale periode : 1.608
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AC04 CLOPIDOGREL Tablet
2 B01AC04 GREPID (CLOPIDOGREL) Tablet
3 B01AC04 ISCOVER (CLOPIDOGREL) Tablet
4 B01AC04 PLAVIX (CLOPIDOGREL) Tablet
5 B01AC04 VATOUD () Tablet
6 B01AC05 TICLOPIDINE Overige toedieningsvormen
7 B01AC07 DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Drank (suspensie)
8 B01AC07 PERSANTIN (DIPYRIDAMOL) Injectievloeistof
9 B01AC08 ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
10 B01AC08 ASCAL CARDIO (CARBASALAATCALCIUM) Zakje (poeder)
11 B01AC08 ASCAL CARDIO NEURO (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
12 B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Bruistablet, Zakje, Zakje (poeder)
13 B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Zakje (poeder)
14 B01AC09 EPOPROSTENOL Infuus
15 B01AC09 FLOLAN (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
16 B01AC09 VELETRI (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
17 B01AC11 ILOMEDINE (ILOPROST) Oplossing voor infuus
18 B01AC11 ILOPROST Infuus, Oplossing voor infuus
19 B01AC11 VENTAVIS (ILOPROST) Vernevelvloeistof
20 B01AC13 ABCIXIMAB Infuus
21 B01AC13 REOPRO (ABCIXIMAB) Injectievloeistof
22 B01AC16 EPTIFIBATIDE Injectie/infuus
23 B01AC16 INTEGRILIN (EPTIFIBATIDE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
24 B01AC17 AGGRASTAT (TIROFIBAN) Infusievloeistof
25 B01AC21 REMODULIN (TREPROSTINIL) Infusievloeistof
26 B01AC22 EFIENT (PRASUGREL) Tablet
27 B01AC22 PRASUGREL Tablet
28 B01AC24 BRILIQUE (TICAGRELOR) Smelttablet
29 B01AC25 KENGREXAL (CANGRELOR) Poeder voor injectie/infuus
30 B01AC27 UPTRAVI (SELEXIPAG) Tablet
31 B01AC30 ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte
32 B01AC30 ASASANTIN (ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte
33 B01AC30 DUOPLAVIN (ACETYLSALICYLZUUR/CLOPIDOGREL) Tablet
34 B01AC56 AXANUM () Capsule