Lareb Databank

Opnieuw zoeken

AZATHIOPRINE

Capsule, Drank (suspensie), Injectie, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in AZATHIOPRINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AX01 AZAFALK (AZATHIOPRINE) Tablet
L04AX01 AZATHIOPRINE Capsule, Drank (suspensie), Injectie, Tablet
L04AX01 IMURAN (AZATHIOPRINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van de Hoeven J, Duyx J, de Langen J, van Royen A Probable psychiatric side effects of azathioprine Psychosomatic Medicine 2005 67 DOI
2 Weits G Bittere pil: Azathioprine Gezondgids 2015 Download publicatie

3 Hartman J Wratten door azathioprine Gezondgids 2023 2023 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Azathioprine and photosensitivity reactions – an update 2015 Signals document

2 Azathioprine and photosensitivity reactions 2008 Signals document

3 Azathioprine and chromaturia 2011 Signals document

4 Azathioprine and chromaturia - update 2016 Signals document

5 Azathioprine and erythema nodosum 2020 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


AZATHIOPRINE

Aantal meldingen 564
Ernstig 169
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
202
(36%)
357
(63%)
5
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 20
bloedneus : 1
falen van de ademhaling : 1
geeuwen : 1
hoesten : 6
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 3
loopneus : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 2
pijnlijke ademhaling : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 34
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 3
Myelosuppression : 3
neutropenie, neonataal : 2
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
pancytopenie : 11
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 6
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 12
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 3
flauwvallen : 1
ischemie : 1
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
perifere arterie trombose : 1
trombose : 1
Endocrien syteem : 1
secundair hypogonadisme : 1
Hart : 9
eosinofiele myocarditis : 1
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
ontsteking hartzakje : 1
Huid- en onderhuid : 140
acne : 1
Chronic papillomatous dermatitis : 1
cyste van de huid : 1
eczeem : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
galbulten : 4
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
haaruitval : 34
huidaandoening : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 14
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 8
jeukende huiduitslag : 3
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 3
overmatig zweten : 3
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 23
rode huiduitslag : 9
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 6
Superficial inflammatory dermatosis : 1
toename huidpigment : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 2
zweet verkleurd : 2
Immuunsysteem : 2
cytokinenvrijgavesyndroom : 1
hemofagocytaire lymfohistiocytose : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 22
blaasontsteking : 1
epiglottitis : 1
Epstein-Barr virus infection reactivation : 1
faryngitis : 1
huid bacteriële infectie : 1
huidinfectie : 2
huidinfectie met puisten : 1
infectie met cytomegalovirus : 1
infectie met Epstein-Barr virus : 1
infectie van het oor : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
pustuleuze rash : 2
schimmelinfectie : 1
sepsis : 3
waterpokken : 1
ziekte van Pfeiffer (mononucleosis infectiosa) : 1
Intoxicaties en letsels : 7
blootstelling via moedermelk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 4
ruptuur pees : 1
zenuwletsel kuitbeen : 1
Lever en galwegen : 27
afwijkende leverfunctie : 10
galstuwing : 2
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 2
gelijktijdige vergroting van de lever en de milt : 1
Hepatitis : 6
hepatitis cholestatisch : 2
leverfalen : 1
leverletsel : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 179
aandoening alvleesklier : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 6
alvleesklierontsteking : 36
bloedbraken : 1
braken : 30
buikklachten : 9
buikpijn : 11
caries tanden : 1
diarree : 16
droge mond : 3
infrequente stoelgang : 1
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 1
misselijkheid : 42
obstipatie, verstopping : 2
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 7
tandvleesblaar : 1
tintelingen mond : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 53
acrochordon : 1
acute myeloïde leukemie : 1
basaalcelcarcinoom : 3
borstkanker : 1
Epstein-Barr-virus geïnduceerde lymfoproliferatieve ziekte : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 12
goedaardig vetgezwel : 1
hepatocellulair carcinoom : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 2
huidkanker : 7
kwaadaardig gezwel : 2
leukemie granulocytair : 1
lymfoproliferatieve aandoening : 1
maligne melanoom : 2
melanocytische naevus : 2
myelodysplastisch syndroom : 1
myeloïde leukemie : 2
neoplasma maligne progressief : 2
neuro-endocrien carcinoom van de huid : 2
non-Hodgkin-lymfoom : 2
vergrote lymfklier : 4
vulvakanker : 1
ziekte van Hodgkin gemengdcellig niet-gespecificeerd stadium : 1
Nier en urinewegen : 53
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 1
cystitis niet-infectieus : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 43
Oog : 17
Central serous chorioretinopathy : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
lichtschuwheid : 1
lui oog (amblyopie) : 1
netvliespigmentatie : 1
oogbloeding : 2
oogontsteking : 2
scleritis : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 7
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 4
overgevoeligheid voor geluid : 2
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 22
agressie : 1
angst : 2
Apathisch : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 3
hallucinaties : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
psychiatrisch symptoom : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
stemmingswisselingen : 1
tandenknarsen : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 2
vrees : 1
Sociale omstandigheden : 1
looponbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 57
botpijn : 2
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 26
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 10
spierspasmen : 3
spierzwakte : 5
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 42
bloeddruk verlaagd : 2
bloedplaatjestelling verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
hematocriet verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 2
humaan papillomavirustest positief : 1
INR verlaagd : 2
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 6
leverfunctietests abnormaal : 6
lichaamstemperatuur verhoogd : 4
lipase verhoogd : 1
positieve directe Coombs test : 1
rode bloedceltelling verlaagd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
T-lymfocytentelling verlaagd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 2
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 1
witte bloedceltelling verhoogd : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 214
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 3
dorst verminderd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 23
geneesmiddelinteractie : 8
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 3
het koud hebben : 2
hoge koorts : 2
idiosyncratische geneesmiddelenreactie : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 65
koude rillingen : 15
lichaamszwakte : 1
malaise : 26
oedeem : 1
ongewenste reactie : 1
ontsteking : 2
onverwacht effect : 6
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 1
pijn : 3
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
temperatuurintolerantie : 1
toename van vetweefsel : 1
vermoeidheid : 30
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 2
zich dronken voelen : 1
zwelling (granuloom) : 1
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 9
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 5
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
bloedingen na de menopauze : 1
cervicale dysplasie : 4
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vulvovaginale pijn : 1
Zenuwstelsel : 95
aandachtstoornis : 4
branderig gevoel : 1
cerebellaire atrofie : 1
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 10
flauwvallen : 6
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 3
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 26
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
ontsteking oogzenuw : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 6
smaakverlies : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 5
tintelingen slijmvlies : 1
titubatie van hoofd : 1
trilling/beving (tremor) : 5
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 7
Zwangerschap en perinatale periode : 5
foetale dood : 2
foetale groeibeperking : 1
premature baby : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

AZATHIOPRINE

Aantal meldingen 33.648
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
17.889
(53%)
13.338
(40%)
2.421
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
542
(2%)
9.054
(27%)
5.378
(16%)
17.286
(51%)
1.388
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.875
Bloed- en lymfestelsel : 6.702
Bloedvaten : 1.022
Chirurgische en medische verrichtingen : 391
Congenitale en genetische afwijkingen : 377
Endocrien syteem : 179
Hart : 736
Huid- en onderhuid : 4.124
Immuunsysteem : 1.553
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5.816
Intoxicaties en letsels : 3.373
Lever en galwegen : 3.126
Maag-darmstelsel : 7.633
Neoplasmata : 3.337
Nier en urinewegen : 1.332
Oog : 534
Oor en evenwichtsorgaan : 144
Product aanlegenheden : 114
Psychisch : 693
Sociale omstandigheden : 89
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.436
Testuitslagen en onderzoeken : 4.365
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.793
Voeding en stofwisseling : 1.066
Voortplantingsstelsel en borsten : 223
Zenuwstelsel : 2.382
Zwangerschap en perinatale periode : 782
Vergelijkbare geneesmiddelen