Lareb Databank

Opnieuw zoeken

BEVACIZUMAB

Infuus, Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BEVACIZUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 15-6-2021.


BEVACIZUMAB

Aantal meldingen 158
Ernstig 108
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
62
(39%)
95
(60%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
bloedneus : 1
kortademigheid : 1
longbloeding : 1
longembolie : 1
ophoesten van bloed : 2
organiserende pneumonie : 1
pneumothorax : 1
verhoogde bloeddruk in de longarterie : 2
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Myelosuppression : 1
Bloedvaten : 16
afsluiting perifeer bloedvat : 2
aneurysma : 1
aorta dissecans : 1
aortatrombose : 1
arteriële stenose : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
lage bloeddruk : 1
perifere arterie trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 7
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
hartoperatie : 1
Hart : 11
asthma cardiale : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 3
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartspieraandoening : 3
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 10
droge huid : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 1
overmatig haargroei : 1
roodheid : 1
rosacea : 1
toename huidpigment : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 4
ooginfectie : 1
sepsis : 1
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
Intoxicaties en letsels : 4
extraduraal hematoom : 1
Producttoedieningsfout : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
toxisch voorste segment syndroom : 1
Lever en galwegen : 1
cholangitis scleroserend : 1
Maag-darmstelsel : 33
braken : 2
darmobstructie (ileus) : 1
darm-perforatie : 4
diarree : 4
droge mond : 1
enteritis : 1
ingewandenischemie : 2
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
maagontsteking : 1
maagperforatie : 1
maagzweer : 1
mesenterische arterietrombose : 2
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 2
perforatie van de dikke darm : 4
rectale perforatie : 1
Nier en urinewegen : 2
nierarterie occlusie : 1
nierinfarct : 1
Oog : 52
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
glasvochtbloeding : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 36
iritis : 1
loslating van het netvlies : 2
oogontsteking : 1
oogpijn : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 1
vitritis : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
undersensing : 1
Psychisch : 1
hallucinatie (visueel) : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
gewrichtsaandoening : 1
Myopathie : 1
pijn in kaak : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spieraandoening : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
gewicht verlaagd : 1
stafylokokkentest positief : 2
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 4
lichaamszwakte : 1
malaise : 2
pijn in de borstkas : 2
vermoeidheid : 4
Voeding en stofwisseling : 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
uitdroging : 1
Zenuwstelsel : 29
aangezichtspijn : 1
beroerte (CVA) : 7
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 2
flauwvallen : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 2
herseninfarct : 1
ischemisch cerebraal infarct : 1
ischemische beroerte : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 3
meralgia paraesthetica : 1
niet kunnen ruiken : 1
perifere zenuwpijn : 2
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 1
slaperigheid : 1
verstoorde smaak : 1
voorbijgaande globale amnesie : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BEVACIZUMAB

Aantal meldingen 69.151
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
35.529
(51%)
25.574
(37%)
8.048
(12%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
459
(1%)
34.786
(50%)
12.216
(18%)
20.831
(30%)
859
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.056
Bloed- en lymfestelsel : 8.026
Bloedvaten : 9.144
Chirurgische en medische verrichtingen : 438
Congenitale en genetische afwijkingen : 129
Endocrien syteem : 220
Hart : 3.482
Huid- en onderhuid : 4.886
Immuunsysteem : 846
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7.918
Intoxicaties en letsels : 7.715
Lever en galwegen : 1.608
Maag-darmstelsel : 16.763
Neoplasmata : 4.536
Nier en urinewegen : 4.331
Oog : 3.950
Oor en evenwichtsorgaan : 382
Product aanlegenheden : 369
Psychisch : 2.068
Sociale omstandigheden : 201
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.249
Testuitslagen en onderzoeken : 7.959
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 21.933
Voeding en stofwisseling : 4.633
Voortplantingsstelsel en borsten : 641
Zenuwstelsel : 10.102
Zwangerschap en perinatale periode : 47
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XC12 ADCETRIS (BRENTUXIMAB VEDOTINE) Poeder voor infuus
2 L01XC10 ARZERRA (OFATUMUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
3 L01XC32 ATEZOLIZUMAB Infuus
4 L01XC31 BAVENCIO (AVELUMAB) Oplossing voor infuus
5 L01XC26 BESPONSA (INOTUZUMAB OZOGAMICINE) Poeder voor infuus
6 L01XC19 BLINATUMOMAB Infuus
7 L01XC19 BLINCYTO (BLINATUMOMAB) Poeder voor infuus
8 L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTINE Infuus
9 L01XC09 CATUMAXOMAB Infuus
10 L01XC06 CETUXIMAB Infuus
11 L01XC21 CYRAMZA (RAMUCIRUMAB) Oplossing voor infuus
12 L01XC24 DARATUMUMAB Infuus
13 L01XC24 DARZALEX (DARATUMUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
14 L01XC16 DINUTUXIMAB BETA Oplossing voor infuus
15 L01XC28 DURVALUMAB Infuus
16 L01XC23 ELOTUZUMAB Infuus
17 L01XC23 EMPLICITI (ELOTUZUMAB) Poeder voor infuus
18 L01XC06 ERBITUX (CETUXIMAB) Infusievloeistof
19 L01XC15 GAZYVARO (OBINUTUZUMAB) Oplossing voor infuus
20 L01XC03 HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
21 L01XC03 HERZUMA (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
22 L01XC28 IMFINZI (DURVALUMAB) Oplossing voor infuus
23 L01XC11 IPILIMUMAB Infuus
24 L01XC14 KADCYLA (TRASTUZUMAB EMTANSINE) Poeder voor infuus
25 L01XC03 KANJINTI (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
26 L01XC18 KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB) Oplossing voor infuus, Poeder voor infuus
27 L01XC27 LARTRUVO (OLARATUMAB) Oplossing voor infuus
28 L01XC33 LIBTAYO (CEMIPLIMAB) Oplossing voor infuus
29 L01XC02 MABTHERA (RITUXIMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
30 L01XC05 MYLOTARG (GEMTUZUMAB OZOGAMICINE) Poeder voor infuus
31 L01XC22 NECITUMUMAB Infuus
32 L01XC17 NIVOLUMAB Infuus
33 L01XC15 OBINUTUZUMAB Infuus
34 L01XC10 OFATUMUMAB Infuus
35 L01XC03 OGIVRI (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
36 L01XC03 OGIVRY (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
37 L01XC27 OLARATUMAB Infuus
38 L01XC03 ONTRUZANT (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
39 L01XC17 OPDIVO (NIVOLUMAB) Oplossing voor infuus
40 L01XC08 PANITUMUMAB Infuus
41 L01XC18 PEMBROLIZUMAB Infuus
42 L01XC13 PERJETA (PERTUZUMAB) Oplossing voor infuus
43 L01XC13 PERTUZUMAB Infuus
44 L01XC37 POLIVY (POLATUZUMAB VEDOTINE) Poeder voor infuus
45 L01XC22 PORTRAZZA (NECITUMUMAB) Infuus
46 L01XC25 POTELIGEO (MOGAMULIZUMAB) Oplossing voor infuus
47 L01XC16 QARZIBA (DINUTUXIMAB BETA) Oplossing voor infuus
48 L01XC21 RAMUCIRUMAB Infuus
49 L01XC09 REMOVAB (CATUMAXOMAB) Infuus
50 L01XC02 RITUXIMAB Infuus
51 L01XC02 RIXATHON (RITUXIMAB) Oplossing voor infuus
52 L01XC02 RUXIENCE (RITUXIMAB) Oplossing voor infuus
53 L01XC38 SARCLISA (ISATUXIMAB) Oplossing voor infuus
54 L01XC32 TECENTRIQ (ATEZOLIZUMAB) Oplossing voor infuus
55 L01XC03 TRASTUZUMAB Infuus
56 L01XC14 TRASTUZUMAB EMTANSINE Infuus
57 L01XC03 TRAZIMERA (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
58 L01XC02 TRUXIMA (RITUXIMAB) Oplossing voor infuus
59 L01XC08 VECTIBIX (PANITUMUMAB) Oplossing voor infuus
60 L01XC11 YERVOY (IPILIMUMAB) Oplossing voor infuus
61 L01XC03 ZERCEPAC (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus