Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TICAGRELOR

Smelttablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in TICAGRELOR behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AC24 BRILIQUE (TICAGRELOR) Smelttablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


TICAGRELOR

Aantal meldingen 216
Ernstig 40
Geslacht
Man
Vrouw
141
(65%)
75
(35%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 95
aandoening neusslijmvlies : 1
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
bloedneus : 8
Central sleep apnoea syndrome : 1
Dyspneu in rust : 1
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 3
hyperventilatie : 4
kortademigheid : 51
kortademigheid bij inspanning : 10
longbloeding : 1
neusverstopping : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 1
orthopnoea : 1
slaap apneu syndroom : 4
sputum toegenomen : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
Bloedarmoede : 3
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
bloedingsneiging : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
Bloedvaten : 22
arteriële occlusieve ziekte : 1
Bloeding : 3
Bloeduitstorting : 11
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 11
extra (ventriculaire) hartslag : 1
geleidingsstoornis : 1
hart ongemak : 1
hartfibrilleren : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 1
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 42
angio-oedeem : 1
bloedblaar : 1
eczeem : 2
haaruitval : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidkloven : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 4
nagelverkleuring : 1
onychomadesis : 1
overmatig zweten : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
vervellen : 6
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische shock : 1
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
huidinfectie : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 5
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 2
kneuzing : 2
onderhuidse bloeding : 1
Maag-darmstelsel : 46
bloeding divertikel : 2
bloeding van de endeldarm : 4
boeren : 2
braken : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 4
diarree : 1
droge mond : 1
enteritis : 1
gezwollen tong : 1
intestinale bloeding : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 3
misselijkheid : 7
obstipatie, verstopping : 2
oesofaguspijn : 1
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de onderbuik : 1
slikken pijnlijk : 1
winderigheid : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
Nier en urinewegen : 11
Acute kidney injury : 2
bloed in de urine : 3
hemorragie urinewegen : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
vaak plassen : 2
Oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
oogbloeding : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 3
Psychisch : 20
angst : 3
angst voor de dood : 1
depressieve stemming : 5
dissociatie : 2
emotionele armoede : 2
emotionele droefheid : 1
Lusteloos : 1
paniekaanval : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 23
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 3
gewrichtszwelling : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 5
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 10
bloeddruk verlaagd : 3
gewicht verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
immunosuppressieve geneesmiddelspiegel verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 55
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 20
koorts : 1
koude rillingen : 2
loopstoornis : 1
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 4
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 4
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
Heavy menstrual bleeding : 1
vaginale bloeding : 4
Zenuwstelsel : 46
aandachtstoornis : 2
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 3
cerebellaire hemorragie : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 13
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 8
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
presyncope : 2
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TICAGRELOR

Aantal meldingen 26.818
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.717
(33%)
16.552
(62%)
1.549
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
153
(1%)
12.414
(46%)
6.070
(23%)
7.759
(29%)
422
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.607
Bloed- en lymfestelsel : 1.078
Bloedvaten : 2.473
Chirurgische en medische verrichtingen : 257
Congenitale en genetische afwijkingen : 23
Endocrien syteem : 68
Hart : 3.436
Huid- en onderhuid : 2.402
Immuunsysteem : 381
Infecties en parasitaire aandoeningen : 997
Intoxicaties en letsels : 3.881
Lever en galwegen : 220
Maag-darmstelsel : 4.890
Neoplasmata : 249
Nier en urinewegen : 1.052
Oog : 669
Oor en evenwichtsorgaan : 343
Product aanlegenheden : 395
Psychisch : 1.579
Sociale omstandigheden : 158
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.584
Testuitslagen en onderzoeken : 2.365
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.140
Voeding en stofwisseling : 824
Voortplantingsstelsel en borsten : 221
Zenuwstelsel : 3.992
Zwangerschap en perinatale periode : 6
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AC04 CLOPIDOGREL Tablet
2 B01AC04 GREPID (CLOPIDOGREL) Tablet
3 B01AC04 ISCOVER (CLOPIDOGREL) Tablet
4 B01AC04 PLAVIX (CLOPIDOGREL) Tablet
5 B01AC04 VATOUD () Tablet
6 B01AC05 TICLOPIDINE Overige toedieningsvormen
7 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR Tablet
8 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR CARDIO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
9 B01AC06 ACETYLSALICYLZUUR NEURO (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
10 B01AC06 ASPIRINE (ACETYLSALICYLZUUR) Tablet
11 B01AC06 ASPIRINE PROTECT (ACETYLSALICYLZUUR) Maagsapresistente tablet
12 B01AC07 DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Drank (suspensie)
13 B01AC07 PERSANTIN (DIPYRIDAMOL) Injectievloeistof
14 B01AC08 ASCAL (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
15 B01AC08 ASCAL CARDIO (CARBASALAATCALCIUM) Zakje (poeder)
16 B01AC08 ASCAL CARDIO NEURO (CARBASALAATCALCIUM) Bruistablet
17 B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Bruistablet, Zakje, Zakje (poeder)
18 B01AC08 CARBASALAATCALCIUM Zakje (poeder)
19 B01AC09 EPOPROSTENOL Infuus
20 B01AC09 FLOLAN (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
21 B01AC09 VELETRI (EPOPROSTENOL) Poeder voor infuus
22 B01AC11 ILOMEDINE (ILOPROST) Oplossing voor infuus
23 B01AC11 ILOPROST Infuus, Oplossing voor infuus
24 B01AC11 VENTAVIS (ILOPROST) Vernevelvloeistof
25 B01AC13 ABCIXIMAB Infuus
26 B01AC13 REOPRO (ABCIXIMAB) Injectievloeistof
27 B01AC16 EPTIFIBATIDE Injectie/infuus
28 B01AC16 INTEGRILIN (EPTIFIBATIDE) Infusievloeistof, Injectievloeistof
29 B01AC17 AGGRASTAT (TIROFIBAN) Infusievloeistof
30 B01AC21 REMODULIN (TREPROSTINIL) Infusievloeistof
31 B01AC22 EFIENT (PRASUGREL) Tablet
32 B01AC22 PRASUGREL Tablet
33 B01AC25 KENGREXAL (CANGRELOR) Poeder voor injectie/infuus
34 B01AC27 UPTRAVI (SELEXIPAG) Tablet
35 B01AC30 ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL Capsule met gereguleerde afgifte
36 B01AC30 ASASANTIN (ACETYLSALICYLZUUR/DIPYRIDAMOL) Capsule met gereguleerde afgifte
37 B01AC30 DUOPLAVIN (ACETYLSALICYLZUUR/CLOPIDOGREL) Tablet
38 B01AC56 AXANUM () Capsule