Lareb Databank

Opnieuw zoeken

VORTIOXETINE

Druppels, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in VORTIOXETINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AX26 BRINTELLIX (VORTIOXETINE) Druppels, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Ekhart, C. Overview bijwerkingen vortioxetine en potentieel te verwachten risico's 2017
2 Ekhart C, van Hunsel F Misselijkheid en jeuk vaakst gemeld bij gebruik vortioxetine Pharmaceutisch Weekblad 2017 152 Download publicatie

3 Ekhart C, van Hunsel F, Chandler R.E Vortioxetine and aggression WHO Signal 2018 2018
4 Ekhart C, van Hunsel F, Chandler RE Vortioxetine and aggression WHO Pharmaceuticals Newsletter 2019 2019 Download publicatie

5 Ekhart C., van Hunsel F Vortioxetine en agressie Psyfar 2020 15
6 Ekhart C, van Hunsel F, van Puijenbroek EP, Chandler R, Meldau E, Noren N Vortioxetine’s post-marketing safety profile determined through cluster analysis of global adverse event reports Pharmacoepidemiology & Drug Safety 2020 29 DOI
7 Ekhart C, van Hunsel F, van Puijenbroek EP, Chandler R, Meldau E, Taavola H, Norén GN Post-Marketing Safety Profile of Vortioxetine Using a Cluster Analysis and a Disproportionality Analysis of Global Adverse Event Reports 2022 45 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Vortioxetine and aggression 2019 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


VORTIOXETINE

Aantal meldingen 153
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
45
(29%)
107
(70%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
aandoening neusslijmvlies : 1
bloedneus : 2
hoesten : 1
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 1
loopneus : 2
niezen : 1
Bloedvaten : 8
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 2
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 50
angio-oedeem : 1
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 2
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 4
huidaandoening : 2
huiduitslag : 2
Jeuk : 17
jeukende huiduitslag : 2
nachtzweten : 6
overmatig zweten : 4
psoriasis : 1
rode huiduitslag : 2
vervellen : 2
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 2
seizoensgebonden allergie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
Maag-darmstelsel : 63
aandoening maag-darmstelsel : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 5
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 5
droge mond : 1
enteritis : 1
lipzwelling : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 28
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 3
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 4
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 4
nachtelijke urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
Oog : 14
accomodatiestoornis ooglens : 2
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
lichtschuwheid : 1
ontsteking van het oog (epscleritis) : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
scherpzien gereduceerd : 2
staar : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 2
Psychisch : 76
abnormale dromen : 8
achtervolgingswaan : 1
agorafobie : 1
agressie : 4
angst : 4
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 4
depressieve stemming : 2
Derealisatie : 1
fonofobie : 1
hallucinaties : 2
het uitblijven van een orgasme : 3
leerhandicap : 1
libidoverlies : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 4
paniekaanval : 2
rusteloosheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 7
spanning : 2
stemmingswisselingen : 1
suïcidaal gedrag : 1
tandenknarsen : 1
tic : 2
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 1
Vijandigheid : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 6
zelfmoordpoging : 1
Sociale omstandigheden : 1
sociaal probleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 16
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 4
kaakklem : 2
pijn in arm of been : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 6
spiertrekkingen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 9
gewicht verhoogd : 5
hartfrequentie onregelmatig : 1
hoofdcircumferentie abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 60
geneesmiddelinteractie : 6
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
huilen : 2
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 4
koude rillingen : 4
malaise : 6
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 2
perifeer oedeem : 1
pijn op de injectieplaats : 4
roodheid op de injectieplaats : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 12
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 6
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
genitale hypo-esthesie : 1
impotentie : 1
onregelmatige menstruatie : 1
seksuele stoornis : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 37
duizeligheid : 6
hoofdpijn : 14
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
Periodic Limb Movement Disorder : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 2
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
tintelingen : 3
titubatie van hoofd : 2
trilling/beving (tremor) : 2
verhoogde spanning : 1
verstoorde smaak : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VORTIOXETINE

Aantal meldingen 17.339
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
10.984
(63%)
4.686
(27%)
1.669
(10%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
80
(0%)
10.220
(59%)
804
(5%)
6.106
(35%)
129
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 471
Bloed- en lymfestelsel : 82
Bloedvaten : 408
Chirurgische en medische verrichtingen : 453
Congenitale en genetische afwijkingen : 27
Endocrien syteem : 48
Hart : 443
Huid- en onderhuid : 2.893
Immuunsysteem : 151
Infecties en parasitaire aandoeningen : 267
Intoxicaties en letsels : 2.207
Lever en galwegen : 85
Maag-darmstelsel : 5.005
Neoplasmata : 73
Nier en urinewegen : 223
Oog : 608
Oor en evenwichtsorgaan : 278
Product aanlegenheden : 42
Psychisch : 4.770
Sociale omstandigheden : 188
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 752
Testuitslagen en onderzoeken : 1.468
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.321
Voeding en stofwisseling : 731
Voortplantingsstelsel en borsten : 554
Zenuwstelsel : 4.058
Zwangerschap en perinatale periode : 76
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AX22 AGOMELATINE Tablet
2 N06AX25 ARKOCAPS SINT JANSKRUID (HYPERICUM) Capsule
3 N06AX25 BETURCA (HYPERICUM) Druppels
4 N06AX12 BUPROPION Tablet met gereguleerde afgifte
5 N06AX21 CYMBALTA (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
6 N06AX21 DULOXETINE Maagsapresistente capsule
7 N06AX25 DV ST JOHN'S (HYPERICUM) Tablet
8 N06AX16 EFEXOR (VENLAFAXINE) Capsule met gereguleerde afgifte
9 N06AX25 ELVITAAL (HYPERICUM) Capsule
10 N06AX25 HYPERICUM Capsule, Druppels, Tablet
11 N06AX25 HYPERICUM BONUSAN (HYPERICUM) Druppels
12 N06AX25 HYPERIFORCE FORTE (HYPERICUM) Tablet
13 N06AX25 HYPERIPLANT (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
14 N06AX25 JOHANNESOLIE (HYPERICUM) Drank
15 N06AX25 KIRA (HYPERICUM) Tablet
16 N06AX25 KNEIPP ST JANS (HYPERICUM) Tablet
17 N06AX25 LAIF (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
18 N06AX25 LAIF (HYPERICUM) Tablet
19 N06AX03 MIANSERINE Tablet
20 N06AX11 MIRTAZAPINE Drank, Smelttablet
21 N06AX11 MIRZASNA (MIRTAZAPINE) Smelttablet
22 N06AX25 MONARDA (HYPERICUM) Druppels
23 N06AX06 NEFAZODON Overige toedieningsvormen
24 N06AX25 NEW CARE (HYPERICUM) Capsule
25 N06AX25 NOW (HYPERICUM) Capsule
26 N06AX25 OPTIMAX (HYPERICUM) Tablet
27 N06AX25 ORTHICA HYPERICUM (HYPERICUM) Capsule
28 N06AX01 OXITRIPTAN Tablet
29 N06AX25 PSYCHOTONIN M (HYPERICUM) Druppels
30 N06AX11 REMERON (MIRTAZAPINE) Smelttablet
31 N06AX25 SALUS (HYPERICUM) Drank, Kruidenthee
32 N06AX25 SINT JANS ARKOPHARMA (HYPERICUM) Capsule
33 N06AX25 SINT JANS BIOVER (HYPERICUM) Druppels
34 N06AX25 SINT JANS BIOVITAAL (HYPERICUM) Druppels
35 N06AX25 SINT JANSKRUID LAMBERTS (HYPERICUM) Tablet
36 N06AX25 SINT JANSKRUID PIGGE (HYPERICUM) Capsule
37 N06AX25 SINT JANSKRUID V-CAPS (HYPERICUM) Capsule
38 N06AX25 SOLGAR (HYPERICUM) Capsule
39 N06AX25 SOLGAR ST JOHN'S WORT (HYPERICUM) Capsule
40 N06AX27 SPRAVATO (ESKETAMINE) Neusspray
41 N06AX25 SPRINGFIELD (HYPERICUM) Capsule
42 N06AX03 TOLVON (MIANSERINE) Tablet
43 N06AX25 TOPPHARM (HYPERICUM) Capsule
44 N06AX05 TRAZODON Tablet
45 N06AX05 TRAZOLAN (TRAZODON) Tablet
46 N06AX22 VALDOXAN (AGOMELATINE) Tablet
47 N06AX16 VENLAFAXINE Capsule, Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
48 N06AX25 VITORTHO (HYPERICUM) Capsule
49 N06AX25 VITOTAAL SINT JANS (HYPERICUM) Capsule
50 N06AX25 VOGEL HYPERISAN (HYPERICUM) Druppels
51 N06AX12 WELLBUTRIN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte
52 N06AX21 XERISTAR (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
53 N06AX12 ZYBAN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte