Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CANDESARTAN

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in CANDESARTAN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09CA06 ATACAND (CANDESARTAN) Tablet
C09CA06 CANDESARTAN Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


CANDESARTAN

Aantal meldingen 379
Ernstig 17
Geslacht
Man
Vrouw
133
(35%)
246
(65%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 66
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 1
bloedneus : 5
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 24
kortademigheid : 17
kortademigheid bij inspanning : 2
loopneus : 1
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 8
snurken : 1
stemstoornis : 3
Bloed- en lymfestelsel : 2
Bloedarmoede : 2
Bloedvaten : 37
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeduitstorting : 2
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
fenomeen van Raynaud : 6
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 10
lage bloeddruk : 3
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 4
verhoogde bloeddruk : 6
Hart : 26
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hart ongemak : 1
hartfalen : 1
hartkloppingen : 16
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 2
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 112
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 9
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 3
galbulten : 8
gespikkelde psoriasis : 1
haaruitval : 15
huidaandoening : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 8
huidverkleuring : 2
Jeuk : 17
jeukende huiduitslag : 3
minder haargroei : 1
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 2
overmatig zweten : 16
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 3
psoriasis : 6
reactie op zonlicht : 3
roodheid : 2
rosacea : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 3
Allergic reaction to excipient : 1
hypergevoeligheidsreactie type IV : 1
meervoudige allergieën : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
abces : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
neus-keelontsteking : 1
tandinfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 1
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 59
aften : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige ontlasting : 1
braken : 2
buikklachten : 4
buikpijn : 2
diarree : 6
droge mond : 1
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
groei van het tandvlees : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 3
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 2
tongaandoening : 1
tongoedeem : 1
tongontsteking : 1
Tongue erythema : 1
winderigheid : 3
zachte ontlasting : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 12
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 3
blaasklachten : 1
bloed in de urine : 1
nierfunctie verminderd : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urinegeur abnormaal : 1
urineretentie : 1
vaker urineren : 1
Oog : 18
droog oog : 1
dubbelzien : 1
erytheem van het ooglid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
jeuk aan oog : 2
lichtschuwheid : 1
oogirritatie : 1
oogontsteking : 1
oogzwelling : 1
periorbitale zwelling : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 9
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 3
oorpijn : 2
oorsuizen : 3
Product aanlegenheden : 4
klacht over product : 2
product formuleringsaangelegenheid : 1
product oplosbaarheid abnormaal : 1
Psychisch : 57
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 6
doorslaapstoornis : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 2
hallucinaties : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 4
onrust : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 7
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 6
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 2
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 3
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 81
botpijn : 1
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 21
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 2
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 7
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 28
spierspasmen : 10
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 21
algemene lichamelijke conditie : 2
bloeddruk verlaagd : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 8
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 3
INR verlaagd : 1
rode bloedceltelling verlaagd : 1
witte bloedceltelling verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 137
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 5
het heet hebben : 2
het koud hebben : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 6
koude rillingen : 4
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 6
loopstoornis : 1
malaise : 14
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 22
perifeer oedeem : 4
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 3
roodheid op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 32
vertraagde genezing : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 5
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 8
abnormale gewichtstoename : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 3
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
aandoening van vulva : 1
borstvergroting : 1
geslachtsorgaan bloeding : 1
impotentie : 3
onregelmatige menstruatie : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 109
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 33
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 3
hoofdpijn : 22
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 2
Motorische disfunctie : 1
overmatige gevoeligheid : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 5
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stoornis van het schrijven : 1
tintelingen : 16
trilling/beving (tremor) : 4
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CANDESARTAN

Aantal meldingen 20.442
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.615
(57%)
8.057
(39%)
770
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
135
(1%)
4.436
(22%)
3.927
(19%)
11.239
(55%)
705
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.570
Bloed- en lymfestelsel : 391
Bloedvaten : 2.280
Chirurgische en medische verrichtingen : 135
Congenitale en genetische afwijkingen : 143
Endocrien syteem : 87
Hart : 1.386
Huid- en onderhuid : 3.168
Immuunsysteem : 346
Infecties en parasitaire aandoeningen : 845
Intoxicaties en letsels : 1.785
Lever en galwegen : 370
Maag-darmstelsel : 3.283
Neoplasmata : 222
Nier en urinewegen : 1.629
Oog : 724
Oor en evenwichtsorgaan : 516
Product aanlegenheden : 778
Psychisch : 1.320
Sociale omstandigheden : 94
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.180
Testuitslagen en onderzoeken : 2.297
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.111
Voeding en stofwisseling : 1.624
Voortplantingsstelsel en borsten : 305
Zenuwstelsel : 4.750
Zwangerschap en perinatale periode : 150
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09CA01 COZAAR (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
2 C09CA01 ENTRIZEN (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
3 C09CA01 LOSANOX (LOSARTAN) Filmomhulde tablet
4 C09CA01 LOSARTAN Drank (suspensie), Filmomhulde tablet
5 C09CA02 EPROSARTAN Omhulde tablet
6 C09CA02 TEVETEN (EPROSARTAN) Omhulde tablet
7 C09CA03 DIOVAN (VALSARTAN) Drank, Omhulde tablet
8 C09CA03 VAGRECOR (VALSARTAN) Omhulde tablet
9 C09CA03 VALSARTAN Omhulde tablet
10 C09CA04 APROVEL (IRBESARTAN) Tablet
11 C09CA04 IRBESARTAN Tablet
12 C09CA04 SABERVEL (IRBESARTAN) Tablet
13 C09CA07 DINORTES (TELMISARTAN) Tablet
14 C09CA07 KINZALMONO (TELMISARTAN) Tablet
15 C09CA07 MICARDIS (TELMISARTAN) Tablet
16 C09CA07 TELMISARTAN Tablet
17 C09CA08 OLMESARTAN Filmomhulde tablet
18 C09CA08 OLMETEC (OLMESARTAN) Filmomhulde tablet
19 C09CA09 EDARBI () Tablet