Lareb Databank

Opnieuw zoeken

KUNSTTRANEN EN ANDERE INDIFFERENTE PREPARATEN

Ooggel

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in KUNSTTRANEN EN ANDERE INDIFFERENTE PREPARATEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


KUNSTTRANEN EN ANDERE INDIFFERENTE PREPARATEN

Aantal meldingen 262
Ernstig 4
Geslacht
Man
Vrouw
61
(23%)
201
(77%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 19
bloedneus : 8
Faryngeale zwelling : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 2
loopneus : 2
niezen : 2
orofaryngeale pijn : 1
piepen : 1
Hart : 6
hartkloppingen : 4
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 48
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 3
galbulten : 2
huidirritatie : 1
huiduitslag : 8
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 15
rode huiduitslag : 1
roodheid : 8
verandering haarkleur : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 5
Immuunsysteem : 8
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 5
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 6
ooginfectie : 2
ooglidinfectie : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
Intoxicaties en letsels : 1
kneuzing : 1
Lever en galwegen : 1
galblaaskoliek : 1
Maag-darmstelsel : 35
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 3
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
Gingival discomfort : 1
lipzwelling : 4
maag-darm pijn : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 9
periodontale ontsteking : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tongaandoening : 1
verhemelte zwelling (palatum zwelling) : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 2
Neoplasmata : 1
maligne melanoom oog : 1
Oog : 277
abnormaal gevoel in oog : 1
chalazion : 2
corneadefect : 1
donkere kringen onder ogen : 1
droog oog : 10
dubbelzien : 1
erytheem van het ooglid : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 15
jeuk aan oog : 11
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 7
macula degeneratie : 1
ongemak in het oog : 3
ontsteking oogleden : 1
oogaandoening : 1
oogafscheiding : 10
oogirritatie : 64
oogledenjeuk : 1
ooglidaandoening : 2
ooglidirritatie : 3
ooglidsulcus verdiept : 1
ooglidzwelling : 5
oogontsteking : 5
oogpijn : 44
oogzwelling : 3
periorbitale zwelling : 2
pijn in het ooglid : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 2
rood oog : 21
sclera verkleuring : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 13
traanproductieaandoening : 2
verwijding van de pupillen : 1
vreemd lichaamgevoel in ogen : 4
wazig zien : 22
zwelling van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
zwelling van ooglid : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorpijn : 1
Product aanlegenheden : 13
klacht over product : 4
product kwaliteitsaangelegenheid : 2
product substitutieaangelegenheid : 5
verpakking van product moeilijk te openen : 1
vloeibaar product fysieke aangelegenheid : 1
Psychisch : 4
gestoord denken : 1
onrust : 1
slapeloosheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
histaminespiegel verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 50
aangezichtspijn : 1
Complication associated with device : 1
eczeem op de toedieningsplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
gezichtszwelling : 3
injectieplaatswarmte : 1
irritatie op de toedieningsplaats : 1
koude rillingen : 1
malaise : 2
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 19
pijn : 2
pijn op de aanbrengingsplaats : 2
pijn op de injectieplaats : 1
pruritus op de toedieningsplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 1
verslechtering van de aandoening : 3
zwelling aangezicht : 3
Zenuwstelsel : 51
afwijkend coördinatievermogen : 1
Brain fog : 1
duizeligheid : 8
evenwichtsstoornis : 2
hoofdpijn : 28
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 3
niet kunnen ruiken : 3
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

KUNSTTRANEN EN ANDERE INDIFFERENTE PREPARATEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 S01XA03 NATRIUMCHLORIDE Oogdruppels, Oogzalf
2 S01XA05 EDETINEZUUR Oogdruppels, Oogwassing
3 S01XA08 ACETYLCYSTEINE Oogdruppels
4 S01XA15 ASCORBINEZUUR Oogdruppels
5 S01XA18 CICLOSPORINE Oogdruppels, Oogzalf
6 S01XA18 IKERVIS (CICLOSPORINE) Oogdruppels
7 S01XA19 HOLOCLAR (AUTOLOGE LIMBALE CORNEALE (STAM)CELLEN) Levend weefsel equivalent
8 S01XA19 HOLOCLAR (AUTOLOGE LIMBALE CORNEALE (STAM)CELLEN) Levend weefsel equivalent
9 S01XA21 CYSTADROPS (MERCAPTAMINE) Oogdruppels
10 S01XA21 MERCAPTAMINE Oogdruppels
11 S01XA22 JETREA (OCRIPLASMINE) Oplossing voor injectie / infuus
12 S01XA27 LUXTURNA (VORETIGEEN NEPARVOVEC) Oplossing voor injectie / infuus