Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CARBOPLATINE

Oplossing voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in CARBOPLATINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XA02 CARBOPLATINE Infuus, Oplossing voor infuus
L01XA02 CARBOSIN (CARBOPLATINE) Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


CARBOPLATINE

Aantal meldingen 86
Ernstig 40
Geslacht
Man
Vrouw
16
(19%)
70
(81%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 12
beklemming keel : 1
bronchospasme : 1
Faryngeale zwelling : 2
hik : 1
kortademigheid : 6
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
pancytopenie : 2
Bloedvaten : 5
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bloedvatocclusie : 1
overmatig blozen : 2
vaatspasme : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
beenamputatie : 1
Hart : 3
hartinfarct : 1
hartstilstand : 1
polsloze elektrische activiteit : 1
Huid- en onderhuid : 29
allergische huidontsteking : 1
brandend gevoel van de huid : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 8
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverharding : 1
Jeuk : 4
overmatig zweten : 1
pijn aan de huid : 1
roodheid : 7
vervellen : 1
Immuunsysteem : 25
anafylactische reactie : 7
anafylactische shock : 3
overgevoeligheid : 14
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 18
braken : 3
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 1
ischemische colitis : 1
maagperforatie : 1
misselijkheid : 8
pijn in de bovenbuik : 1
Nier en urinewegen : 2
Acute kidney injury : 1
urineretentie : 1
Oog : 1
refractieaandoening : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 3
bedplassen : 1
Lusteloos : 1
psychotische stoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 11
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsonsteking door jicht : 1
gewrichtspijn : 3
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
bloeddruk verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25
het heet hebben : 1
infuusplaatserytheem : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 3
koude rillingen : 4
malaise : 5
ontsteking op de injectieplaats : 2
perifere zwelling : 1
pijn op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 2
vermoeidheid : 2
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 2
hypofagie : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
bekkenpijn : 1
Zenuwstelsel : 11
beroerte (CVA) : 1
demyeliniserende polyneuropathie : 1
epilepsie : 1
flauwvallen : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 5
toeval (convulsie) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CARBOPLATINE

Aantal meldingen 114.673
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
72.735
(63%)
36.069
(31%)
5.869
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.519
(2%)
28.940
(25%)
53.278
(46%)
28.329
(25%)
1.607
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 13.759
Bloed- en lymfestelsel : 38.874
Bloedvaten : 9.374
Chirurgische en medische verrichtingen : 471
Congenitale en genetische afwijkingen : 280
Endocrien syteem : 587
Hart : 4.979
Huid- en onderhuid : 19.053
Immuunsysteem : 5.813
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7.953
Intoxicaties en letsels : 5.288
Lever en galwegen : 2.202
Maag-darmstelsel : 23.514
Neoplasmata : 5.284
Nier en urinewegen : 3.288
Oog : 1.410
Oor en evenwichtsorgaan : 828
Product aanlegenheden : 113
Psychisch : 2.081
Sociale omstandigheden : 134
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.529
Testuitslagen en onderzoeken : 15.261
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22.643
Voeding en stofwisseling : 6.527
Voortplantingsstelsel en borsten : 388
Zenuwstelsel : 11.741
Zwangerschap en perinatale periode : 109
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XA01 CISPLATINE Oplossing voor infuus
2 L01XA01 PLATOSIN (CISPLATINE) Infuus
3 L01XA03 OXALIPLATINE Infuus, Oplossing voor infuus
4 L01XA03 OXALISIN (OXALIPLATINE) Oplossing voor infuus