Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

CATAFLAM (DICLOFENAC)

Omhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CATAFLAM (DICLOFENAC) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Molen van der M., Diemont W.L. Een patient met zeer ernstige immuunhemolytische anemie veroorzaakt door diclofenac NTVG 2004 148(9):450
5 Molen-Eijgenraam van der M. Hemolytische anemie door diclofenac GeBu 2001 35(7):79
6 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
7 Ramesar C. Intramusculair diclofenac en necrose op de injectieplaats GeBu 2006 40(11)128-129
8 Zweers, P., Hunsel van F. Ook bij lage dosis nsaid’s ernstige reacties mogelijk PW 2014 149(42):12-15
9 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
2 NSAID’s en acetylsalicylzuur worden door zwangere vrouwen gebruikt in het derde trimester 2020
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-8-2020.


DICLOFENAC

Aantal meldingen 2.078
Ernstig 365
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
736
(35%)
1.339
(64%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 123
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademnood : 1
astma : 6
beklemming keel : 1
bijholteaandoening : 1
bloedneus : 9
bronchospasme : 8
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 1
hik : 1
hoesten : 6
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 4
kortademigheid : 54
longaandoening : 1
longbloeding : 1
loopneus : 2
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
orofaryngeale pijn : 7
pijn strottenhoofd : 1
pneumothorax : 1
productieve hoest : 1
snurken : 3
stemloosheid : 1
stemstoornis : 5
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 22
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 3
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
eosinofilie : 1
pancytopenie : 3
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 60
bleekheid : 1
Bloeding : 3
Bloeduitstorting : 11
fenomeen van Raynaud : 3
flauwvallen : 2
geruptureerd aneurysma : 1
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 8
opvlieger : 8
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
trombose : 2
vaatontsteking : 1
veneuze aandoening : 1
verhoogde bloeddruk : 11
wisselende bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 62
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
hartaandoening : 1
hartfalen : 6
hartfalen : 1
hartfalen (linksdecompensatie) : 2
hartinfarct : 3
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 32
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 2
Kounis-syndroom : 1
onregelmatige hartslag : 2
ontsteking van de hartspier : 1
snel hartritme : 5
Huid- en onderhuid : 489
acne : 2
acute febriele neutrofiele dermatose : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 54
blaar : 5
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 3
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 6
erythema multiforme : 2
exfoliatieve dermatitis : 3
galbulten : 51
haaruitval : 24
huidaandoening : 3
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 7
huidreactie : 1
huiduitslag : 75
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (rash papulair) : 4
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 80
jeukende huiduitslag : 20
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 7
nagelafwijking : 3
nagelloslating : 1
nagelverkleuring : 3
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
onychoclasis : 1
overmatig zweten : 32
papel : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 7
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 22
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 29
Stevens-Johnson-syndroom : 2
verandering haartextuur : 2
vervellen : 5
zweer : 1
zweet verkleurd : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 203
anafylactische reactie : 66
anafylactische shock : 72
geneesmiddelenovergevoeligheid : 4
overgevoeligheid : 40
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 20
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 31
blaasontsteking : 1
bronchitis : 2
buikgriep : 1
buikvliesontsteking : 1
chronische neusbijholte ontsteking : 1
faryngitis : 2
gordelroos : 1
huidinfectie door schimmels : 1
onderhuidse ontsteking met afstervend weefsel (necrose) : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 4
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 3
orale infectie : 1
pustuleuze rash : 5
sepsis : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 2
tandinfectie : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
Intoxicaties en letsels : 10
blootstelling via moedermelk : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
incisie hernia : 1
kneuzing : 2
onderhuidse bloeding : 1
postprocedurebloeding : 1
ruptuur pees : 1
tandletsel : 1
val : 1
Lever en galwegen : 37
afwijkende leverfunctie : 10
auto-immuunhepatitis : 1
galblaaskoliek : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 5
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 8
hepatitis cholestatisch : 3
hepatocellulair letsel : 2
leverfalen : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
leverweefselversterf : 1
ontsteking van de galblaas : 1
vergroting van de lever : 1
Maag-darmstelsel : 969
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 26
aandrang voor ontlasting : 3
aften : 17
alvleesklierontsteking : 4
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 5
bloedbraken : 8
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
bloederige diarree : 7
bloederige ontlasting : 10
bloeding van de endeldarm : 17
bloeding vanuit zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
boeren : 12
braken : 54
braken op kinderleeftijd : 1
branderige tong : 4
buikbloeding : 4
buikklachten : 19
buikpijn : 204
colitis ulcerosa : 1
darm-perforatie : 1
darmulcus : 1
Defaecation disorder : 1
diarree : 148
droge mond : 12
dunne darmperforatie : 1
endeldarmontsteking (proctitis ulcerosa) : 1
ernstige ontsteking mondholte (necrotiserende stomatitis) : 1
frequente darmbewegingen : 2
gastro-intestinale perforatie : 1
gestoorde beweging van slokdarm : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 6
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
ingewandenischemie : 1
ischemische colitis : 1
lipaandoening : 3
lipzwelling : 14
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 15
maag-darm pijn : 6
maagklachten : 16
maagontsteking : 5
maagperforatie : 4
maagzweer : 2
maagzweer : 1
maagzweerbloeding : 3
maagzweerperforatie : 1
misselijkheid : 137
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 21
obstructie van de darm : 1
oedeem mond : 2
oesofaguspijn : 1
ontkleurde ontlasting : 1
ontkleuring slijmvlies maag-darmstelsel : 1
ontsteking mondholte : 19
ontsteking van de dikke darm : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 3
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 6
pijn in de bovenbuik : 35
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
regurgitatie : 2
slijmerige stoelgangen : 1
slikken pijnlijk : 2
tandaandoening : 1
tanden bros : 1
tandglazuurafwijking : 1
tandpijn : 5
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 4
tongaandoening : 2
tongoedeem : 10
tongontsteking : 5
tongverkleuring : 2
verkleurde ontlasting : 6
verstopping : 1
winderigheid : 11
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 18
zweertje in de mond : 4
zwelling in mond : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 2
acute lymfocytaire leukemie : 1
nierkanker : 1
Nier en urinewegen : 83
aandoening urinelozing : 4
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 12
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 8
mictiefrequentie afgenomen : 1
nefrotisch syndroom : 3
nierfalen : 12
nierfunctie verminderd : 9
nierkoliek : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
tubulo-interstitiële nefritis : 6
uitblijven van urineproductie : 2
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 5
vaak plassen : 3
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 5
verminderde urineafscheiding : 3
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 103
afsluiting netvliesader : 1
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
cornea-aandoening : 1
droog oog : 1
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 2
dubbelzien : 8
gezichtsvermogen afgenomen : 20
glaucoom : 1
jeuk aan oog : 2
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 2
ongemak in het oog : 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 3
oogirritatie : 4
ooglidzwelling : 3
oogoedeem : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 6
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
rood oog : 6
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 4
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 25
Oor en evenwichtsorgaan : 43
doofheid : 5
doofheid bilateraal : 1
draaiduizeligheid : 7
oorpijn : 1
oorsuizen : 22
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 6
Psychisch : 166
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormale dromen : 4
achtervolgingswaan : 4
agressie : 4
angst : 15
anhedonie : 1
Apathisch : 1
dagdromen : 1
depressie : 13
depressieve stemming : 10
Derealisatie : 4
desoriëntatie : 3
dissociatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 2
emotionele stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 11
ijlen : 1
Lusteloos : 1
manie : 1
nachtmerrie : 12
onrust : 10
paniekaanval : 3
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 3
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 3
schuldgevoel : 1
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 17
stemmingswisselingen : 3
stotteren : 1
symptoom van depressie : 1
uitgelaten stemming : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 6
voortijdige ejaculatie : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 59
artrose : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 9
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
osteitis : 1
peesontsteking : 3
pijn in arm of been : 4
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 7
spierspasmen : 15
spierstijfheid : 1
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 6
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 49
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 6
bloeddruk verlaagd : 4
bloedingstijd verlengd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
eiwit urine aanwezig : 1
gewicht verhoogd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 4
hartfrequentie abnormaal : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 2
INR verhoogd : 1
INR verlaagd : 1
kristalneerslag aantoonbaar in de urine : 1
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
natrium bloed verlaagd : 1
nierfunctietest abnormaal : 1
tumor-markertest : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymen : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 308
aangezichtspijn : 1
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 2
cyste : 1
dorst : 6
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 3
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 24
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 12
griepachtige verschijnselen : 3
hartdood : 1
het heet hebben : 5
het koud hebben : 4
honger : 1
huilen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatsanesthesie : 1
injectieplaatsverharding : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 19
koude rillingen : 13
lichaamszwakte : 8
malaise : 22
oedeem : 21
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 8
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 18
perifeer oedeem : 23
perifere zwelling : 9
pijn : 8
pijn in de borstkas : 14
pijn op de injectieplaats : 1
poliep : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
reactie op de injectieplaats : 2
reactie op de plaats van toediening : 1
schuimbekken : 1
slijmvliesonsteking : 1
statisch oedeem : 1
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
verminderde werkzaamheid : 4
vermoeidheid : 27
verslechtering van de aandoening : 3
vertraagde genezing : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 4
zwelling aangezicht : 10
Voeding en stofwisseling : 36
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 8
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
lactose-intolerantie : 1
toegenomen eetlust : 6
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 11
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 28
aandoening van vulva : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstaandoening : 1
borstvergroting : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 3
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 4
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
penisaandoening : 1
samentrekking van de baarmoeder : 1
tepelpijn : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale droogheid : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 5
Zenuwstelsel : 415
aandachtstoornis : 5
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 5
branderig gevoel : 4
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 109
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 3
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 23
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 3
hersenbloeding : 2
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 57
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
Hyperresponsief voor stimuli : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
migraine : 1
minder smaak : 1
ontsteking oogzenuw : 1
overactiviteit : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 61
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 9
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 5
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
tintelingen : 38
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 12
tongverlamming : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 14
verandering reukvermogen : 1
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 7
verstoorde smaak : 10
volledige verlamming : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DICLOFENAC

Aantal meldingen 121.136
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
68.801
(57%)
47.562
(39%)
4.773
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.657
(1%)
23.838
(20%)
53.311
(44%)
38.825
(32%)
3.505
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.755
Bloed- en lymfestelsel : 3.003
Bloedvaten : 4.522
Chirurgische en medische verrichtingen : 481
Congenitale en genetische afwijkingen : 183
Endocrien syteem : 85
Hart : 3.035
Huid- en onderhuid : 43.516
Immuunsysteem : 8.298
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.641
Intoxicaties en letsels : 10.140
Lever en galwegen : 2.685
Maag-darmstelsel : 27.034
Neoplasmata : 353
Nier en urinewegen : 4.495
Oog : 12.252
Oor en evenwichtsorgaan : 1.071
Product aanlegenheden : 952
Psychisch : 3.125
Sociale omstandigheden : 188
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.611
Testuitslagen en onderzoeken : 4.548
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23.785
Voeding en stofwisseling : 1.664
Voortplantingsstelsel en borsten : 562
Zenuwstelsel : 10.199
Zwangerschap en perinatale periode : 154
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M01AB01 INDOCID (INDOMETACINE) Capsule met gereguleerde afgifte
2 M01AB01 INDOMETACINE Capsule, Zetpil
3 M01AB02 SULINDAC Overige toedieningsvormen
4 M01AB03 TOLMETINE Overige toedieningsvormen
5 M01AB16 ACECLOFENAC Omhulde tablet
6 M01AB16 BIOFENAC (ACECLOFENAC) Omhulde tablet
7 M01AB55 ARTHROTEC (DICLOFENAC/MISOPROSTOL) Tablet met gereguleerde afgifte
8 M01AB55 DICLOFENAC/MISOPROSTOL Tablet met gereguleerde afgifte