Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CISAPRIDE

Overige toedieningsvormen

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CISAPRIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A03FA02 CISAPRIDE Overige toedieningsvormen

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Heeringa M, Pulles Heintzberger C.F.M, van Puijenbroek E.P, Verduijn M.M Verlenging van de QTc-tijd bij een pasgeborene tijdens gebruik van cisapride Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1999 143(42):2108-11 Download publicatie

2 Schouten S.L.N.M, Heeringa M Cisapride (Prepulsid): QT-intervalverlenging en hartritmestoornissen. Geneesmiddelenbulletin 2000 34(5):62 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Cisapride and cardiac arrhythmia: what advice should be given on the frequency of ECG-check? 2004 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-6-2022.


CISAPRIDE

Aantal meldingen 189
Ernstig 12
Geslacht
Man
Vrouw
54
(29%)
135
(71%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
hoesten : 1
kortademigheid : 5
sputum toegenomen : 1
Bloedvaten : 4
Bloeduitstorting : 1
overmatig blozen : 2
vaatvernauwing : 1
Hart : 12
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 2
onregelmatige hartslag : 4
Huid- en onderhuid : 17
angio-oedeem : 1
eczeem : 1
galbulten : 3
haaruitval : 1
huiduitslag : 3
Jeuk : 4
overmatig zweten : 3
rode huiduitslag : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
faryngitis : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 2
Maag-darmstelsel : 80
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 2
buikpijn : 11
diarree : 35
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 7
pijn in de bovenbuik : 3
tintelingen mond : 2
tongverkleuring : 2
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 19
nachtelijke urinelozing : 2
nierpijn : 1
urine-incontinentie : 1
vaker urineren : 15
Oog : 7
accomodatiestoornis ooglens : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogaandoening : 1
oogpijn : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 2
Psychisch : 10
Apathisch : 1
depressie : 1
dissociatie : 1
hallucinaties : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
onrust : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
verwarde toestand : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
botpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 9
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 3
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 2
urineanalyse abnormaal : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 18
gezichtszwelling : 4
huilen : 2
malaise : 2
onttrekkingssyndroom : 1
perifeer oedeem : 4
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 1
vertraging van de ontwikkeling : 1
Voeding en stofwisseling : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 2
vaginale bloeding : 1
Zenuwstelsel : 64
duizeligheid : 12
een verlaagde spierspanning : 1
flauwvallen : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 32
migraine : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid pasgeborene : 1
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verhoogde spanning : 2
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CISAPRIDE

Aantal meldingen 8.406
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.871
(58%)
3.036
(36%)
499
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
14
(0%)
5.603
(67%)
264
(3%)
2.150
(26%)
375
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingen



Ademhalingsstelsel en borstkas : 683
Bloed- en lymfestelsel : 181
Bloedvaten : 384
Chirurgische en medische verrichtingen : 48
Congenitale en genetische afwijkingen : 15
Endocrien syteem : 38
Hart : 2.435
Huid- en onderhuid : 664
Immuunsysteem : 56
Infecties en parasitaire aandoeningen : 290
Intoxicaties en letsels : 220
Lever en galwegen : 191
Maag-darmstelsel : 1.880
Neoplasmata : 56
Nier en urinewegen : 359
Oog : 214
Oor en evenwichtsorgaan : 63
Product aanlegenheden : 3
Psychisch : 907
Sociale omstandigheden : 9
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 262
Testuitslagen en onderzoeken : 1.392
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.191
Voeding en stofwisseling : 338
Voortplantingsstelsel en borsten : 121
Zenuwstelsel : 1.957
Zwangerschap en perinatale periode : 24
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A03FA01 METOCLOPRAMIDE Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet, Zetpil
2 A03FA01 PRIMPERAN (METOCLOPRAMIDE) Drank, Injectievloeistof, Zetpil
3 A03FA03 DOMPERIDON Smelttablet, Zetpil
4 A03FA03 MAAGKLACHTEN EN MISSELIJKHEID (DOMPERIDON) Tablet
5 A03FA03 MOTILIUM (DOMPERIDON) Drank (suspensie)
6 A03FA03 PERIDON (DOMPERIDON) Zetpil
7 A03FA05 LITICAN () Injectie, Tablet