Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CISPLATINE

Infuus, Oplossing voor infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in CISPLATINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XA01 CISPLATINE Oplossing voor infuus
L01XA01 PLATOSIN (CISPLATINE) Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Cisplatin and cerebral infarction 2008 Signals document

2 Cisplatin and peripheral arterial thromboembolic events 2015 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


CISPLATINE

Aantal meldingen 78
Ernstig 54
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
44
(56%)
33
(42%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 10
bloedneus : 1
hik : 2
kortademigheid : 2
longembolie : 1
productieve hoest : 1
schadelijk effect op de long : 2
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
febriele neutropenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 21
afsterven van weefsel (necrose) door zuurstoftekort : 3
aortatrombose : 1
arteriële occlusieve ziekte : 4
arteriële trombose : 2
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
hypertensieve crisis : 1
lage bloeddruk : 1
perifere arterie trombose : 4
slechte perifere circulatie : 1
trombose : 2
trombose ader : 1
Endocrien syteem : 2
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 2
Hart : 4
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartspieraandoening : 1
Huid- en onderhuid : 12
acne : 1
acute febriele neutrofiele dermatose : 1
angio-oedeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
galbulten : 1
haaruitval : 1
huidreactie : 1
huidverkleuring : 1
overmatig zweten : 1
pijn aan de huid : 1
roodheid : 1
verandering haarkleur : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
lekkage van gal na verrichting : 1
maag-darm-anastomoselek : 1
Maag-darmstelsel : 7
aandoening maag-darmstelsel : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
ingewandenischemie : 1
misselijkheid : 3
pneumatosis intestinalis : 1
Neoplasmata : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 13
Acute kidney injury : 2
nierfalen : 3
nierfunctie verminderd : 3
nierinfarct : 1
nierontsteking : 1
nierzoutverliessyndroom : 1
urogenitaal fistel : 1
verzuring van het bloed door functiestoornis de nierbuisjes (renal tubular acidosis) : 1
Oog : 5
ongemak in het oog : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 6
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 1
ototoxiciteit : 1
slechthorendheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
bloed creatine verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
elektrocardiogramverandering : 1
myocardnecrosemarker verhoogd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5
geneesmiddelinteractie : 1
pijn in de borstkas : 3
vermoeidheid : 1
Voeding en stofwisseling : 4
jicht : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
type 1 diabetes mellitus : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Zenuwstelsel : 18
beroerte (CVA) : 1
cognitieve aandoening : 1
coma door hoog glucose gehalte bij diabetes mellitus : 1
duizeligheid : 2
herseninfarct : 4
hersenstaminfarct : 1
hoofdpijn : 1
ischemisch cerebraal infarct : 1
niet kunnen ruiken : 1
perifere zenuwpijn : 2
Toxic leukoencephalopathy : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CISPLATINE

Aantal meldingen 125.821
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
52.772
(42%)
67.447
(54%)
5.602
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.153
(1%)
22.225
(18%)
81.728
(65%)
19.889
(16%)
826
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.226
Bloed- en lymfestelsel : 45.988
Bloedvaten : 5.484
Chirurgische en medische verrichtingen : 379
Congenitale en genetische afwijkingen : 226
Endocrien syteem : 425
Hart : 3.449
Huid- en onderhuid : 10.309
Immuunsysteem : 1.619
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7.361
Intoxicaties en letsels : 3.706
Lever en galwegen : 1.959
Maag-darmstelsel : 33.121
Neoplasmata : 3.730
Nier en urinewegen : 6.160
Oog : 901
Oor en evenwichtsorgaan : 1.946
Product aanlegenheden : 103
Psychisch : 1.734
Sociale omstandigheden : 138
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.753
Testuitslagen en onderzoeken : 17.465
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19.584
Voeding en stofwisseling : 10.839
Voortplantingsstelsel en borsten : 338
Zenuwstelsel : 9.777
Zwangerschap en perinatale periode : 111
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XA02 CARBOPLATINE Infuus, Oplossing voor infuus
2 L01XA02 CARBOSIN (CARBOPLATINE) Oplossing voor infuus
3 L01XA03 OXALIPLATINE Infuus, Oplossing voor infuus
4 L01XA03 OXALISIN (OXALIPLATINE) Oplossing voor infuus