Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CLOZAPINE

Drank, Drank (suspensie), Injectievloeistof, Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in CLOZAPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AH02 CLOZAPINE Drank, Drank (suspensie), Injectievloeistof, Tablet
N05AH02 LEPONEX (CLOZAPINE) Tablet
N05AH02 ZAPONEX (CLOZAPINE) Smelttablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Heeringa M, Beurskens R, Schouten W, Verduijn M.M Elevated plasma levels of clozapine after concomitant use of fluvoxamine Pharm World Sci 1999 21 DOI
2 Heeringa M, Beurskens R, Schouten W, Verduijn M.M Interactie van clozapine en fluvoxamine (abstract) Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2000 144(1):49 Download publicatie

3 van der Molen-Eigenraam M, Blanken-Meijs J.T.H.M, Heeringa M, van Grootheest A.C Delirium door stijging van clozapinespiegels tijdens ontstekingsreactie Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2001 145(9):427-430 Download publicatie

4 de Bruin G.J, Bac D.J, van Puijenbroek E.P, van der Klooster J.M Syndroom van Ogilvie als bijwerking van clozapine Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2009 2009;153:B437 Download publicatie

5 van Puijenbroek EP, van Grootheest AC Bijwerkingen, handvaten in de praktijk Bijblijven 2008 24
6 van Grootheest AC, van Puijenbroek EP Geneesmiddelenbewaking in Nederland Bijblijven 2008 24
7 de Jong L, van Puijenbroek E.P Ejaculatiestoornissen bij het gebruik van antipsychotica Psyfar 2015 10(3):45-50
8 Jessurun N.T, Derijks H.J, van Marum R.J, Jongkind A, Giraud E.L, van Puijenbroek E.P, Grootens K.P Body weight gain in clozapine-treated patients: Is norclozapine the culprit? 2021 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Infections can increase clozapine levels, resulting in delirium: an update 2004 Signals document

2 Clozapine, olanzapine and rhabdomyolysis 2004 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-3-2023.


CLOZAPINE

Aantal meldingen 373
Ernstig 186
Geslacht
Man
Vrouw
236
(63%)
137
(37%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 33
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademstilstand : 1
astma : 1
bloedneus : 1
bronchospasme : 1
hoesten : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 3
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 6
longontsteking : 1
longvliesontsteking : 2
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 2
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
pleurale effusie : 2
slaap apneu syndroom : 1
snelle ademhaling : 1
snurken : 3
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 80
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 21
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 6
Bloedarmoede : 1
eosinofilie : 3
leukocytose : 1
Normocytic anaemia : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
trombocytose : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 33
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 5
Bloedvaten : 29
bekkenvene trombose : 1
embolie : 1
flauwvallen : 4
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 8
lage bloeddruk bij opstaan : 3
trombose ader : 3
verhoogde bloeddruk : 8
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 58
abnormale vochtophoping hartzakje : 1
Adams-stokes aanvallen : 1
congestieve cardiomyopathie : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 5
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 8
hartstilstand : 3
Myopericarditis : 1
onregelmatige hartslag : 4
ontsteking hartzakje : 2
ontsteking van de hartspier : 12
onvoldoende werking van de rechter harthelft (hartfalen) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 13
Huid- en onderhuid : 14
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
eczeem : 1
haaruitval : 1
huiduitslag : 3
Jeuk : 1
jeukende huiduitslag : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 2
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
aspiratiepneumonie : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
longontsteking : 4
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 2
Intoxicaties en letsels : 6
opzettelijke overdosis : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
productafleveringsfout : 1
ruptuur pees : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
vergiftiging : 1
Lever en galwegen : 9
afwijkende leverfunctie : 3
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 2
hepatocellulair letsel : 2
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 78
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 2
braken : 7
branderige tong : 1
buikbloeding : 1
buikklachten : 2
buikpijn : 3
burning mouth-syndroom : 1
darmobstructie (ileus) : 1
darmobstructie (paralytische ileus) : 8
diarree : 6
droge mond : 2
eosinofiele colitis : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
Intestinal pseudo-obstruction : 2
ischemische colitis : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lipaandoening : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 1
megacolon : 1
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 6
ontsteking van de dikke darm : 3
vergroting speekselklier : 1
verhard deel ontlasting (fecaloom) : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 10
verminderde maaglediging : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
zuurbranden : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 2
goedaardig vetgezwel : 1
myeloïde leukemie : 1
Nier en urinewegen : 16
Acute kidney injury : 1
incontinentie : 1
nierfunctie verminderd : 3
tubulo-interstitiële nefritis : 2
urine-incontinentie : 5
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 2
vaker urineren : 1
Oog : 7
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogpijn : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
wagenziekte : 1
Psychisch : 50
abnormaal gedrag : 1
achterdochtigheid : 1
agressie : 1
Apathisch : 1
bedplassen : 5
brassend eten : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 3
dissociatieve stoornis : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 3
katatonie : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 1
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 1
slaapstoornis : 2
stotteren : 1
symptoom van depressie : 1
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 7
voedingsprobleem : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 1
zelfmoordpoging : 2
Sociale omstandigheden : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 17
dwangstand van het hoofd : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
kaakklem : 1
mobiliteit verminderd : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 4
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 48
afwijkend ECG : 1
amylase verhoogd : 1
antipsychoticaspiegel verlaagd : 1
BSE verhoogd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 3
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 6
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verhoogd : 1
intelligentietest : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lipiden verhoogd : 1
metamyelocytentelling : 1
myoglobine urine : 1
reticulocytentelling verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 10
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 51
controleverlies van benen : 1
geneesmiddelinteractie : 12
griepachtige verschijnselen : 1
honger : 1
koorts : 8
lage lichaamstemperatuur : 1
loopstoornis : 2
malaise : 2
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 5
pijn in de borstkas : 2
plotselinge hartdood : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 7
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 21
diabetes mellitus : 6
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
metabolisch syndroom : 1
overgewicht : 1
resistentie tegen insuline : 1
toegenomen eetlust : 3
type 2 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 3
verminderde eetlust : 1
zwaarlijvigheid : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 24
impotentie : 3
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 13
penisblaar : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
uitblijven zaadlozing : 4
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 2
Zenuwstelsel : 80
aandachtstoornis : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 6
Cerebral venous sinus thrombosis : 1
cognitieve aandoening : 2
coma : 2
drop attacks : 1
duizeligheid : 5
dyskinesie : 3
evenwichtsstoornis : 1
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 3
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 3
hoofdpijn : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
maligne neuroleptica syndroom : 3
migraine : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 11
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 5
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 3
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 3
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 5
verminderd bewustzijn : 4
verstoorde smaak : 1
zenuwstelselaandoening : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
groot voor zwangerschapsduur baby : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLOZAPINE

Aantal meldingen 194.166
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
68.606
(35%)
112.834
(58%)
12.726
(7%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
254
(0%)
77.205
(40%)
14.885
(8%)
83.205
(43%)
18.617
(10%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 10.051
Bloed- en lymfestelsel : 54.420
Bloedvaten : 8.767
Chirurgische en medische verrichtingen : 8.457
Congenitale en genetische afwijkingen : 346
Endocrien syteem : 488
Hart : 21.593
Huid- en onderhuid : 3.200
Immuunsysteem : 472
Infecties en parasitaire aandoeningen : 18.740
Intoxicaties en letsels : 13.865
Lever en galwegen : 3.367
Maag-darmstelsel : 18.515
Neoplasmata : 5.409
Nier en urinewegen : 4.349
Oog : 1.054
Oor en evenwichtsorgaan : 261
Product aanlegenheden : 313
Psychisch : 19.434
Sociale omstandigheden : 865
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.211
Testuitslagen en onderzoeken : 55.898
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 36.089
Voeding en stofwisseling : 6.593
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.136
Zenuwstelsel : 28.664
Zwangerschap en perinatale periode : 285
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AH03 OLANZAPINE Smelttablet, Tablet
2 N05AH03 ZYPADHERA (OLANZAPINE) Poeder voor injectie
3 N05AH03 ZYPREXA (OLANZAPINE) Poeder injectievloeistof, Smelttablet
4 N05AH04 QUETIAPINE Filmomhulde tablet, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
5 N05AH04 SEROQUEL (QUETIAPINE) Filmomhulde tablet, Tablet met gereguleerde afgifte