Lareb Databank

Opnieuw zoeken

SECUKINUMAB

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in SECUKINUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AC10 COSENTYX (SECUKINUMAB) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-5-2023.


SECUKINUMAB

Aantal meldingen 82
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
33
(40%)
49
(60%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 16
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 3
kortademigheid : 5
longembolie : 1
loopneus : 1
neusverstopping : 1
pharynxaandoening : 1
prikkeling voorhoofdsholten : 1
sputum verkleurd : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 3
lage bloeddruk : 1
trombose ader : 2
Hart : 2
hartkloppingen : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 25
acne : 1
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 2
haaruitval : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
nachtzweten : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overmatig zweten : 1
papel : 1
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
immunodeficiëntie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 23
candida infectie slokdarm : 1
Candida-infectie : 2
faryngitis : 1
Haemophilus-pneumonie : 1
huidinfectie : 1
humaan herpesvirus-6-infectie : 1
infectie van het oor : 1
infectieuze pleurale effusie : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 2
oesofagitis door schimmels : 1
oftalmische herpes zoster : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 2
orale schimmelinfectie : 1
schimmelinfectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
virale encefalitis : 1
Intoxicaties en letsels : 2
medicatiefout : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
leverpijn : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 29
aften : 2
braken : 1
branderige tong : 1
buikpijn : 2
colitis ulcerosa : 2
diarree : 5
dyschezie : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 3
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
ziekte van Crohn : 2
Neoplasmata : 2
haarfollikeltumor benigne : 1
longkanker metastase : 1
Oog : 4
droog oog : 1
ontsteking oogleden : 2
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
medisch hulpmiddel niet-effectief : 1
Psychisch : 2
onrust : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
gewrichtspijn : 2
gewrichtszwelling : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 4
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 17
injectieplaatshematoom : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 2
malaise : 3
oedeem : 1
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 7
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 11
duizeligheid : 3
hoofdpijn : 6
tintelingen : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SECUKINUMAB

Aantal meldingen 124.918
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
69.752
(56%)
48.987
(39%)
6.179
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.187
(1%)
95.861
(77%)
4.706
(4%)
22.625
(18%)
539
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.206
Bloed- en lymfestelsel : 1.022
Bloedvaten : 2.404
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.660
Congenitale en genetische afwijkingen : 118
Endocrien syteem : 286
Hart : 1.798
Huid- en onderhuid : 35.362
Immuunsysteem : 3.479
Infecties en parasitaire aandoeningen : 26.003
Intoxicaties en letsels : 27.149
Lever en galwegen : 848
Maag-darmstelsel : 13.399
Neoplasmata : 2.285
Nier en urinewegen : 1.613
Oog : 2.447
Oor en evenwichtsorgaan : 1.390
Product aanlegenheden : 5.184
Psychisch : 5.436
Sociale omstandigheden : 216
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21.343
Testuitslagen en onderzoeken : 6.775
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 57.147
Voeding en stofwisseling : 2.201
Voortplantingsstelsel en borsten : 907
Zenuwstelsel : 10.652
Zwangerschap en perinatale periode : 361
Vergelijkbare geneesmiddelen