Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

CRINONE (PROGESTERON)

Gel voor vaginaal gebruik

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CRINONE (PROGESTERON) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03DA04 CRINONE (PROGESTERON) Gel voor vaginaal gebruik
G03DA04 CYCLOGEST (PROGESTERON) Vaginale zetpil
G03DA04 LUTINUS (PROGESTERON) Tablet voor vaginaal gebruik
G03DA04 PROGESTERON Creme
G03DA04 UTROGESTAN (PROGESTERON) Capsule, Capsule voor vaginaal gebruik

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-6-2020.


PROGESTERON

Aantal meldingen 112
Ernstig 16
Geslacht
Man
Vrouw
5
(4%)
107
(96%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
kortademigheid : 6
neusverstopping : 1
Bloedvaten : 5
arteriële aandoening : 1
lage bloeddruk : 1
Shock symptom : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 6
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 4
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 32
acne : 2
angio-oedeem : 2
droge huid : 2
galbulten : 3
haaruitval : 3
huidkloven : 1
huiduitslag : 5
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 2
pigmentatieaandoening : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
zwangerschapsmasker : 1
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 3
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 1
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
middenoorontsteking : 1
orale candida infectie : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 7
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 3
Product use in unapproved indication : 1
Producttoedieningsfout : 1
wervelkolomfractuur : 1
Maag-darmstelsel : 38
aandoening maag-darmstelsel : 1
alvleesklierontsteking : 1
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 2
droge mond : 1
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 9
obstipatie, verstopping : 3
opgezette buik : 6
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 3
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
winderigheid : 2
Neoplasmata : 3
borstkanker vrouw : 1
goedaardig klierweefselgezwel van de lever (leveradenoom) : 1
tumorbloeding : 1
Oog : 8
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 1
oogzwelling : 1
scherpzien gereduceerd : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 2
product etiketaangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 23
abnormale dromen : 4
agressie : 1
autismespectrumstoornis : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 4
emotionele labiliteit : 1
Lusteloos : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 1
wanhoopsgevoel : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
artrose : 1
fibromyalgie : 1
gewrichtszwelling : 2
mobiliteit verminderd : 1
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstelselpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
gewicht verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
vitamine B6 verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 36
erytheem op de toedieningsplaats : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 2
het heet hebben : 1
huidontsteking op de injectieplaats : 1
koorts : 1
laceratie op toedieningsplaats : 1
onverwacht effect : 3
papels op de toedieningsplaats : 1
perifeer oedeem : 3
pijn in de borstkas : 1
pruritus op de toedieningsplaats : 2
reactie op de plaats van toediening : 1
vermoeidheid : 14
Voeding en stofwisseling : 3
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypervitaminose : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 24
bekkenpijn : 2
bloedingen na de menopauze : 1
borstaandoening : 1
borstpijn : 4
borstvergroting : 1
genitale uitslag : 1
gevoelige borsten : 2
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
overstimulatie eierstokken : 1
symptomen overgang : 1
tepelaandoening : 1
tepelvloed : 1
vaginale afscheiding : 3
vaginale droogheid : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 42
aandachtstoornis : 3
beroerte (CVA) : 1
duizeligheid : 15
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 7
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
perifere zenuwpijn : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 3
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 4
foetale dood : 2
spontane miskraam : 1
voortijdige bevalling : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

PROGESTERON

Aantal meldingen 8.641
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.169
(95%)
184
(2%)
288
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
59
(1%)
4.458
(52%)
1.664
(19%)
2.416
(28%)
44
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 359
Bloed- en lymfestelsel : 57
Bloedvaten : 416
Chirurgische en medische verrichtingen : 92
Congenitale en genetische afwijkingen : 161
Endocrien syteem : 28
Hart : 233
Huid- en onderhuid : 1.418
Immuunsysteem : 211
Infecties en parasitaire aandoeningen : 325
Intoxicaties en letsels : 975
Lever en galwegen : 112
Maag-darmstelsel : 1.084
Neoplasmata : 937
Nier en urinewegen : 85
Oog : 237
Oor en evenwichtsorgaan : 155
Product aanlegenheden : 195
Psychisch : 677
Sociale omstandigheden : 33
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 364
Testuitslagen en onderzoeken : 478
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.392
Voeding en stofwisseling : 114
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.666
Zenuwstelsel : 1.536
Zwangerschap en perinatale periode : 661
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03DA02 MEDROXYPROGESTERON Tablet
2 G03DA02 PROVERA (MEDROXYPROGESTERON) Tablet
3 G03DA03 HYDROXYPROGESTERON Injectie
4 G03DA03 LENTOGEST (HYDROXYPROGESTERON) Injectievloeistof
5 G03DA03 PROLUTON DEPOT (HYDROXYPROGESTERON) Injectievloeistof