Lareb Databank

Opnieuw zoeken

OESTROGENEN, GECONJUGEERD

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OESTROGENEN, GECONJUGEERD behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03CA57 DAGYNIL (OESTROGENEN GECONJUGEERD) Tablet
G03CA57 OESTROGENEN GECONJUGEERD Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


OESTROGENEN, GECONJUGEERD

Aantal meldingen 50
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
0
(0%)
50
(100%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Bloed- en lymfestelsel : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 3
overmatig blozen : 1
trombose ader : 1
vaatverwijding : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 3
Huid- en onderhuid : 12
haaruitval : 5
huiduitslag : 1
Jeuk : 2
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 1
zwangerschapsmasker : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 14
alvleesklierontsteking : 1
braken : 1
buikpijn : 2
caries tanden : 1
diarree : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 1
pijn in de bovenbuik : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
borstkanker vrouw : 1
Oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
ooraandoening : 1
Psychisch : 4
abnormale dromen : 1
nachtmerrie : 1
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
gewicht verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6
gegeneraliseerd oedeem : 1
gezichtszwelling : 1
oedeem : 1
onverwacht effect : 2
statisch oedeem : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
bekkenbodempijn : 1
borstpijn : 2
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
melkafscheiding : 1
Zenuwstelsel : 11
bewegingsdrang (chorea) : 1
duizeligheid : 2
epilepsie : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
tintelingen : 2
toeval (convulsie) : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OESTROGENEN, GECONJUGEERD

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03CA01 ACELYN (ETHINYLESTRADIOL) Tablet
2 G03CA01 ETHINYLESTRADIOL Tablet
3 G03CA01 ETHINYLESTRADIOL ACE (ETHINYLESTRADIOL) Tablet
4 G03CA01 SEASONIQUE (ETHINYLESTRADIOL) Tablet
5 G03CA03 CETURA (ESTRADIOL) Tablet
6 G03CA03 ESTRADERM TTS (ESTRADIOL) Pleister
7 G03CA03 ESTRADIOL Capsule, Creme, Pleister, Tablet
8 G03CA03 ESTROFEM (ESTRADIOL) Tablet
9 G03CA03 FEMOSTON (ESTRADIOL) Tablet
10 G03CA03 LENZETTO (ESTRADIOL) Spray
11 G03CA03 MENO IMPLANT () Implantatietablet
12 G03CA03 NOVOFEM () Tablet
13 G03CA03 OESTRODOSE (ESTRADIOL) Gel
14 G03CA03 OESTROGEL (ESTRADIOL) Gel
15 G03CA03 PROGYNOVA (ESTRADIOL) Tablet
16 G03CA03 QLAIRA (ESTRADIOL) Tablet
17 G03CA03 SYSTEN (ESTRADIOL) Pleister
18 G03CA03 TRISEQUENS (ESTRADIOL) Tablet
19 G03CA03 VAGIFEM (ESTRADIOL) Tablet voor vaginaal gebruik
20 G03CA03 VAGIRUX (ESTRADIOL) Tablet voor vaginaal gebruik
21 G03CA03 ZUMENON (ESTRADIOL) Tablet
22 G03CA04 ESTRIOL Creme, Tablet, Vaginale zetpil
23 G03CA04 SYNAPAUSE E3 (ESTRIOL) Creme voor vaginaal gebruik, Tablet, Vaginale zetpil
24 G03CA53 ESTRIOL/ESTRADIOL Gel