Lareb Databank

Opnieuw zoeken

MICONAZOL

Gel

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MICONAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A01AB09 DAKTARIN (MICONAZOL) Gel

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 17-8-2022.


MICONAZOL

Aantal meldingen 130
Ernstig 18
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
35
(27%)
94
(72%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 31
asfyxie : 1
astma : 2
beklemming keel : 1
Faryngeale zwelling : 1
hik : 2
hoesten : 1
irritatie keel : 2
kortademigheid : 9
orofaryngeale pijn : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
verstikking : 8
Bloedvaten : 5
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
flauwvallen : 2
opvlieger : 1
vaatverwijding : 1
Huid- en onderhuid : 25
acne : 1
angio-oedeem : 1
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
galbulten : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 3
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 2
luierdermatitis : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
Pustule : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
Maag-darmstelsel : 85
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 4
boeren : 2
braken : 6
braken op kinderleeftijd : 1
branderige tong : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 1
diarree : 6
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
Gingival discomfort : 1
Lip erythema : 1
lipzwelling : 5
maagklachten : 2
misselijkheid : 11
mondaandoening : 1
mondslijmvliesexfoliatie : 1
obstipatie, verstopping : 1
oesofaguspijn : 1
ontkleuring slijmvlies maag-darmstelsel : 1
ontsteking mondholte : 3
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de mond : 1
regurgitatie : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
tintelingen mond : 1
tong droog : 1
Tongue discomfort : 3
Tongue erythema : 2
tongverkleuring : 4
verval van tandvlees : 1
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 3
Oog : 3
oogpijn : 2
rood oog : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorongemak : 1
Psychisch : 3
paniekreactie : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 3
pees pijn : 1
Spierpijn : 4
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 9
creatinefosfokinase verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 3
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 21
geneesmiddelinteractie : 5
koude rillingen : 2
malaise : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
perifeer oedeem : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
rash op de toedieningsplaats : 1
slijmvliesdroogheid : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
genitale blaar : 1
genitale uitslag : 1
Zenuwstelsel : 32
aandachtstoornis : 1
duizeligheid : 2
epilepsie : 1
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 3
migraine : 1
minder smaak : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 3
Smaakstoornis : 6
smaakverlies : 7
tintelingen : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MICONAZOL

Aantal meldingen 13.792
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.140
(88%)
1.343
(10%)
309
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
49
(0%)
10.334
(75%)
1.245
(9%)
1.969
(14%)
195
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 248
Bloed- en lymfestelsel : 83
Bloedvaten : 209
Chirurgische en medische verrichtingen : 12
Congenitale en genetische afwijkingen : 36
Endocrien syteem : 4
Hart : 104
Huid- en onderhuid : 2.136
Immuunsysteem : 322
Infecties en parasitaire aandoeningen : 470
Intoxicaties en letsels : 847
Lever en galwegen : 30
Maag-darmstelsel : 1.194
Neoplasmata : 19
Nier en urinewegen : 230
Oog : 89
Oor en evenwichtsorgaan : 24
Product aanlegenheden : 130
Psychisch : 194
Sociale omstandigheden : 18
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 209
Testuitslagen en onderzoeken : 613
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.724
Voeding en stofwisseling : 71
Voortplantingsstelsel en borsten : 6.926
Zenuwstelsel : 766
Zwangerschap en perinatale periode : 49
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A01AB02 WATERSTOFPEROXIDE Mondspoeling
2 A01AB03 CHLOORHEXIDINE Mondspoeling
3 A01AB03 CORSODYL (CHLOORHEXIDINE) Gel, Mondspoeling, Spray
4 A01AB04 AMFOTERICINE B Overige toedieningsvormen
5 A01AB04 AMPHO-MORONAL (AMFOTERICINE B) Zuigtablet
6 A01AB12 HEXTRIL () Mondspoeling
7 A01AB13 TETRACYCLINE Mondspoeling