Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

DALACIN (CLINDAMYCINE)

Capsule, Drank, Injectie

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DALACIN (CLINDAMYCINE) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01FF01 CLINDAMYCINE Capsule, Infusievloeistof, Injectievloeistof
J01FF01 DALACIN (CLINDAMYCINE) Capsule, Drank (suspensie)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
4 Bar-Oz B., Berlin M., Vries de L. The outcomes of pregnancy in women exposed to the new macrolides in the first trimester: a prospective, multicentre, observational study. Drug Safety 2012 35(7):589-98
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Clindamycin and acute generalised exanthematous pustulosis 2012
2 Clindamycin and dysgeusia 2010
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-7-2020.


CLINDAMYCINE

Aantal meldingen 433
Ernstig 49
Geslacht
Man
Vrouw
141
(33%)
292
(67%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 50
beklemming keel : 1
bloedneus : 3
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 5
irritatie keel : 6
kortademigheid : 18
laryngeale ulceratie : 1
longaandoening : 1
luchtwegaandoening : 1
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 4
pijnlijke ademhaling : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
eosinofilie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 6
hemodynamische instabiliteit : 2
hypovolemische shock : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
vaatontsteking : 1
veneuze trombose : 1
Hart : 8
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 4
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 168
allergische huidontsteking : 3
angio-oedeem : 5
blaar : 4
brandend gevoel van de huid : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 5
galbulten : 9
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 3
haaruitval : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 2
huiduitslag : 34
huiduitslag ( maculo-papulair) : 6
huiduitslag (rash papulair) : 8
huiduitslag (toxisch) : 3
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 25
jeukende huiduitslag : 13
nagelverkleuring : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 2
overmatige afscheiding van talg : 1
papel : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 8
roodheid : 10
Stevens-Johnson-syndroom : 3
vervellen : 2
vlekkerige huiduitslag : 4
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 11
allergie voor chemische stoffen : 1
anafylactische shock : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 19
Clostridium difficile-colitis : 1
Clostridium difficile-infectie : 1
faryngitis : 1
genitale ontsteking : 1
hepatitis A : 1
infectie van het oor : 1
koortsuitslag : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orale candida infectie : 2
pseudomembraneuze colitis : 2
schimmelinfectie : 1
vaginale infectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 3
Intoxicaties en letsels : 15
branderig gevoel slokdarm : 11
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Vreemd lichaam in de keel : 1
vulvovaginaal letsel : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 10
acuut leverfalen : 1
galstuwing : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
Hepatitis : 3
hepatitis cholestatisch : 2
icterus van het oog : 1
leverweefselversterf : 1
Maag-darmstelsel : 278
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandoening slokdarm : 2
aandoening van anus en endeldarm : 1
abnormale ontlasting : 2
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 3
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 11
branderige tong : 4
buikklachten : 8
buikpijn : 22
caries tanden : 3
diarree : 49
droge mond : 2
dyschezie : 1
erosieve oesofagitis : 1
frequente darmbewegingen : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 7
gezwollen tong : 4
hypertrofie van tongpapillen : 1
kramp van de slokdarm : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 4
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 13
misselijkheid : 22
obstipatie, verstopping : 1
oesofaguspijn : 17
ontsteking mondholte : 4
ontsteking van de dikke darm : 2
ontsteking van de slokdarmwand : 6
opgezette buik : 7
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 21
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 2
pijn in de mond : 2
slikken pijnlijk : 2
slokdarm ongemak : 3
tandpijn : 1
tandverkleuring : 3
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 3
tong droog : 1
tongaandoening : 2
tongblaren : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 11
Trichoglossia : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 4
winderigheid : 2
zuurbranden : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Nier en urinewegen : 4
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 12
asthenopie : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 3
lichtschuwheid : 1
oogzwelling : 2
rood oog : 1
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 1
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 8
depressie : 1
depressieve stemming : 2
ijlen : 1
psychotische stoornis : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 26
botpijn : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 4
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 2
osteitis : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 9
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 89
aangezichtspijn : 1
Adverse food reaction : 1
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 8
gevoel abnormaal : 1
gevoel van vreemd lichaam : 4
griepachtige verschijnselen : 3
het koud hebben : 1
honger : 1
koorts : 8
koude rillingen : 2
malaise : 3
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 6
onverwacht effect : 2
oogcomplicatie geassocieerd met medisch hulpmiddel : 1
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 2
pijn : 3
pijn in de borstkas : 15
pijn op de injectieplaats : 1
slijmvliesdroogheid : 1
vermoeidheid : 14
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 5
Voeding en stofwisseling : 6
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
bekkenpijn : 1
genitaal ongemak : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
tepelpijn : 1
vulvovaginale pruritus : 2
vulvovaginale zwelling : 3
Zenuwstelsel : 130
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 2
duizeligheid : 13
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 20
neuromusculaire blokkage : 1
niet kunnen ruiken : 2
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 8
smaakverlies : 3
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 62
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLINDAMYCINE

Aantal meldingen 59.048
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
34.569
(59%)
22.950
(39%)
1.529
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
147
(0%)
13.422
(23%)
34.375
(58%)
10.295
(17%)
809
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.546
Bloed- en lymfestelsel : 1.097
Bloedvaten : 1.971
Chirurgische en medische verrichtingen : 141
Congenitale en genetische afwijkingen : 74
Endocrien syteem : 28
Hart : 2.223
Huid- en onderhuid : 25.694
Immuunsysteem : 6.047
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.152
Intoxicaties en letsels : 1.189
Lever en galwegen : 717
Maag-darmstelsel : 13.260
Neoplasmata : 63
Nier en urinewegen : 1.094
Oog : 1.080
Oor en evenwichtsorgaan : 485
Product aanlegenheden : 280
Psychisch : 962
Sociale omstandigheden : 68
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.204
Testuitslagen en onderzoeken : 1.733
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.920
Voeding en stofwisseling : 644
Voortplantingsstelsel en borsten : 376
Zenuwstelsel : 9.304
Zwangerschap en perinatale periode : 153
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.